Library
My library

+ Add to library

Contact us
24/7 Tech support | Rules regarding submitting

Send a message

Your tickets

Profile

Android.Locker.16724

Added to the Dr.Web virus database: 2023-05-24

Virus description added:

Technical information

Malicious functions:
Executes code of the following detected threats:
 • Android.Locker.14669
Network activity:
Connects to:
 • UDP(DNS) 8####.8.4.4:53
 • TCP(TLS/1.0) ht-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google-####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) di.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) st####.traffic####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.ru:443
 • TCP(TLS/1.0) s####.g.doublec####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) ads.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) www.googlet####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) h####.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) pla####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.bimbo####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) m####.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) and####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) and####.a####.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) connect####.gst####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) cdn1-sm####.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) hw-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) rr6---s####.g####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) sto####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.2) connect####.gst####.com:443
 • TCP(TLS/1.2) and####.google####.com:443
DNS requests:
 • ads.traffic####.net
 • and####.a####.go####.com
 • and####.google####.com
 • cdn1-sm####.ph####.com
 • connect####.gst####.com
 • di.ph####.com
 • dy####.com
 • ei.ph####.com
 • gmscomp####.google####.com
 • h####.por####.com
 • ht-####.a####.com
 • hw-####.a####.com
 • i.bimbo####.com
 • i.dy####.com
 • m####.traffic####.net
 • p####.google####.com
 • pla####.google####.com
 • rr6---s####.g####.com
 • s####.g.doublec####.net
 • st####.traffic####.com
 • sto####.google####.com
 • v.dy####.com
 • www.go####.com
 • www.go####.ru
 • www.google####.com
 • www.google-####.com
 • www.googlet####.com
 • www.por####.com
File system changes:
Creates the following files:
 • /data/data/####/0021a1bbae9d3405_0
 • /data/data/####/03b62337d1faf057_0
 • /data/data/####/04179d68afd929f9_0
 • /data/data/####/065f0cba87f2ba12_0
 • /data/data/####/067f925d61b6b423_0
 • /data/data/####/0694cd6ae710f2e4_0
 • /data/data/####/06e0c57c53f0b634_0
 • /data/data/####/06e2cee4a3a05915_0
 • /data/data/####/07012fdb8812ac4b_0
 • /data/data/####/0790ce85151d41af_0
 • /data/data/####/07c7fad19d48ff5d_0
 • /data/data/####/086f26772c01bdcc_0
 • /data/data/####/08ce1c349c5e135a_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_1
 • /data/data/####/0ab4e31af72b8e3a_0
 • /data/data/####/0ae9610cfa69ac9e_0
 • /data/data/####/0b6c3bd569c0aff2_0
 • /data/data/####/0bab94aa0cbbf4b0_0
 • /data/data/####/0bc511c32651becb_0
 • /data/data/####/0c2b8db3e975b42a_0
 • /data/data/####/0c3b20dc82dd5ad3_0
 • /data/data/####/0c712f3950bf7859_0
 • /data/data/####/0cb83a19a59f2cfb_0
 • /data/data/####/0cc6f538aa1943fe_0
 • /data/data/####/0ccd23d6380ac5c4_0
 • /data/data/####/0cebe27de571d78f_0
 • /data/data/####/0da8d053b8d7b754_0
 • /data/data/####/0da8d6680146922a_0 (deleted)
 • /data/data/####/0dfb700435dcb891_0
 • /data/data/####/0e6021950d99d6c2_0
 • /data/data/####/0e8040166e35e4d5_0
 • /data/data/####/0eeb05105c94fdf6_0
 • /data/data/####/0eec11e8a0fedc52_0
 • /data/data/####/0f1c20e123ab4f62_0 (deleted)
 • /data/data/####/0f81e82dcbca7aad_0
 • /data/data/####/108a35709f007ff3_0
 • /data/data/####/117725669bfdaa61_0
 • /data/data/####/1251c9deb44f08a1_0
 • /data/data/####/1251c9deb44f08a1_s
 • /data/data/####/12a6ab2820351259_0
 • /data/data/####/13d2472b524bec67_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_1
 • /data/data/####/144d61fc01e8c5e7_0
 • /data/data/####/144d61fc01e8c5e7_1
 • /data/data/####/146d06d154de130f_0
 • /data/data/####/14ea6979bee6e5c7_0
 • /data/data/####/1527f1f04f607abf_0
 • /data/data/####/15ddf2f56b8e42ca_0
 • /data/data/####/1626e2285cae1da1_0
 • /data/data/####/1684b520f7484cb4_0
 • /data/data/####/173ca1218bbfa8e6_0
 • /data/data/####/1756e6fdc0b163e8_0
 • /data/data/####/17bbde1ecaa5f2a3_0
 • /data/data/####/18c72b2dd514b2e2_0
 • /data/data/####/190c9ffb02542b21_0
 • /data/data/####/1a9bb6968f3b3bce_0
 • /data/data/####/1ac5b96ee8e5db35_0
 • /data/data/####/1b39de7abbfda527_0
 • /data/data/####/1b4119a4641d6ea2_0
 • /data/data/####/1c8edffc66b00f4b_0 (deleted)
 • /data/data/####/1c9d0791f1810a50_0
 • /data/data/####/1ce738c7c461e190_0
 • /data/data/####/1d8680a8c73a65ef_0
 • /data/data/####/1e82426d1eb5d765_0
 • /data/data/####/1ecadff0d25577b6_0
 • /data/data/####/1f13867270279111_0 (deleted)
 • /data/data/####/1fa86d113ba07499_0
 • /data/data/####/1fa86d113ba07499_1
 • /data/data/####/1ff48deb6764628a_0
 • /data/data/####/219d8f9accc4dc1b_0
 • /data/data/####/21ae6dfaeefdd663_0
 • /data/data/####/21b8ed43f87c3d18_0
 • /data/data/####/223cd70cd7c7d975_0
 • /data/data/####/233036d8e0b60a87_0
 • /data/data/####/24b2af68e0140a8b_0
 • /data/data/####/24cc24ad06b07631_0
 • /data/data/####/2507661abdcd1208_0
 • /data/data/####/270c8dac90de3f93_0
 • /data/data/####/28e84f4c3ec2ef21_0
 • /data/data/####/29066defdadaffcc_0
 • /data/data/####/29066defdadaffcc_1
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_1
 • /data/data/####/297a2acaaaa233d7_0
 • /data/data/####/29e88bb3eec77167_0
 • /data/data/####/2ad3f1606b0b34b7_0
 • /data/data/####/2b8e223681a1e30f_0 (deleted)
 • /data/data/####/2cc80dabc69f58b6_0
 • /data/data/####/2d039b4fa1b20466_0
 • /data/data/####/2d6835f23e9ccec5_0 (deleted)
 • /data/data/####/2d71dd8511fe9a63_0
 • /data/data/####/2d8a3a0a7dc028a6_0
 • /data/data/####/2dc8fe1bf8c15535_0
 • /data/data/####/2e5aacc64e4c970d_0
 • /data/data/####/2eea4a357d06a657_0
 • /data/data/####/2fb4885fff7bd002_0
 • /data/data/####/30307017f43d2bf6_0
 • /data/data/####/30307017f43d2bf6_s
 • /data/data/####/308bb017a2e1783e_0
 • /data/data/####/31095393fa1573c9_0
 • /data/data/####/31998091293807c6_0
 • /data/data/####/33474d826c1f993c_0
 • /data/data/####/33cab104fd3f33cd_0
 • /data/data/####/348f4a742e0cc440_0
 • /data/data/####/34b09b4571a6edfc_0
 • /data/data/####/35e6054ba64823dd_0
 • /data/data/####/35e6054ba64823dd_1
 • /data/data/####/36433482b9be98e7_0
 • /data/data/####/36ac7e2d67dec583_0
 • /data/data/####/38125cf998136e54_0
 • /data/data/####/387bc38bc2f6db91_0
 • /data/data/####/38991d33c2ed5ccc_0
 • /data/data/####/38991d33c2ed5ccc_1
 • /data/data/####/38c33b2e286dff30_0
 • /data/data/####/38ea0a23b069e661_0 (deleted)
 • /data/data/####/39798ea98ce8f4c8_0
 • /data/data/####/3985d3fd4c3df9bc_0
 • /data/data/####/39938bfaae32da61_0
 • /data/data/####/39ee2baadafa00d8_0
 • /data/data/####/39f686249d7a5209_0
 • /data/data/####/3bf7a67ca9eef9cc_0
 • /data/data/####/3c410df04863e71c_0
 • /data/data/####/3ca1518040b862dc_0
 • /data/data/####/3ea4d78ea985ea67_0
 • /data/data/####/3fafc63c93907700_0
 • /data/data/####/3ff9bb5d5f3c7b7d_0
 • /data/data/####/4075598fa429cebf_0
 • /data/data/####/408d3a802a4a9708_0
 • /data/data/####/40cdbf12d63ff390_0
 • /data/data/####/40ecba02beac40c4_0
 • /data/data/####/41788e71d4efae19_0
 • /data/data/####/41bf9ce91dcebcbb_0
 • /data/data/####/420cc6ab42009658_0
 • /data/data/####/439e4b15dd3b77e9_0
 • /data/data/####/43bb056573be5e2e_0
 • /data/data/####/43fc77442dd0dc02_0
 • /data/data/####/44817c1c10771430_0
 • /data/data/####/44a8106c922197fa_0
 • /data/data/####/46419dfa9dc2dba6_0
 • /data/data/####/465f087ecb6e022c_0
 • /data/data/####/47013c9db4c8e037_0
 • /data/data/####/4793b63b233b4bda_0
 • /data/data/####/497073d03a258df9_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_1
 • /data/data/####/4d2b30d41d101827_0
 • /data/data/####/4d3fe6c180fc5f11_0
 • /data/data/####/4dc3c3a268470351_0
 • /data/data/####/4df9b66c7c05361a_0
 • /data/data/####/4e5a6cab9133fa14_0 (deleted)
 • /data/data/####/4ecb85412febe552_0 (deleted)
 • /data/data/####/4ecf467cdb6fd081_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_1
 • /data/data/####/4fbdc275b4479546_0
 • /data/data/####/5005224befa4799d_0
 • /data/data/####/514554a34f2d8b1c_0
 • /data/data/####/51fccc1a0f9c2dff_0
 • /data/data/####/52847b1dd1f67213_0
 • /data/data/####/536c5f6e24b60b74_0
 • /data/data/####/54182b2b6fc364d6_0
 • /data/data/####/549e973aedb7314d_0
 • /data/data/####/556b00d49d2f0647_0
 • /data/data/####/56270704fa8832bf_0
 • /data/data/####/56db5426d83b8f36_0 (deleted)
 • /data/data/####/57db4853d20c9ccb_0
 • /data/data/####/580d88be956ff02d_0
 • /data/data/####/583d828828d0fe63_0
 • /data/data/####/596b02d6558f6231_0
 • /data/data/####/59eec52de4f39f55_0 (deleted)
 • /data/data/####/5a9a3e4049b3cfb1_0
 • /data/data/####/5aad641a04c25277_0
 • /data/data/####/5adba85a858ff0eb_0
 • /data/data/####/5aeada1bfa91d789_0
 • /data/data/####/5ca939c7deedcb34_0
 • /data/data/####/5cee73b9175ff7eb_0
 • /data/data/####/5dd78ea8f97a09c7_0
 • /data/data/####/5dd7d0ec1bb9fe34_0
 • /data/data/####/5e2bc18ffd429c26_0
 • /data/data/####/6007fa171938b538_0
 • /data/data/####/60560c5a4803c975_0
 • /data/data/####/607fa6e3f53992d1_0
 • /data/data/####/62aeebead4b8bb69_0
 • /data/data/####/62aeebead4b8bb69_1
 • /data/data/####/62c7a4b13f61aac3_0
 • /data/data/####/638d6548791d9d0f_0
 • /data/data/####/63cc07fb611c953c_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_1
 • /data/data/####/647371707e792c50_0
 • /data/data/####/647f54b0bbbfbd0c_0
 • /data/data/####/64bd479c901d40a0_0
 • /data/data/####/657fc20e84a904e1_0
 • /data/data/####/66a36a532c57be5d_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_1
 • /data/data/####/67b0a8f7427c44fd_0
 • /data/data/####/68d331d2f946ed70_0
 • /data/data/####/6989ae8cd04ae6fe_0
 • /data/data/####/69b38e49ea2f3ee4_0
 • /data/data/####/69e8cd2dce229758_0
 • /data/data/####/6bab58fe5f8b9714_0
 • /data/data/####/6bab58fe5f8b9714_1
 • /data/data/####/6bcffe2a36969236_0
 • /data/data/####/6ce3955ef681501c_0 (deleted)
 • /data/data/####/6cf8a266766c39c6_0
 • /data/data/####/6e60402d447fdb05_0
 • /data/data/####/6f7f1d5dff3c3b7c_0
 • /data/data/####/710f4cd27a2a3cff_0
 • /data/data/####/723e7e52d885ff4a_0
 • /data/data/####/730f2df581f147ce_0
 • /data/data/####/734151022703a189_0
 • /data/data/####/74b37c637783d7e0_0
 • /data/data/####/750be3977a19b407_0
 • /data/data/####/75f462102affdde1_0
 • /data/data/####/77a0bd444f198fe6_0
 • /data/data/####/7a1810e3737fb158_0
 • /data/data/####/7a1810e3737fb158_1
 • /data/data/####/7a8a597854eefbfb_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_1
 • /data/data/####/7d0372943b85ddae_0
 • /data/data/####/7d59656b674ff3b5_0
 • /data/data/####/7e43e7e970114285_0
 • /data/data/####/7e68f54051b6d55a_0
 • /data/data/####/7ec989bc84577fec_0
 • /data/data/####/7ee1fcc6ef46a1d0_0
 • /data/data/####/7f321e70b534c9c1_0
 • /data/data/####/7f518529f1204842_0
 • /data/data/####/7fd0043b20627493_0
 • /data/data/####/7fe4f8749b31f1a7_0
 • /data/data/####/80c5c538010e2146_0
 • /data/data/####/80f468ecf75b6b3f_0
 • /data/data/####/81297a439c774582_0
 • /data/data/####/8270bd3a1e4c095d_0
 • /data/data/####/827df8e085d3b179_0
 • /data/data/####/829cddb339d714f7_0
 • /data/data/####/82b084d7f8fa10fc_0
 • /data/data/####/83dbef19f725d0df_0
 • /data/data/####/845b4fd76464a65c_0
 • /data/data/####/846457eadd435afe_0
 • /data/data/####/84ec62bc5d24c609_0
 • /data/data/####/855d4806184d2e0a_0
 • /data/data/####/8588a5d71d8d1836_0
 • /data/data/####/8753fa2389d0efa0_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_1
 • /data/data/####/88c4fa0a0ac6dd42_0
 • /data/data/####/891807cd26ba8414_0
 • /data/data/####/8a36bcf58cee094d_0
 • /data/data/####/8ab0c90562ad6e49_0 (deleted)
 • /data/data/####/8ced9904ab99cc7f_0
 • /data/data/####/8d03a537b7b5d4ab_0
 • /data/data/####/8d6fd8e47946b8c4_0
 • /data/data/####/8d7c1ad3d0eae9cf_0
 • /data/data/####/8ebe8f3fbd2b919a_0
 • /data/data/####/9015da98a0c6d92c_0
 • /data/data/####/90eb6d837373ec61_0
 • /data/data/####/91ec435d59b097ce_0
 • /data/data/####/927c81f49c686279_0
 • /data/data/####/92b74dc6571d53c6_0
 • /data/data/####/92f87a7791750684_0
 • /data/data/####/935e7610842a8f39_0
 • /data/data/####/9402ef73a016ffbb_0
 • /data/data/####/9403ca19684fec2a_0
 • /data/data/####/95cae56d052c205b_0
 • /data/data/####/979202d9953196c6_0
 • /data/data/####/9883685c06c3972e_0
 • /data/data/####/9889bd74a4f9f15f_0
 • /data/data/####/989acf4c05e5b8f3_0
 • /data/data/####/9a29b26e3147f9de_0
 • /data/data/####/9ae1ed240112f4c8_0
 • /data/data/####/9b93bcf0c26c3b67_0
 • /data/data/####/9d0b2f1d5439c241_0
 • /data/data/####/9d0ec0b1c17328a2_0
 • /data/data/####/9d1b44e2edf843d2_0
 • /data/data/####/9d385bbe5cb4b472_0
 • /data/data/####/9df1fce02a2e0327_0
 • /data/data/####/9ea4b735086718a2_0
 • /data/data/####/9f33480f50a9a71d_0
 • /data/data/####/CURRENT
 • /data/data/####/Cookies-journal
 • /data/data/####/Databases.db-journal
 • /data/data/####/MANIFEST-000001
 • /data/data/####/QuotaManager-journal
 • /data/data/####/WebViewChromiumPrefs.xml
 • /data/data/####/ZwwLfhiqJ.dex
 • /data/data/####/ZwwLfhiqJ.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/a01297cbe3b4cc43_0
 • /data/data/####/a050780ad9a0b4e3_0
 • /data/data/####/a0d85f3c51ddd3ec_0
 • /data/data/####/a0e24c9c1f671393_0
 • /data/data/####/a1731f7fd9875dd8_0
 • /data/data/####/a1731f7fd9875dd8_1
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_1
 • /data/data/####/a20f4d99ac7a6ac3_0
 • /data/data/####/a220af5d647d0f55_0
 • /data/data/####/a326619a5f9702fb_0
 • /data/data/####/a42ee90f2fecd39b_0
 • /data/data/####/a4a86499d9012f9b_0
 • /data/data/####/a55c30def9b9a97b_0
 • /data/data/####/a56d5b7bbde45be6_0
 • /data/data/####/a5aad13febc6a967_0
 • /data/data/####/a6198e49276ff811_0
 • /data/data/####/a73495d8f4eed396_0
 • /data/data/####/a7c66b9e37d05aab_0
 • /data/data/####/a887e14cda142498_0
 • /data/data/####/a9d56e07f351f496_0
 • /data/data/####/aaf4f5bb7d1ea62d_0
 • /data/data/####/aaf4f5bb7d1ea62d_1
 • /data/data/####/ac954dd730d23208_0
 • /data/data/####/acb3b8e4428ede57_0
 • /data/data/####/ad04eec637fc844b_0
 • /data/data/####/ad0ab0a3846e9ea6_0
 • /data/data/####/ada50a2f6b89a4a7_0
 • /data/data/####/af803d2ad1146738_0
 • /data/data/####/afcc10aba53829f8_0
 • /data/data/####/b088c912433d5779_0
 • /data/data/####/b0d0ccd1f92c3da2_0
 • /data/data/####/b12f47b824c35b76_0
 • /data/data/####/b14f6028ffeab3ef_0
 • /data/data/####/b235f3fe5c0461d0_0
 • /data/data/####/b418fc573d83e63d_0
 • /data/data/####/b44ae7d9bdf1146a_0
 • /data/data/####/b4df51fc6c13d1c5_0
 • /data/data/####/b4f84f75cccdcf71_0
 • /data/data/####/b6184a6cb5692ece_0
 • /data/data/####/b7a2794621acf38d_0
 • /data/data/####/b9377eba784e6471_0
 • /data/data/####/bIPIoUUL.dex
 • /data/data/####/bIPIoUUL.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/ba80fdec7d3db430_0
 • /data/data/####/ba9369e8a270e3d5_0
 • /data/data/####/bb10749c9fe1d23d_0
 • /data/data/####/bb70c60645e19980_0
 • /data/data/####/bc00b8a88088b09a_0
 • /data/data/####/bc73f8734c001a33_0
 • /data/data/####/bceec9c7fa9ed778_0
 • /data/data/####/bcf796c81f6d8345_0
 • /data/data/####/bd49ffa69488246a_0
 • /data/data/####/bdaa1c47560ecdfd_0
 • /data/data/####/bf882280db4bae07_0
 • /data/data/####/bff6dcdc72ad5d41_0
 • /data/data/####/c00c39458d85fcd8_0
 • /data/data/####/c04962c4c73af5f2_0
 • /data/data/####/c09b11e30f2a8d6e_0
 • /data/data/####/c0a5ba2d33b289a2_0
 • /data/data/####/c38ccbe6ef017dcc_0
 • /data/data/####/c38ccbe6ef017dcc_1
 • /data/data/####/c3b7f75ab229848e_0
 • /data/data/####/c4420e5520ee7d4b_0
 • /data/data/####/c451cf81c01502b7_0
 • /data/data/####/c49b5f7162561f0d_0 (deleted)
 • /data/data/####/c4c837d661dca67d_0
 • /data/data/####/c4c837d661dca67d_s
 • /data/data/####/c4ddfa0460d481be_0
 • /data/data/####/c54ee5c118c5000b_0
 • /data/data/####/c5a3f3b48e337ace_0
 • /data/data/####/c76a5c1b3cc7aa9c_0
 • /data/data/####/c7e3d5e4c9762cd8_0
 • /data/data/####/c85d5dd699487874_0
 • /data/data/####/c87c03fa2b476e19_0
 • /data/data/####/ca3a2d6dd957483f_0
 • /data/data/####/ca3a2d6dd957483f_1
 • /data/data/####/ca58de0edd185247_0
 • /data/data/####/cb2631bf77d8de0d_0
 • /data/data/####/cbdbca0830988ca4_0
 • /data/data/####/cde01eb113a10ded_0
 • /data/data/####/cea6032cb95b5333_0 (deleted)
 • /data/data/####/cefd2560bd49931e_0
 • /data/data/####/cf6065bce46db94f_0
 • /data/data/####/cff16a92e5db6c51_0
 • /data/data/####/cff92c661aa46add_0
 • /data/data/####/cffd42f6973c6cde_0
 • /data/data/####/com.yjg_preferences.xml
 • /data/data/####/d01267d0050cfccf_0 (deleted)
 • /data/data/####/d11ab2a640112800_0
 • /data/data/####/d16275442569fb69_0
 • /data/data/####/d17a55b56e238e34_0
 • /data/data/####/d2552a27f551fdf4_0
 • /data/data/####/d2552a27f551fdf4_1
 • /data/data/####/d298261e7625dd06_0
 • /data/data/####/d33d5fd8de91fa7f_0
 • /data/data/####/d33d5fd8de91fa7f_s
 • /data/data/####/d3fb1480804a0837_0
 • /data/data/####/d43b8ad7a8817370_0
 • /data/data/####/d50d42d12eaf166f_0
 • /data/data/####/d6097934ed430de2_0
 • /data/data/####/d6097934ed430de2_1
 • /data/data/####/d6c691d4d20ab1db_0
 • /data/data/####/d74ae5176699bf22_0
 • /data/data/####/d89c621233f08263_0
 • /data/data/####/d8e73036ad7c9e18_0
 • /data/data/####/d8fda58431a7c52e_0
 • /data/data/####/d915008836e71f17_0 (deleted)
 • /data/data/####/d922f9740d4ce710_0
 • /data/data/####/d97ac7dfd2b9e438_0
 • /data/data/####/d9da6edcf2ec636a_0
 • /data/data/####/dIaAdgjZ.dex
 • /data/data/####/dIaAdgjZ.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/dafcdac2aef95795_0
 • /data/data/####/db7aed9237363e91_0
 • /data/data/####/dc17956fec9ba63f_0
 • /data/data/####/dc2509af90653fb9_0
 • /data/data/####/dcf9723c0a0c1215_0
 • /data/data/####/dd3e5fb6b6aef45b_0
 • /data/data/####/dd62b1b7aee249c5_0
 • /data/data/####/dd9f377062cb3b33_0
 • /data/data/####/de970f715a646d52_0
 • /data/data/####/dfca5c66340a07d4_0
 • /data/data/####/dfec6be145648c65_0 (deleted)
 • /data/data/####/e002b18de779ad15_0
 • /data/data/####/e02fb251f66f5aad_0
 • /data/data/####/e030f0d4e3bcc82b_0
 • /data/data/####/e0fdf7d86f9d81c4_0
 • /data/data/####/e19f2c34183a9a08_0
 • /data/data/####/e29789bfe242c98e_0
 • /data/data/####/e35004211dd5c7d9_0
 • /data/data/####/e35bf22ec48a3094_0
 • /data/data/####/e58ab70a4e92ab9f_0
 • /data/data/####/e70ae87929e07ac0_0
 • /data/data/####/e75dc8afbd8e3da8_0
 • /data/data/####/e7a7620e47925f26_0 (deleted)
 • /data/data/####/e7b5754ed668de7e_0
 • /data/data/####/e88a19bbac029a41_0
 • /data/data/####/e896b0f1fc1b6438_0
 • /data/data/####/e8d2fa5f0cf78390_0
 • /data/data/####/e90552391dc62079_0
 • /data/data/####/e991fbfedba2aab9_0
 • /data/data/####/e9f55320a6f0049d_0 (deleted)
 • /data/data/####/ea0c7ed70355b665_0
 • /data/data/####/ea420e2d7e655b78_0
 • /data/data/####/ec3008cc1cd1334e_0
 • /data/data/####/ec9b2aa6c608c702_0
 • /data/data/####/ed169bfa7d9fd32a_0 (deleted)
 • /data/data/####/ed5d6d9ae06b6206_0
 • /data/data/####/eecfc1d1e7ea7cb0_0
 • /data/data/####/ef7455bff21cea6f_0
 • /data/data/####/ef82f7ad183e80cd_0
 • /data/data/####/ef82f7ad183e80cd_1
 • /data/data/####/ef84b7c19441018c_0
 • /data/data/####/ef92b74305b6595d_0
 • /data/data/####/ef92b74305b6595d_s
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0 (deleted)
 • /data/data/####/f109e1a0d3df16fd_0
 • /data/data/####/f15abab729f708ee_0
 • /data/data/####/f1f35cebda9b8533_0
 • /data/data/####/f20f383709205048_0
 • /data/data/####/f240ad85a9dbeaaa_0
 • /data/data/####/f60c7249e7f33e40_0
 • /data/data/####/f689b2e6bd6b0da9_0
 • /data/data/####/f75b3f6afb775623_0
 • /data/data/####/f7adbba7c412048f_0
 • /data/data/####/f865d96e50c0a9a0_0
 • /data/data/####/f865d96e50c0a9a0_1
 • /data/data/####/f8805d713c702625_0 (deleted)
 • /data/data/####/fc2fb92cd0beb51f_0
 • /data/data/####/fc6d314c49c2f708_0
 • /data/data/####/fd0151d46cc8dbef_0
 • /data/data/####/fd0151d46cc8dbef_1
 • /data/data/####/fd2ed5dc79a11bd7_0
 • /data/data/####/fddbcea3300fb530_0
 • /data/data/####/fdfa4ada70a64df5_0
 • /data/data/####/fe854941f4db7149_0
 • /data/data/####/fee6ef73fdd6723e_0
 • /data/data/####/ff913dd4f5b48aaf_0
 • /data/data/####/index
 • /data/data/####/metrics_guid
 • /data/data/####/the-real-index
 • /data/data/####/wrEioCF.dex
 • /data/data/####/wrEioCF.dex.flock (deleted)
 • /data/misc/####/primary.prof
Miscellaneous:
Gets information about network.
Gets information about phone status (number, IMEI, etc.).
Displays its own windows over windows of other apps.

Curing recommendations


Android

 1. If the mobile device is operating normally, download and install Dr.Web for Android Light. Run a full system scan and follow recommendations to neutralize the detected threats.
 2. If the mobile device has been locked by Android.Locker ransomware (the message on the screen tells you that you have broken some law or demands a set ransom amount; or you will see some other announcement that prevents you from using the handheld normally), do the following:
  • Load your smartphone or tablet in the safe mode (depending on the operating system version and specifications of the particular mobile device involved, this procedure can be performed in various ways; seek clarification from the user guide that was shipped with the device, or contact its manufacturer);
  • Once you have activated safe mode, install the Dr.Web для Android Light onto the infected handheld and run a full scan of the system; follow the steps recommended for neutralizing the threats that have been detected;
  • Switch off your device and turn it on as normal.

Find out more about Dr.Web for Android