Library
My library

+ Add to library

Contact us
24/7 Tech support | Rules regarding submitting

Send a message

Your tickets

Profile

Android.Locker.16769

Added to the Dr.Web virus database: 2023-06-02

Virus description added:

Technical information

Malicious functions:
Executes code of the following detected threats:
 • Android.Locker.14669
Network activity:
Connects to:
 • UDP(DNS) 8####.8.4.4:53
 • TCP(TLS/1.0) i.bimbo####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) and####.a####.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) and####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) m####.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) 64.2####.161.94:443
 • TCP(TLS/1.0) dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) di.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google-####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) cdn1-sm####.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) rr6---s####.g####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.ru:443
 • TCP(TLS/1.0) www.googlet####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) p####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) sto####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ads.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) h####.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) hw-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) v.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) s####.g.doublec####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) st####.traffic####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) pla####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.2) 64.2####.161.94:443
 • TCP(TLS/1.2) p####.google####.com:443
DNS requests:
 • ads.traffic####.net
 • and####.a####.go####.com
 • and####.google####.com
 • cdn1-sm####.ph####.com
 • di.ph####.com
 • dy####.com
 • ei.ph####.com
 • gmscomp####.google####.com
 • h####.por####.com
 • hw-####.a####.com
 • i.bimbo####.com
 • i.dy####.com
 • m####.traffic####.net
 • p####.google####.com
 • pla####.google####.com
 • rr6---s####.g####.com
 • s####.g.doublec####.net
 • st####.traffic####.com
 • sto####.google####.com
 • v.dy####.com
 • www.go####.com
 • www.go####.ru
 • www.google-####.com
 • www.googlet####.com
 • www.por####.com
File system changes:
Creates the following files:
 • /data/data/####/002fb9cc78f82a55_0
 • /data/data/####/00e5cb184eab9599_0
 • /data/data/####/011296c6de43a971_0
 • /data/data/####/01439f92874c9500_0
 • /data/data/####/015f3e6a7334d0c6_0 (deleted)
 • /data/data/####/0168e3e150375615_0
 • /data/data/####/017875e72309d2d8_0
 • /data/data/####/0197d9e3f4be0e44_0
 • /data/data/####/01eaf49025f47748_0
 • /data/data/####/020933333b5251ed_0
 • /data/data/####/0217aa3b4e7514f3_0
 • /data/data/####/023f0bcdc25563a9_0
 • /data/data/####/02f7cf4c50ccc275_0
 • /data/data/####/0328339f1e4c5c14_0
 • /data/data/####/040fa7852cdb87b6_0
 • /data/data/####/048782789bb22c9f_0
 • /data/data/####/04c2d9f8066a61fb_0
 • /data/data/####/04e44d98a656d9fd_0
 • /data/data/####/052b0fe34e3ff0fa_0
 • /data/data/####/058ab7718d0e4000_0
 • /data/data/####/060635c6b1f4083c_0 (deleted)
 • /data/data/####/06832a82a7591d7f_0
 • /data/data/####/06a6c4ffc08567ca_0
 • /data/data/####/08443650181761b9_0
 • /data/data/####/08ebb08d0e8d2024_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_1
 • /data/data/####/0aca2a2df8e8a61b_0
 • /data/data/####/0ad153c49febbabc_0
 • /data/data/####/0afab19ae9b4e0cd_0
 • /data/data/####/0bb88c88f80884d8_0
 • /data/data/####/0c5db5dd6c6ae4eb_0
 • /data/data/####/0cae54a2e9d2c9b5_0
 • /data/data/####/0ccd23d6380ac5c4_0
 • /data/data/####/0d2be03d70b20d08_0
 • /data/data/####/0dab31b727cbb899_0
 • /data/data/####/0edd3e04ff4dc63c_0
 • /data/data/####/0eeb05105c94fdf6_0
 • /data/data/####/0f0e6d1244ad3177_0
 • /data/data/####/0f408d8d940a1eb2_0
 • /data/data/####/0fecac00d655d8e2_0
 • /data/data/####/10136c9f7024eecf_0
 • /data/data/####/1073e21bc249952a_0
 • /data/data/####/10c0c5243a45288b_0
 • /data/data/####/111b4d6e6a4fb8ed_0
 • /data/data/####/1162c1573c6cd02c_0
 • /data/data/####/1162c1573c6cd02c_1
 • /data/data/####/11738ae9867d8128_0
 • /data/data/####/11d57c2a20023e59_0
 • /data/data/####/1244db1b1b4fdfa6_0 (deleted)
 • /data/data/####/124b93d6372cb22b_0
 • /data/data/####/129689344e51f574_0
 • /data/data/####/12a6ab2820351259_0
 • /data/data/####/1311706c5eb3dffe_0
 • /data/data/####/13d2472b524bec67_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_1
 • /data/data/####/146d06d154de130f_0
 • /data/data/####/1557a6a1f573044d_0
 • /data/data/####/15a73c73f4e882cd_0
 • /data/data/####/15e41ebda9f3b977_0
 • /data/data/####/15f5884d9ad586bc_0
 • /data/data/####/15f8932287d876e2_0 (deleted)
 • /data/data/####/188bfee55884bef8_0
 • /data/data/####/18c56239dccfaee2_0
 • /data/data/####/19c6165227887934_0
 • /data/data/####/19c6165227887934_1
 • /data/data/####/1a03b3f7851e1578_0
 • /data/data/####/1a83aa048ec187d4_0
 • /data/data/####/1ab263d1ff58a2a3_0
 • /data/data/####/1ce18bb7a72c7f05_0
 • /data/data/####/1ce912397b74eabd_0
 • /data/data/####/1dae6a0359443fe0_0
 • /data/data/####/1dc2cdcbf9dad2cd_0
 • /data/data/####/1ff0cd026e5be4f0_0
 • /data/data/####/1ff0cd026e5be4f0_1
 • /data/data/####/205bcd5a34623cc4_0
 • /data/data/####/2085f6399c0ef0a0_0
 • /data/data/####/216b358f5e8353a5_0
 • /data/data/####/21986f86f2b2cca7_0
 • /data/data/####/22574e372ca718ce_0
 • /data/data/####/22821d3085a882bb_0
 • /data/data/####/22e984b9188615ae_0
 • /data/data/####/22e984b9188615ae_1
 • /data/data/####/230a66ad314bdc55_0
 • /data/data/####/2316776b4dbdc1d0_0
 • /data/data/####/232337463cdc3598_0
 • /data/data/####/2338abd69fde6486_0
 • /data/data/####/235c0d1fd83b8acb_0
 • /data/data/####/236eb5b82f7e23cc_0
 • /data/data/####/238bf135198c9ebc_0
 • /data/data/####/25241922989c7f9b_0 (deleted)
 • /data/data/####/254433d1e71f246c_0
 • /data/data/####/260fd8341b62a9d0_0
 • /data/data/####/2677862b7fbc2025_0
 • /data/data/####/27cbac713781f08a_0
 • /data/data/####/281acb703e653d60_0
 • /data/data/####/28c28376f2ea9dd6_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_1
 • /data/data/####/29a7c599521f84a6_0
 • /data/data/####/2a1d90fbc3d2c491_0 (deleted)
 • /data/data/####/2c75957ef9e8d1fa_0
 • /data/data/####/2cc80dabc69f58b6_0
 • /data/data/####/2d277ba862cea0aa_0
 • /data/data/####/2d2900ab256ce573_0
 • /data/data/####/2d71dd8511fe9a63_0
 • /data/data/####/2dbe525763bf206e_0
 • /data/data/####/2e2d4459a1a20db3_0
 • /data/data/####/2e7a21eb1e41c1ab_0
 • /data/data/####/2ed3ddaa843d2359_0
 • /data/data/####/30307017f43d2bf6_0
 • /data/data/####/30307017f43d2bf6_s
 • /data/data/####/303535f649f23c49_0
 • /data/data/####/304f973ca243aa3d_0
 • /data/data/####/30942fdf03781829_0
 • /data/data/####/30ff63299e0573af_0
 • /data/data/####/3281d97866332632_0
 • /data/data/####/32c25badaf88ea15_0
 • /data/data/####/32e4e9d849d9386e_0
 • /data/data/####/32e4e9d849d9386e_s
 • /data/data/####/33474d826c1f993c_0
 • /data/data/####/33a8d6426ad0400d_0
 • /data/data/####/34dea3bd9890dadc_0
 • /data/data/####/350f92190f156885_0
 • /data/data/####/352a1ac66af5cb5e_0
 • /data/data/####/356182630cdc205d_0
 • /data/data/####/35d962abed485547_0
 • /data/data/####/3636c7a11c8f5386_0
 • /data/data/####/366fb8455f521bd9_0 (deleted)
 • /data/data/####/36cdb1adee788ae0_0
 • /data/data/####/36d3c0d481742b8a_0
 • /data/data/####/36dbb95d791eee8d_0
 • /data/data/####/37e7ec27ed4a9802_0
 • /data/data/####/38f4f4b6250c8f26_0
 • /data/data/####/393d7a701e80af8b_0
 • /data/data/####/395df36fc2474d2b_0
 • /data/data/####/3a29836a9c76b136_0
 • /data/data/####/3a2bace9e59540d4_0
 • /data/data/####/3a30f2ad1b63cbbb_0 (deleted)
 • /data/data/####/3a930a4426e076a6_0
 • /data/data/####/3b10ccc4c338aadf_0
 • /data/data/####/3b2028978c8596c0_0
 • /data/data/####/3b4546068a3c18ed_0
 • /data/data/####/3b6d79609a754296_0
 • /data/data/####/3ce8ab1b4442720c_0
 • /data/data/####/3d72d958e6d501d5_0
 • /data/data/####/3d7a226f67061e21_0
 • /data/data/####/3df33a01d79f0dbd_0
 • /data/data/####/3e7b69c48db88487_0
 • /data/data/####/3ea4d78ea985ea67_0
 • /data/data/####/3fa83b89b74e74ef_0
 • /data/data/####/3fd1b90407feb9ed_0
 • /data/data/####/40767f8262c60bd2_0
 • /data/data/####/40af181df836f1d1_0
 • /data/data/####/40d6328eda2f5f1b_0
 • /data/data/####/4162673015e73a3e_0
 • /data/data/####/418b6f48c9a21cbd_0
 • /data/data/####/41bf9ce91dcebcbb_0
 • /data/data/####/43336629c4d5f764_0
 • /data/data/####/43add253d3196048_0
 • /data/data/####/43dd5b13ec708ab9_0
 • /data/data/####/43ed8f7f16c9bf42_0 (deleted)
 • /data/data/####/4461451261f237e5_0
 • /data/data/####/45440df98dd6e1a5_0
 • /data/data/####/458b77440e40045a_0
 • /data/data/####/45dc6f4134c933ef_0
 • /data/data/####/45f21be55d998367_0
 • /data/data/####/461baafade3a3f7f_0
 • /data/data/####/46255069aa32ae29_0 (deleted)
 • /data/data/####/4667766c4e0655c2_0
 • /data/data/####/468e01c1fcb8bd71_0
 • /data/data/####/46e2b73a319a6d30_0
 • /data/data/####/471de3dc473eeb69_0
 • /data/data/####/472e58c456998a58_0
 • /data/data/####/4760f070e097b306_0
 • /data/data/####/4867acd5fe844e98_0
 • /data/data/####/48810b52bd7bfd7e_0
 • /data/data/####/4985820d52e58017_0
 • /data/data/####/4a39d38079f2f343_0
 • /data/data/####/4a874d2372b2bee4_0
 • /data/data/####/4a89fdaf34446b94_0
 • /data/data/####/4a938dc6facc185b_0
 • /data/data/####/4a9fc9c425a9585c_0
 • /data/data/####/4abe71a612593ce6_0
 • /data/data/####/4acab0b6ee916d50_0
 • /data/data/####/4acab0b6ee916d50_1
 • /data/data/####/4ae0e98c82cda987_0
 • /data/data/####/4b150acac53daf05_0
 • /data/data/####/4b482d9f778f0483_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_1
 • /data/data/####/4cc21f345fbd6b9a_0
 • /data/data/####/4d08e1bedebf5e77_0
 • /data/data/####/4d962806381ecc68_0
 • /data/data/####/4d962806381ecc68_1
 • /data/data/####/4db914dae789c303_0
 • /data/data/####/4e059a3f4061d445_0
 • /data/data/####/4e059e79a6804a89_0
 • /data/data/####/4e0fa40132c89a0d_0
 • /data/data/####/4e421e3d10587d62_0
 • /data/data/####/4eacbb8c66f75b09_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_1
 • /data/data/####/4f59e2c3c8a4e43d_0
 • /data/data/####/4fcb7283b32dc681_0
 • /data/data/####/508ef845dc7a5eea_0
 • /data/data/####/50c53884463245ba_0
 • /data/data/####/5237457e9753186b_0
 • /data/data/####/52d95fb2808cd8c1_0
 • /data/data/####/530083c80e4d0b1c_0
 • /data/data/####/54937004486afecd_0
 • /data/data/####/55bb84defb84aad0_0
 • /data/data/####/5614eb79a5b0e38e_0
 • /data/data/####/56303ac50b04af99_0
 • /data/data/####/5646833117f553b4_0
 • /data/data/####/566e470e01f892d5_0
 • /data/data/####/573bf4df2d946c56_0
 • /data/data/####/5757f5622a9ee2e7_0
 • /data/data/####/587e74e602cff877_0
 • /data/data/####/5954b2beb2285143_0
 • /data/data/####/5a44e2418a965539_0
 • /data/data/####/5a51c47ad5d4a778_0
 • /data/data/####/5a75c454e6267f22_0
 • /data/data/####/5a75c454e6267f22_1
 • /data/data/####/5b4734032ba854c5_0 (deleted)
 • /data/data/####/5cc1e43a8bfb1276_0
 • /data/data/####/5ce577687323a903_0
 • /data/data/####/5d01276a2b1fec02_0
 • /data/data/####/5d39cee979428b73_0
 • /data/data/####/5df389d345e7e077_0
 • /data/data/####/5df389d345e7e077_1
 • /data/data/####/5e0938991732e2a8_0
 • /data/data/####/5ef6cb363c3bbe2d_0
 • /data/data/####/5f10f48fb80755d4_0
 • /data/data/####/5f21bbcfb71de04b_0
 • /data/data/####/5fb6dbd2e5015b31_0
 • /data/data/####/60560c5a4803c975_0
 • /data/data/####/6086f05f872a4072_0
 • /data/data/####/6257848a513d1f5f_0
 • /data/data/####/626da193abe79c8a_0
 • /data/data/####/62c1b149d2621fd6_0
 • /data/data/####/62c7a4b13f61aac3_0
 • /data/data/####/6335b7718e42f190_0
 • /data/data/####/63d9ce14bd2a3609_0
 • /data/data/####/63e3991bcfabb6d4_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_1
 • /data/data/####/6453d2b6ddaf56ed_0
 • /data/data/####/654cd9eb44dc76b9_0
 • /data/data/####/654cd9eb44dc76b9_1
 • /data/data/####/6580ae706b1d5d78_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_1
 • /data/data/####/67355e2fc38574fa_0
 • /data/data/####/67fb138053a88fa4_0
 • /data/data/####/686e29cb8f43730e_0
 • /data/data/####/68bdabf9887b5914_0
 • /data/data/####/69958cd4236c3ce4_0
 • /data/data/####/6a90837614e3cf1a_0
 • /data/data/####/6b85ab96cd13e187_0
 • /data/data/####/6c7be534d33d0a94_0
 • /data/data/####/6c8dadcd06436d47_0
 • /data/data/####/6c98efda04df9170_0
 • /data/data/####/6cf40482e8e69783_0
 • /data/data/####/6d02395dbf6cf986_0
 • /data/data/####/6d395d16e7c678a1_0
 • /data/data/####/6ea0b8ccd01ac264_0
 • /data/data/####/6edc0726e108ad96_0
 • /data/data/####/6fd1cc4e719ee8bc_0
 • /data/data/####/6febab38bd768cb7_0
 • /data/data/####/707bedfaee2ed34c_0
 • /data/data/####/707e9f97baf6a4dc_0
 • /data/data/####/7219e7418fb31724_0 (deleted)
 • /data/data/####/7262016a0d4dbcc4_0
 • /data/data/####/729ddace601184a0_0
 • /data/data/####/731aaa9fb63f4a96_0
 • /data/data/####/7360bc72c3aa0a3b_0
 • /data/data/####/7375976d0298d9a8_0
 • /data/data/####/7376d95d23885b79_0 (deleted)
 • /data/data/####/73a4f86b0cebc611_0
 • /data/data/####/7411c9a388c2af41_0
 • /data/data/####/7421c8a703f0ead2_0
 • /data/data/####/74a4ab30f1912df3_0
 • /data/data/####/74b999587f8a3cab_0
 • /data/data/####/74e6e342c9173050_0
 • /data/data/####/74eea3d072557082_0
 • /data/data/####/751b1826c95af675_0
 • /data/data/####/7578bdc4f261f2f7_0
 • /data/data/####/75d73a3aa914085e_0
 • /data/data/####/75e46a93df8d7816_0
 • /data/data/####/766abf2af5e530c5_0
 • /data/data/####/7738e044eb53327d_0
 • /data/data/####/7767c8c9d98bbc5e_0
 • /data/data/####/7821efe6b9bedc1e_0
 • /data/data/####/78956e07dc3bea7d_0
 • /data/data/####/7912e15abc5237a6_0
 • /data/data/####/79b075f4bb0bfc53_0
 • /data/data/####/7a642014c473cd0b_0 (deleted)
 • /data/data/####/7aaf58be5f153874_0
 • /data/data/####/7b00ab0ad606175d_0
 • /data/data/####/7b1fd81dcdaf55ee_0
 • /data/data/####/7bc3e77b471efd33_0
 • /data/data/####/7c25e61f7e8bb5f0_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_1
 • /data/data/####/7d59656b674ff3b5_0
 • /data/data/####/7dac69fb6abee99e_0
 • /data/data/####/7e5633c6efad3040_0
 • /data/data/####/7f40e43b657bd27d_0
 • /data/data/####/812ac40f1b896697_0
 • /data/data/####/814c03ea5abd8e83_0
 • /data/data/####/82435aeb549b6bb9_0
 • /data/data/####/829300f77941cc38_0
 • /data/data/####/838c8967b21e7ccf_0
 • /data/data/####/854a98751282b77b_0
 • /data/data/####/85a674fcf0c3df92_0
 • /data/data/####/86654e6c1e4334f4_0
 • /data/data/####/869dbbefadb2fd27_0
 • /data/data/####/86d0188ee7120075_0
 • /data/data/####/8725f141b0e49907_0
 • /data/data/####/87ae53f35cd4d376_0
 • /data/data/####/87dd04bba849e944_0
 • /data/data/####/87f88534eb262ad0_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_1
 • /data/data/####/88a076aa38b187dc_0 (deleted)
 • /data/data/####/88b5119693cfb9f1_0
 • /data/data/####/88fa35acfc6ca020_0
 • /data/data/####/89121e20b9698d08_0
 • /data/data/####/8942892aca09c28b_0
 • /data/data/####/89a96567207a90f7_0
 • /data/data/####/89cee6c7ac591fab_0
 • /data/data/####/89f7a351425ec9e5_0
 • /data/data/####/8a01e8c7b717a5de_0
 • /data/data/####/8a01e8c7b717a5de_1
 • /data/data/####/8ac07aa1b1a052f8_0
 • /data/data/####/8ac07aa1b1a052f8_1
 • /data/data/####/8b09d808eda3451e_0
 • /data/data/####/8bf4b8f22cbdd6f8_0
 • /data/data/####/8c8921e8e5c81b9a_0
 • /data/data/####/8d7e17787e94567d_0
 • /data/data/####/8e52af0b01d1c2e8_0
 • /data/data/####/8ef391bca04077f9_0
 • /data/data/####/8f95402b800fd8e9_0
 • /data/data/####/8fa65c3e7e970ae6_0
 • /data/data/####/8fc74409f5777bab_0
 • /data/data/####/91867390e86f5c10_0
 • /data/data/####/923a95f8612d658f_0
 • /data/data/####/92afaaecfaea9f3d_0
 • /data/data/####/92b526f89adc5a02_0
 • /data/data/####/92d4a7418d022c90_0
 • /data/data/####/935bf11063fe2273_0
 • /data/data/####/93cdabcfcf9bba53_0
 • /data/data/####/93ea250d5128865d_0
 • /data/data/####/9402ef73a016ffbb_0
 • /data/data/####/94ecbe0ec87afbdb_0
 • /data/data/####/953104ba30dfe9be_0
 • /data/data/####/9593cfbc28ec4cb8_0
 • /data/data/####/95b77c950e22c7a6_0
 • /data/data/####/95cae56d052c205b_0
 • /data/data/####/96b2f391b478c33f_0
 • /data/data/####/970699dfcfb59ff1_0
 • /data/data/####/97145b650f448a15_0 (deleted)
 • /data/data/####/97749baed8d95093_0
 • /data/data/####/990afffd393f0b58_0
 • /data/data/####/99a1e3294f7d0197_0
 • /data/data/####/9a17de15e038f64b_0
 • /data/data/####/9a303d2e39f707cc_0
 • /data/data/####/9a88a6dcc268050a_0
 • /data/data/####/9bb13ffd1a11a214_0
 • /data/data/####/9c8d7f8f7e21e4ad_0
 • /data/data/####/9cc4bca611dfd625_0
 • /data/data/####/9d4cc036ddaf4cbc_0
 • /data/data/####/9d582d832039dd6b_0
 • /data/data/####/9f34ad1157f0ba5c_0
 • /data/data/####/9f55810857f008e8_0
 • /data/data/####/9fbccd8ed89bfb50_0
 • /data/data/####/CURRENT
 • /data/data/####/Cookies-journal
 • /data/data/####/Databases.db-journal
 • /data/data/####/HdwwdDgPH.dex
 • /data/data/####/HdwwdDgPH.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/MANIFEST-000001
 • /data/data/####/QqWcwtnX.dex
 • /data/data/####/QuotaManager-journal
 • /data/data/####/WebViewChromiumPrefs.xml
 • /data/data/####/a05c1a872e12187f_0
 • /data/data/####/a136c191bf55ac3e_0
 • /data/data/####/a1764250d7879f4a_0
 • /data/data/####/a18032e45c1f346a_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_1
 • /data/data/####/a1b184392e3665e6_0
 • /data/data/####/a1e79494dd2053dc_0
 • /data/data/####/a39a6bba9829a61c_0
 • /data/data/####/a3dd8a43351d1eec_0
 • /data/data/####/a488ed88872a1d55_0
 • /data/data/####/a539868c2c9adfcb_0
 • /data/data/####/a5aad211dc860993_0
 • /data/data/####/a618431a4212d801_0
 • /data/data/####/a683bed13893e0cb_0
 • /data/data/####/a7fcbb43e59af9b4_0 (deleted)
 • /data/data/####/a84fcf5b22d06a38_0
 • /data/data/####/a86b9451647a3f05_0
 • /data/data/####/a9d56e07f351f496_0
 • /data/data/####/ac4fc499aa1a3d62_0
 • /data/data/####/ac83c85a65fb84b2_0
 • /data/data/####/acb919fc0d3f9e02_0
 • /data/data/####/ad14135b60701f08_0
 • /data/data/####/ad14135b60701f08_1
 • /data/data/####/ad6b16c7b7482dd0_0
 • /data/data/####/ad6b16c7b7482dd0_1
 • /data/data/####/ad8539b9071b88f9_0
 • /data/data/####/ae8c2acf8f676dfd_0
 • /data/data/####/aebcfd6e48cc1423_0
 • /data/data/####/aefcfe7acccf98ec_0
 • /data/data/####/af0283820ba6a002_0
 • /data/data/####/b0ef953ce2b28d52_0
 • /data/data/####/b14f6028ffeab3ef_0
 • /data/data/####/b1838d737df25916_0
 • /data/data/####/b18d00c2c7fd1f86_0
 • /data/data/####/b307728663e4da03_0
 • /data/data/####/b32adbbe03d55ff6_0
 • /data/data/####/b3c6f8b900cfd882_0
 • /data/data/####/b3eeff62ffb60ea1_0 (deleted)
 • /data/data/####/b3ef8bb1645fc7c4_0
 • /data/data/####/b410cc73ebd3a234_0
 • /data/data/####/b44ae7d9bdf1146a_0
 • /data/data/####/b5bd969daa1069fc_0
 • /data/data/####/b625ea1ae15943b5_0
 • /data/data/####/b62aa7ee477aa5ec_0
 • /data/data/####/b659dd2359b374bc_0
 • /data/data/####/b7073f0280ff0ebb_0
 • /data/data/####/b7659e338f5bfe98_0
 • /data/data/####/b79c6bdcdfc3ddaa_0
 • /data/data/####/b7ecb9630c8ace0f_0
 • /data/data/####/b8a02d6387e23728_0
 • /data/data/####/b8c9d19b5d0526b3_0
 • /data/data/####/b8e4e23221f7577e_0
 • /data/data/####/b905ed819aa2234d_0
 • /data/data/####/b90b75d1f5746cb8_0
 • /data/data/####/b917e1bda1f88a7a_0
 • /data/data/####/b9471fc0c5561937_0
 • /data/data/####/b949f376df9f6428_0
 • /data/data/####/b949f376df9f6428_1
 • /data/data/####/b9ac49cfa12d1fae_0
 • /data/data/####/ba273393753d2304_0
 • /data/data/####/ba3145df04d10ced_0
 • /data/data/####/ba418e421a3a53cf_0
 • /data/data/####/ba55c36adde11c5b_0
 • /data/data/####/ba916128f2f5c40d_0
 • /data/data/####/bb144e63b92c800d_0
 • /data/data/####/bb4d8ffcb8448efb_0
 • /data/data/####/bb58f9422331d36f_0
 • /data/data/####/bd1bbad6685da8d6_0
 • /data/data/####/bd49ffa69488246a_0
 • /data/data/####/be12c253073e3b40_0
 • /data/data/####/be27f71e0f6a3812_0
 • /data/data/####/be7f1454500497dc_0
 • /data/data/####/bec5a462df3d8d4d_0
 • /data/data/####/befb0a74eabfe922_0
 • /data/data/####/bf011f56179a4a1f_0
 • /data/data/####/bf46cdb1fa93676c_0
 • /data/data/####/bfe6c497c5896bb9_0
 • /data/data/####/bfe773b73ce169b1_0
 • /data/data/####/bff91512c092579d_0
 • /data/data/####/c113f4a7e8c618ab_0
 • /data/data/####/c13b4b1dac5804dc_0
 • /data/data/####/c14ca00c05ad58f4_0
 • /data/data/####/c1b8696e3b9fea80_0
 • /data/data/####/c2f1366100d54f17_0
 • /data/data/####/c36352d7d8250758_0
 • /data/data/####/c389edc5a8ec96d8_0
 • /data/data/####/c39ad1a8e9067aef_0 (deleted)
 • /data/data/####/c44342f37d646bcd_0
 • /data/data/####/c44d207a67a43cfc_0
 • /data/data/####/c609683bec7c6ef6_0
 • /data/data/####/c6a1ff306393fa5d_0
 • /data/data/####/c6bb490016567b06_0
 • /data/data/####/c6bb490016567b06_s
 • /data/data/####/c6ef9e66cab1ff9c_0
 • /data/data/####/c74841f9f0469751_0
 • /data/data/####/c8411b114ac7cb45_0
 • /data/data/####/c8b6878a8369442f_0
 • /data/data/####/c9622e935dab8dcf_0
 • /data/data/####/cb21163042d8660e_0
 • /data/data/####/cb21163042d8660e_s
 • /data/data/####/cbdbca0830988ca4_0
 • /data/data/####/cdd3a7d2fb32249c_0
 • /data/data/####/ce24b48a4c43124d_0
 • /data/data/####/ce2af43c2b56f1fe_0
 • /data/data/####/ce6501c7ade59bba_0
 • /data/data/####/ce70f99e101a100f_0
 • /data/data/####/cebc7aa9940ca00b_0
 • /data/data/####/ced59743599d65b3_0
 • /data/data/####/cef0ad33daa3453d_0
 • /data/data/####/com.lvzdeo_preferences.xml
 • /data/data/####/d0826a9442e35eb4_0
 • /data/data/####/d0971cdbf8b7c775_0
 • /data/data/####/d1b24b1e189dd435_0
 • /data/data/####/d1b548e6fb728d48_0
 • /data/data/####/d23aad0f0e33bc0f_0
 • /data/data/####/d32e8a7b04fddeab_0
 • /data/data/####/d49281a647c57da6_0
 • /data/data/####/d4a0b6b5e78988e3_0
 • /data/data/####/d4a0f59d3ed06c50_0
 • /data/data/####/d53a3157fdc7b7fe_0
 • /data/data/####/d582249dfad11aeb_0
 • /data/data/####/d62a6013ffaabc56_0
 • /data/data/####/d67a81e0fe9049b8_0
 • /data/data/####/d68dcf9fe5fdb336_0
 • /data/data/####/d7b3f70a081d098a_0
 • /data/data/####/d7f5e47efc571e6f_0
 • /data/data/####/d820f12cd4a9465c_0
 • /data/data/####/d8705bfc0c56b9fd_0
 • /data/data/####/d8d917fce8dff6fc_0
 • /data/data/####/d922f9740d4ce710_0
 • /data/data/####/d9f60e015c7b3e30_0
 • /data/data/####/da1a2d40a30f4e47_0
 • /data/data/####/da4af38e3b0901ac_0
 • /data/data/####/da5125ea5fd68c67_0
 • /data/data/####/db993b77586946c7_0
 • /data/data/####/dbbe825eac99e3b1_0
 • /data/data/####/dbbe825eac99e3b1_1
 • /data/data/####/dd37588cd3c72176_0
 • /data/data/####/ddfd250dc799e084_0
 • /data/data/####/de10281c9efb7adc_0
 • /data/data/####/df27c54111c97102_0
 • /data/data/####/df5f1bbc91a54525_0
 • /data/data/####/e06e2b9891100227_0
 • /data/data/####/e0ac7de7bf9e48f5_0
 • /data/data/####/e0bc45fcd726c23a_0
 • /data/data/####/e1ae258d080a6169_0
 • /data/data/####/e2945ffba79046b9_0
 • /data/data/####/e2b1575387a8998b_0
 • /data/data/####/e3101dc3319d54ee_0 (deleted)
 • /data/data/####/e34ab6c73ea15eb8_0
 • /data/data/####/e390105b29957971_0
 • /data/data/####/e3dccc6b0435b366_0
 • /data/data/####/e5b9038f7f1f2bd8_0
 • /data/data/####/e65aedfb7e40afa9_0
 • /data/data/####/e67ba5effefab7c7_0
 • /data/data/####/e67fc66b1380edac_0
 • /data/data/####/e7de5e80b3221401_0
 • /data/data/####/e7fc9f30368f1344_0
 • /data/data/####/e89b5a6ebffb94bc_0
 • /data/data/####/e8eb80236ce3b384_0
 • /data/data/####/eb27e6838fdf8b11_0
 • /data/data/####/eb3a645e5b272c0c_0
 • /data/data/####/ef92b74305b6595d_0
 • /data/data/####/ef92b74305b6595d_s
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0 (deleted)
 • /data/data/####/f0be53be0244bcab_0
 • /data/data/####/f0db32ff963c7c70_0
 • /data/data/####/f2d147cb5c9a26a1_0
 • /data/data/####/f2d147cb5c9a26a1_1
 • /data/data/####/f2df256412b01529_0
 • /data/data/####/f3efd23e686f45bb_0
 • /data/data/####/f525e38291a2fca8_0
 • /data/data/####/f72013824598535f_0
 • /data/data/####/f76929da90317426_0 (deleted)
 • /data/data/####/f7e201785a80f387_0
 • /data/data/####/f8a20b4188d67e86_0
 • /data/data/####/f8db50bde2be5366_0 (deleted)
 • /data/data/####/f937345f64a594ba_0
 • /data/data/####/f9af2ae61006852d_0
 • /data/data/####/fa3abd18a0329cee_0
 • /data/data/####/fa89d615c9399940_0
 • /data/data/####/fac61f08f967c0b9_0
 • /data/data/####/fad08b73b544550d_0
 • /data/data/####/fb5cbe1bf023a57d_0 (deleted)
 • /data/data/####/fd04aab0652dfa4a_0
 • /data/data/####/fda34bc32fdee1c6_0
 • /data/data/####/fe016575fa47b66b_0
 • /data/data/####/fe0a968ab9c0d6a8_0
 • /data/data/####/fee6ef73fdd6723e_0
 • /data/data/####/ff03f34d351f9813_0
 • /data/data/####/index
 • /data/data/####/metrics_guid
 • /data/data/####/mhQMk.dex
 • /data/data/####/mhQMk.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/rzMfZbi.dex
 • /data/data/####/rzMfZbi.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/temp-index
 • /data/data/####/the-real-index
 • /data/misc/####/primary.prof
Miscellaneous:
Gets information about network.
Gets information about phone status (number, IMEI, etc.).
Displays its own windows over windows of other apps.

Curing recommendations


Android

 1. If the mobile device is operating normally, download and install Dr.Web for Android Light. Run a full system scan and follow recommendations to neutralize the detected threats.
 2. If the mobile device has been locked by Android.Locker ransomware (the message on the screen tells you that you have broken some law or demands a set ransom amount; or you will see some other announcement that prevents you from using the handheld normally), do the following:
  • Load your smartphone or tablet in the safe mode (depending on the operating system version and specifications of the particular mobile device involved, this procedure can be performed in various ways; seek clarification from the user guide that was shipped with the device, or contact its manufacturer);
  • Once you have activated safe mode, install the Dr.Web для Android Light onto the infected handheld and run a full scan of the system; follow the steps recommended for neutralizing the threats that have been detected;
  • Switch off your device and turn it on as normal.

Find out more about Dr.Web for Android