Library
My library

+ Add to library

Contact us
24/7 Tech support | Rules regarding submitting

Send a message

Your tickets

Profile

Android.Locker.16777

Added to the Dr.Web virus database: 2023-06-03

Virus description added:

Technical information

Malicious functions:
Executes code of the following detected threats:
 • Android.Locker.14669
Network activity:
Connects to:
 • UDP(DNS) 8####.8.4.4:53
 • TCP(TLS/1.0) hw-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) 64.2####.161.94:443
 • TCP(TLS/1.0) gmscomp####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) di.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) sto####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) pla####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) st####.traffic####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) m####.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) cdn1-sm####.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ads.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) and####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ht-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) h####.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) rr13---####.g####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) and####.a####.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.googlet####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google-####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) s####.g.doublec####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) www.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.bimbo####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.ru:443
 • TCP(TLS/1.2) and####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.2) 64.2####.161.94:443
DNS requests:
 • ads.traffic####.net
 • and####.a####.go####.com
 • and####.google####.com
 • cdn1-sm####.ph####.com
 • di.ph####.com
 • dy####.com
 • ei.ph####.com
 • gmscomp####.google####.com
 • h####.por####.com
 • ht-####.a####.com
 • hw-####.a####.com
 • i.bimbo####.com
 • i.dy####.com
 • m####.traffic####.net
 • p####.google####.com
 • pla####.google####.com
 • rr13---####.g####.com
 • s####.g.doublec####.net
 • st####.traffic####.com
 • sto####.google####.com
 • v.dy####.com
 • www.go####.com
 • www.go####.ru
 • www.google-####.com
 • www.googlet####.com
 • www.por####.com
File system changes:
Creates the following files:
 • /data/data/####/0051bf515e86a36d_0
 • /data/data/####/008c5fe262f18f24_0 (deleted)
 • /data/data/####/02493da76e8927e3_0
 • /data/data/####/0293ff391c1bf5b9_0
 • /data/data/####/044a738dfa53bc26_0
 • /data/data/####/048228eb5306ed27_0
 • /data/data/####/04c2d9f8066a61fb_0
 • /data/data/####/052511a21cd3defb_0
 • /data/data/####/06abde6536a51cec_0
 • /data/data/####/070594d266d74b30_0
 • /data/data/####/074032b60f35a596_0
 • /data/data/####/0740d3e5da9169bf_0
 • /data/data/####/07cc4a4626cd894d_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_1
 • /data/data/####/0a6c0c6074d17b5a_0
 • /data/data/####/0ac5d6e854d2ac4d_0
 • /data/data/####/0b2533dc94c233fb_0
 • /data/data/####/0b4d000bbc77e540_0
 • /data/data/####/0bf5bc52d98cb08f_0
 • /data/data/####/0c34bed6fd389b7b_0
 • /data/data/####/0fcd78187335155e_0
 • /data/data/####/1068d43cfa372393_0
 • /data/data/####/108e9001c48d8e49_0
 • /data/data/####/112456f75ae0c9e0_0
 • /data/data/####/11d57c2a20023e59_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_1
 • /data/data/####/1251c9deb44f08a1_0
 • /data/data/####/1251c9deb44f08a1_s
 • /data/data/####/12a6ab2820351259_0
 • /data/data/####/12f4c892778272d1_0
 • /data/data/####/132ae7c01fdfd6fa_0
 • /data/data/####/1362f315c886722e_0
 • /data/data/####/1389d4be8da3180e_0
 • /data/data/####/13c8712dcdeedec3_0
 • /data/data/####/13d2472b524bec67_0
 • /data/data/####/13e147a4f44873d6_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_1
 • /data/data/####/140331b76d7fd519_0
 • /data/data/####/140331b76d7fd519_1
 • /data/data/####/142d63a9d57b1beb_0
 • /data/data/####/1432b17ce7279d11_0
 • /data/data/####/14a296763d274635_0
 • /data/data/####/14f21be53f052a46_0
 • /data/data/####/16009aac15d65eea_0
 • /data/data/####/1680719a67d14856_0
 • /data/data/####/17f904fdb5391e8e_0
 • /data/data/####/181cb8b25c6b6bec_0
 • /data/data/####/184e71c0a7239ee5_0
 • /data/data/####/18d609aacbe44e5c_0
 • /data/data/####/1aa4ff4bd3cd7b2f_0
 • /data/data/####/1b438cabde9b923b_0
 • /data/data/####/1b6d0f1161421eaf_0
 • /data/data/####/1b984eaf1298953c_0
 • /data/data/####/1bb042ce87a58b4d_0 (deleted)
 • /data/data/####/1c312bc0a8b1498f_0
 • /data/data/####/1c31dff7da804d69_0
 • /data/data/####/1cb7bc3ba2063551_0
 • /data/data/####/1cfb2f40a8c8acf1_0
 • /data/data/####/1d692672ff699e63_0
 • /data/data/####/1d72b5e662edd2ad_0
 • /data/data/####/1d8623e5da01a103_0
 • /data/data/####/1deae39548c44776_0 (deleted)
 • /data/data/####/1e0404e6c6304c8e_0
 • /data/data/####/1e0f527b05947c92_0
 • /data/data/####/1f3bc47cb00a582b_0
 • /data/data/####/1f6c330137fc482d_0
 • /data/data/####/228bcad22be86c7f_0
 • /data/data/####/22ec653c76ffd0e7_0 (deleted)
 • /data/data/####/230d31c75a926486_0
 • /data/data/####/2316776b4dbdc1d0_0
 • /data/data/####/2410672ff83f493b_0
 • /data/data/####/2410672ff83f493b_1
 • /data/data/####/2423fe3e25bb10ea_0
 • /data/data/####/245ea5868a066dd9_0
 • /data/data/####/2609adcd623a65c7_0
 • /data/data/####/2609adcd623a65c7_1
 • /data/data/####/263a502700939bbb_0
 • /data/data/####/26a71b41ca5692f8_0
 • /data/data/####/26f5085a300a08a8_0
 • /data/data/####/272bebb1f82fbdc7_0
 • /data/data/####/275c5c4f4b98b888_0
 • /data/data/####/27696f025ed3d5b5_0
 • /data/data/####/27bb65e2ed8631c5_0
 • /data/data/####/283cf30a3b6edfff_0
 • /data/data/####/283d62e80deda555_0
 • /data/data/####/285ade1b5bf159d2_0
 • /data/data/####/285ade1b5bf159d2_1
 • /data/data/####/28d406a0e4d244af_0
 • /data/data/####/28f4ef108c6a1cf7_0
 • /data/data/####/293c4831e2d7012e_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_1
 • /data/data/####/29a7c599521f84a6_0
 • /data/data/####/29bf5707f6f5e718_0
 • /data/data/####/2a22397d5ed2422d_0
 • /data/data/####/2a6553cc7c038682_0
 • /data/data/####/2b62259149dd3389_0
 • /data/data/####/2c96ef6d07c9bff1_0
 • /data/data/####/2ca64fc0f163b425_0
 • /data/data/####/2cc80dabc69f58b6_0
 • /data/data/####/2e7a21eb1e41c1ab_0
 • /data/data/####/2f4e4589d426f1b0_0
 • /data/data/####/2f6512223a5a9d28_0
 • /data/data/####/30e70921387e93af_0
 • /data/data/####/311653d260d8c87c_0
 • /data/data/####/315ebf0b45b9872a_0
 • /data/data/####/32588f8ccd0fbba0_0
 • /data/data/####/32805683980df83f_0
 • /data/data/####/32f6b60f7d823bbd_0
 • /data/data/####/343ff5df2bf05521_0
 • /data/data/####/358243e49b8cec36_0
 • /data/data/####/3620b7585c313665_0
 • /data/data/####/3741e92b7d19e420_0
 • /data/data/####/374f01f1c6bb036d_0
 • /data/data/####/375b565464e0e199_0
 • /data/data/####/379f6e398e4b1fcd_0
 • /data/data/####/39e2dba0cfaaa5c1_0
 • /data/data/####/39f17d151ef6dfd8_0
 • /data/data/####/3a40e8f48f756057_0
 • /data/data/####/3a5b596deb6a8198_0
 • /data/data/####/3a5c5bf5811bfdf8_0
 • /data/data/####/3a9f7c66e8687929_0
 • /data/data/####/3b1cacb8ad5de981_0
 • /data/data/####/3b2cd0f85392d15c_0
 • /data/data/####/3b6d79609a754296_0
 • /data/data/####/3b8ab16293efe744_0
 • /data/data/####/3c51354a8af0f4a9_0
 • /data/data/####/3ce8ab1b4442720c_0
 • /data/data/####/3d5c5304c3c807f9_0
 • /data/data/####/3e63e3babee8e3b2_0
 • /data/data/####/3ea4d78ea985ea67_0
 • /data/data/####/3ee5ae3071deda02_0
 • /data/data/####/3f60e3864e1d5de0_0
 • /data/data/####/3fb4a57b969c0627_0
 • /data/data/####/3fb56b0c6813c630_0
 • /data/data/####/3fbb9ff5bcdd5dcf_0
 • /data/data/####/404d9ad9e4f945f1_0
 • /data/data/####/413a2fcbed87d4a8_0
 • /data/data/####/41689063d26d0506_0
 • /data/data/####/41bf9ce91dcebcbb_0
 • /data/data/####/42011cc428f8260c_0 (deleted)
 • /data/data/####/42d26cc055b5d19d_0
 • /data/data/####/42e37ebb9310f2fa_0
 • /data/data/####/434cac1ec84c3082_0
 • /data/data/####/44225d0ff153903f_0
 • /data/data/####/44d84d8fbc6a759c_0
 • /data/data/####/44fbb6bef335edc5_0
 • /data/data/####/450ced695e8d0661_0
 • /data/data/####/45440df98dd6e1a5_0
 • /data/data/####/4608a0c39f309d7e_0
 • /data/data/####/46853cce258eda1a_0
 • /data/data/####/47a7aa81f54b3e5e_0
 • /data/data/####/483204bf8509bf7e_0
 • /data/data/####/489c0507edf71464_0
 • /data/data/####/4947edbd655172a6_0
 • /data/data/####/4979df7590e95f2e_0
 • /data/data/####/49a4d78fc5282b66_0
 • /data/data/####/49ca5157e245c841_0
 • /data/data/####/4a00f13a581c867f_0 (deleted)
 • /data/data/####/4aa34371c63cb523_0
 • /data/data/####/4c82ebf8f44e23d1_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_1
 • /data/data/####/4cc78e2f65c56152_0
 • /data/data/####/4d5b98bfcb1baa17_0
 • /data/data/####/4d9e142fa29b4d67_0
 • /data/data/####/4e020a406090ff2c_0
 • /data/data/####/4e4516c6337cfb07_0
 • /data/data/####/4e97f2f0f99ea608_0 (deleted)
 • /data/data/####/50962c339ac741c4_0
 • /data/data/####/515fa18f5edf7a71_0
 • /data/data/####/519774d583e1ffa7_0
 • /data/data/####/5313ceda5c3601d7_0
 • /data/data/####/53ad481e63fca2d8_0
 • /data/data/####/5452ec1b8cc16e6e_0
 • /data/data/####/559626588e523cf9_0
 • /data/data/####/55ab32f00e4406b6_0
 • /data/data/####/55e18fcfb88538a8_0
 • /data/data/####/55e6baac1cd3bc45_0
 • /data/data/####/55e6baac1cd3bc45_1
 • /data/data/####/5601c398b0a3040d_0
 • /data/data/####/56443abcc6f1e6c1_0
 • /data/data/####/5646833117f553b4_0
 • /data/data/####/58bce43e7c3eb393_0
 • /data/data/####/58bce43e7c3eb393_s
 • /data/data/####/58e7244ec77736cc_0
 • /data/data/####/59a8936c388dbf8a_0
 • /data/data/####/5ab72b7db3154a45_0
 • /data/data/####/5ab7d65c2e95506e_0
 • /data/data/####/5b1a19fcc733529a_0 (deleted)
 • /data/data/####/5c52e1a6848671a1_0
 • /data/data/####/5d8aa25e36dbf1d1_0
 • /data/data/####/5dd7d0ec1bb9fe34_0
 • /data/data/####/5e324da11bbe8985_0
 • /data/data/####/5e441fe9cf032e48_0
 • /data/data/####/5ebc6c5c37cb2715_0
 • /data/data/####/5fd4991a52d590f1_0
 • /data/data/####/5ffc81895e12cca1_0
 • /data/data/####/602223c32317205b_0
 • /data/data/####/6052f4a4ea1abe26_0
 • /data/data/####/6072c62b9f682ce1_0
 • /data/data/####/614467e427e9ecc9_0
 • /data/data/####/62c7a4b13f61aac3_0
 • /data/data/####/63964ed2a1a51dab_0
 • /data/data/####/63fd5992fa70f35c_0
 • /data/data/####/6453d2b6ddaf56ed_0
 • /data/data/####/64c3becab65f7913_0
 • /data/data/####/6652f1a3c7dece69_0
 • /data/data/####/6669323b2a2faac8_0
 • /data/data/####/667f7883b9f20f5f_0
 • /data/data/####/671f17279fb339c3_0
 • /data/data/####/689034a10ee04ba5_0
 • /data/data/####/68e796188561161a_0
 • /data/data/####/69cdb23a8fa05837_0
 • /data/data/####/6a447354f1b7b719_0
 • /data/data/####/6a87933aa8f49270_0
 • /data/data/####/6b478e8a187ed5a3_0
 • /data/data/####/6c64d73829afd6c7_0
 • /data/data/####/6cbf129c49b55366_0 (deleted)
 • /data/data/####/6e4133aec0fd7553_0
 • /data/data/####/70d925b39d3f476c_0
 • /data/data/####/717021452bd9ef3a_0
 • /data/data/####/724cacff82915410_0 (deleted)
 • /data/data/####/72d0e45c1f00106a_0
 • /data/data/####/731aaa9fb63f4a96_0
 • /data/data/####/7403f512b20817e0_0
 • /data/data/####/74979a0a75611e2a_0
 • /data/data/####/74b37c637783d7e0_0
 • /data/data/####/74df6687d05cd653_0
 • /data/data/####/74ffd72418158cf9_0
 • /data/data/####/7539fcaab4cbfbf8_0
 • /data/data/####/75522645aa5ddf0c_0
 • /data/data/####/755e09c5f86a7c66_0
 • /data/data/####/75796d26479bcf8a_0
 • /data/data/####/76bbeb5efb16271a_0
 • /data/data/####/76cb7c967ed9c71b_0
 • /data/data/####/77435a2b9e896c45_0
 • /data/data/####/77655a0f3632988e_0
 • /data/data/####/7775d32002ffa6f2_0
 • /data/data/####/782ee70c6f42967f_0 (deleted)
 • /data/data/####/79ab33dcf3067bfc_0
 • /data/data/####/7ab4c366120acdc9_0
 • /data/data/####/7ad0a7326927a4f8_0
 • /data/data/####/7b0ed57d29e84aa2_0
 • /data/data/####/7b233684314cd902_0
 • /data/data/####/7bf52b41ad49eba9_0
 • /data/data/####/7bf86e7496d67452_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_1
 • /data/data/####/7c5fe1f244a63d7d_0
 • /data/data/####/7cf35c1703e04731_0
 • /data/data/####/7d7d28167631f08d_0
 • /data/data/####/7de8128801ddb901_0
 • /data/data/####/7de8128801ddb901_1
 • /data/data/####/80645ee99c7c7d0b_0
 • /data/data/####/829ec854c4c1c315_0 (deleted)
 • /data/data/####/82e95cb98e6908c1_0
 • /data/data/####/8345a50abeb02e7c_0
 • /data/data/####/848388f88726f022_0
 • /data/data/####/848bca601ba3d22b_0
 • /data/data/####/857b56bb92b19c85_0
 • /data/data/####/86de11722216820b_0
 • /data/data/####/8707a22723a7b413_0
 • /data/data/####/8743096f8933c459_0
 • /data/data/####/878fde7c1019ae13_0
 • /data/data/####/8870e3eee72d2726_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_1
 • /data/data/####/88d12216ad5cf727_0
 • /data/data/####/8958b90f416c31e6_0
 • /data/data/####/8a11c6aac63c56cd_0
 • /data/data/####/8a35c2c5671afc26_0
 • /data/data/####/8a5ac1f68f7af7ae_0
 • /data/data/####/8a5ac1f68f7af7ae_1
 • /data/data/####/8bc2c30514adf66a_0
 • /data/data/####/8c4193c707957f49_0
 • /data/data/####/8c591b60c5650e02_0
 • /data/data/####/8e155403cc545933_0
 • /data/data/####/8e52af0b01d1c2e8_0
 • /data/data/####/8e5fe68240a25a72_0
 • /data/data/####/8eb2c34205068936_0
 • /data/data/####/8fcebe8b268233c8_0
 • /data/data/####/90da2e3bb23c8b45_0
 • /data/data/####/9140d10deae32ae5_0 (deleted)
 • /data/data/####/919b5c93797ac643_0
 • /data/data/####/91ec435d59b097ce_0
 • /data/data/####/927c81f49c686279_0
 • /data/data/####/935bf11063fe2273_0
 • /data/data/####/935ea5cf80b4f290_0
 • /data/data/####/93bb3c8b89803c4c_0 (deleted)
 • /data/data/####/9402ef73a016ffbb_0
 • /data/data/####/94649b429adc5363_0
 • /data/data/####/94a27dd4063a9cc6_0
 • /data/data/####/94a27dd4063a9cc6_1
 • /data/data/####/94b24fee0a6f4bf4_0
 • /data/data/####/94b90b6485bff728_0
 • /data/data/####/94dd36408beaad7d_0
 • /data/data/####/94dd36408beaad7d_1
 • /data/data/####/95342c48b6e8d450_0
 • /data/data/####/9576800d782ac577_0
 • /data/data/####/95cae56d052c205b_0
 • /data/data/####/9606f40dae898eb5_0
 • /data/data/####/98386aa5452db50b_0
 • /data/data/####/987804fea6a07e79_0
 • /data/data/####/98cf7a2424e7dd04_0
 • /data/data/####/99f522e9af075c29_0
 • /data/data/####/9a8468ba3011487e_0
 • /data/data/####/9b26510830e8a752_0 (deleted)
 • /data/data/####/9b924938ad823e27_0 (deleted)
 • /data/data/####/9d355f17b663722b_0
 • /data/data/####/9e4b83e367498ad9_0
 • /data/data/####/9e9305a8799ddca4_0
 • /data/data/####/9ef6af65c92b4e10_0
 • /data/data/####/9f7c383c6817ebb1_0
 • /data/data/####/9fba11712deaf623_0
 • /data/data/####/9fba11712deaf623_1
 • /data/data/####/9fc5c95aed094146_0
 • /data/data/####/9fe0c5790fe68c9d_0
 • /data/data/####/CURRENT
 • /data/data/####/Cookies-journal
 • /data/data/####/Databases.db-journal
 • /data/data/####/FoxPD.dex
 • /data/data/####/MANIFEST-000001
 • /data/data/####/QuotaManager-journal
 • /data/data/####/WebViewChromiumPrefs.xml
 • /data/data/####/ZTSOBSpP.dex
 • /data/data/####/ZTSOBSpP.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/a06e0db02543f249_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_1
 • /data/data/####/a214d7e8a4cdf2da_0
 • /data/data/####/a260aa5a3de9319c_0
 • /data/data/####/a260aa5a3de9319c_1
 • /data/data/####/a270e15e14d0bcb5_0
 • /data/data/####/a2775fffb6a35622_0
 • /data/data/####/a2d197791cd544b4_0
 • /data/data/####/a3b98cda956f1fc9_0
 • /data/data/####/a3fdccc2158ea1f2_0
 • /data/data/####/a40a253508406219_0
 • /data/data/####/a43aadf55bb9f90c_0
 • /data/data/####/a442463aff597a62_0
 • /data/data/####/a446fbaae7a0c56f_0
 • /data/data/####/a45809df79fe6c8d_0
 • /data/data/####/a497130f7bf612fe_0
 • /data/data/####/a52fb2d3928a0bc7_0
 • /data/data/####/a55e70ffe6ab0096_0
 • /data/data/####/a58a5186a4f55003_0
 • /data/data/####/a60ba1f775cca4bf_0
 • /data/data/####/a68e5a03d6c8d6a5_0
 • /data/data/####/a6ffdb86358b36bd_0
 • /data/data/####/a6ffdb86358b36bd_1
 • /data/data/####/a7579f9a6b094b6e_0
 • /data/data/####/a75fe76b88791d96_0
 • /data/data/####/a88ae74d4275c091_0
 • /data/data/####/a8cf86c608cbfa93_0
 • /data/data/####/a9349d6b1660255b_0
 • /data/data/####/a9d56e07f351f496_0
 • /data/data/####/aa588cac74d3bd57_0
 • /data/data/####/aaf160fde210a92d_0
 • /data/data/####/ac39537a6763e494_0
 • /data/data/####/acc7b5a2b2607cf6_0
 • /data/data/####/acd0832d2f61595f_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_1
 • /data/data/####/af3fd0e76bb5b3e3_0
 • /data/data/####/af65282ef724e0af_0
 • /data/data/####/af65282ef724e0af_1
 • /data/data/####/af90247744a31a42_0
 • /data/data/####/b088c912433d5779_0
 • /data/data/####/b11dc4e8a115c8e4_0
 • /data/data/####/b163b588e1d8b906_0
 • /data/data/####/b2575f6ecf380ef9_0
 • /data/data/####/b2c10f48bcc38d8c_0
 • /data/data/####/b3568652b0fddc3b_0
 • /data/data/####/b3db84f24e840344_0
 • /data/data/####/b4534b734b3627cb_0
 • /data/data/####/b4aa49e12a14f1e0_0
 • /data/data/####/b4aa49e12a14f1e0_s
 • /data/data/####/b569f9a8cfee7992_0
 • /data/data/####/b67637b99e21cae8_0
 • /data/data/####/b67637b99e21cae8_s
 • /data/data/####/b704a8d16f5b4ebf_0
 • /data/data/####/b70c40eddf2c966b_0
 • /data/data/####/b83b4508a772e3af_0
 • /data/data/####/b895ddeb93eed83a_0
 • /data/data/####/b8d74d2f87ae010b_0 (deleted)
 • /data/data/####/ba07082a7b705a54_0
 • /data/data/####/ba3145df04d10ced_0
 • /data/data/####/ba418e421a3a53cf_0
 • /data/data/####/ba65ed8060117bed_0
 • /data/data/####/bb14644eae78e0b3_0
 • /data/data/####/bbd0b2fa11cd295e_0 (deleted)
 • /data/data/####/bc230038b53711b0_0
 • /data/data/####/bc7e3b81b32b3828_0
 • /data/data/####/bd07a9e92b60ee7c_0
 • /data/data/####/bd49ffa69488246a_0
 • /data/data/####/bef38d8f261ea878_0
 • /data/data/####/bef38d8f261ea878_1
 • /data/data/####/befa723b308a412f_0
 • /data/data/####/bf97ef52ad276653_0
 • /data/data/####/bfae37466a55bb52_0
 • /data/data/####/c00e4ba47d0f0684_0
 • /data/data/####/c0a3cfc618ae6abf_0
 • /data/data/####/c0bb1b3ae80636c4_0
 • /data/data/####/c0cf61197003bc88_0
 • /data/data/####/c115aa53f85f1204_0
 • /data/data/####/c13e0a9cf0a0b7b7_0
 • /data/data/####/c14ca00c05ad58f4_0
 • /data/data/####/c17bbb2e51b00a39_0
 • /data/data/####/c2b07071e67a1253_0
 • /data/data/####/c314cb13e18dd78b_0
 • /data/data/####/c341a734ea527b19_0
 • /data/data/####/c36c1d4115ba6d39_0
 • /data/data/####/c39bd311df2bde90_0
 • /data/data/####/c54ce6f8cc13ff87_0
 • /data/data/####/c56e0522d4c3d4aa_0
 • /data/data/####/c5738f20ade9554e_0
 • /data/data/####/c6828fb4c98f5ee7_0
 • /data/data/####/c68d335737fe001f_0
 • /data/data/####/c721df47a3c1f7e3_0
 • /data/data/####/c7280a4699fea749_0
 • /data/data/####/c72b77b67f49cf48_0
 • /data/data/####/c7c5d06c074634b3_0
 • /data/data/####/c97371a32cef83ee_0
 • /data/data/####/ca1db91a999effcf_0 (deleted)
 • /data/data/####/cb28dae8f3024377_0
 • /data/data/####/cb2e609d3aef9106_0
 • /data/data/####/cb67277b23292d95_0
 • /data/data/####/cbdbca0830988ca4_0
 • /data/data/####/cbe4a4fc17cacbe7_0
 • /data/data/####/cbe4a4fc17cacbe7_1
 • /data/data/####/ccb6ae163afebfc0_0
 • /data/data/####/cccfe1a9516fd576_0
 • /data/data/####/ccdc5c52035e7b54_0
 • /data/data/####/ccf99a65a9f87d12_0
 • /data/data/####/cd6b84e7486e3274_0
 • /data/data/####/cd809d5df745c8bd_0
 • /data/data/####/ce3d551f64d8ab06_0
 • /data/data/####/cf27516364a1b7b1_0
 • /data/data/####/cffcc40b0e0ea50a_0
 • /data/data/####/com.qcd_preferences.xml
 • /data/data/####/d132215276779db3_0
 • /data/data/####/d250f612abf5d89d_0
 • /data/data/####/d250f612abf5d89d_1
 • /data/data/####/d26c8a201735cd6f_0
 • /data/data/####/d26e7ea5458a253b_0
 • /data/data/####/d2751e1351d9035b_0
 • /data/data/####/d28c382049b43f87_0
 • /data/data/####/d3b11d6e6667ab5b_0 (deleted)
 • /data/data/####/d3cb68d9d7b0a5d6_0
 • /data/data/####/d3cba3848b5d9b50_0
 • /data/data/####/d430e1d0fa6e848c_0
 • /data/data/####/d4cae4f58fb6a274_0
 • /data/data/####/d564d441dfe17196_0
 • /data/data/####/d5ac595c5c83c582_0
 • /data/data/####/d5df62c0ae49b097_0 (deleted)
 • /data/data/####/d63655fb45dc657d_0
 • /data/data/####/d6ca0c3238c05159_0
 • /data/data/####/d6f1f3bbc34f0878_0
 • /data/data/####/d77e3d605137b8c2_0
 • /data/data/####/d7b32acae9bbbdd6_0
 • /data/data/####/d87019253e25075f_0
 • /data/data/####/d8fb9d9ba7f23393_0
 • /data/data/####/daabba3b9f4c9b7a_0
 • /data/data/####/db7762091bf36ad4_0
 • /data/data/####/db7aed9237363e91_0
 • /data/data/####/dc144477264c4f2c_0
 • /data/data/####/dc53d0023bc94be4_0
 • /data/data/####/dcabd508c1b1039b_0 (deleted)
 • /data/data/####/dd11d5519a68d5d9_0
 • /data/data/####/dd77c080c2eb7e99_0
 • /data/data/####/ddb29d119dfe34ae_0
 • /data/data/####/de713786ec3a751b_0
 • /data/data/####/decefb430efc4930_0
 • /data/data/####/dee44028e8f616b7_0
 • /data/data/####/df96f3686f60304c_0
 • /data/data/####/e05a788bd336c310_0
 • /data/data/####/e05dfef9dc22bb70_0
 • /data/data/####/e122b40fb985bf43_0
 • /data/data/####/e1ad8a62b1713f94_0
 • /data/data/####/e20a03e5ce689670_0
 • /data/data/####/e2c470eca0599a0d_0
 • /data/data/####/e302f9df0e7421e2_0
 • /data/data/####/e3a5a7d9b15dda38_0
 • /data/data/####/e5ba638c080ca8b5_0
 • /data/data/####/e5dd13c53d3ca112_0
 • /data/data/####/e70c86d29216a272_0
 • /data/data/####/e71bf6f698c063ab_0
 • /data/data/####/e750fcc05e1d0fc0_0
 • /data/data/####/e79e45d99e1b110f_0
 • /data/data/####/e7a289fbe2aa35d8_0
 • /data/data/####/e7ed4ef6660703cd_0
 • /data/data/####/e80ee39b44355f28_0
 • /data/data/####/ea2020393ebd408b_0
 • /data/data/####/ea246514597a4243_0
 • /data/data/####/eb00cf0019add5e8_0
 • /data/data/####/eca29f09605b4997_0
 • /data/data/####/eccaf4b682319d87_0 (deleted)
 • /data/data/####/ed3ffc610f244a16_0
 • /data/data/####/ee2f01cf661930be_0
 • /data/data/####/eff7220d7e1b32ff_0
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0 (deleted)
 • /data/data/####/f02030816a645202_0
 • /data/data/####/f094a7dcb636da6a_0
 • /data/data/####/f11118a0cd8c6dd5_0
 • /data/data/####/f1f391b52e20135c_0
 • /data/data/####/f2df256412b01529_0
 • /data/data/####/f3d53db9d746804f_0
 • /data/data/####/f51ee930cfeb314e_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_1
 • /data/data/####/f70b0ed90b344652_0
 • /data/data/####/f7b5dd247fe8a83f_0
 • /data/data/####/f7f62095a183d381_0
 • /data/data/####/f868db0f64bb7f2f_0
 • /data/data/####/f9c089466ca6ac5d_0
 • /data/data/####/f9c4659ef7957c3f_0
 • /data/data/####/fb4d5702acce6a69_0
 • /data/data/####/fd1c4712daa7f96c_0
 • /data/data/####/fe1f231885fb04fd_0
 • /data/data/####/fe1f231885fb04fd_1
 • /data/data/####/fe5af4246295a23f_0
 • /data/data/####/fee6ef73fdd6723e_0
 • /data/data/####/ff41d80802607a57_0
 • /data/data/####/index
 • /data/data/####/metrics_guid
 • /data/data/####/the-real-index
 • /data/data/####/uRYekiA.dex
 • /data/data/####/uRYekiA.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/zPcopL.dex
 • /data/data/####/zPcopL.dex.flock (deleted)
 • /data/misc/####/primary.prof
Miscellaneous:
Gets information about network.
Gets information about phone status (number, IMEI, etc.).
Displays its own windows over windows of other apps.

Curing recommendations


Android

 1. If the mobile device is operating normally, download and install Dr.Web for Android Light. Run a full system scan and follow recommendations to neutralize the detected threats.
 2. If the mobile device has been locked by Android.Locker ransomware (the message on the screen tells you that you have broken some law or demands a set ransom amount; or you will see some other announcement that prevents you from using the handheld normally), do the following:
  • Load your smartphone or tablet in the safe mode (depending on the operating system version and specifications of the particular mobile device involved, this procedure can be performed in various ways; seek clarification from the user guide that was shipped with the device, or contact its manufacturer);
  • Once you have activated safe mode, install the Dr.Web для Android Light onto the infected handheld and run a full scan of the system; follow the steps recommended for neutralizing the threats that have been detected;
  • Switch off your device and turn it on as normal.

Find out more about Dr.Web for Android