Library
My library

+ Add to library

Contact us
24/7 Tech support | Rules regarding submitting

Send a message

Your tickets

Profile

Android.Locker.16721

Added to the Dr.Web virus database: 2023-05-24

Virus description added:

Technical information

Malicious functions:
Executes code of the following detected threats:
 • Android.Locker.14669
Threat detection based on machine learning.
Network activity:
Connects to:
 • UDP(DNS) 8####.8.4.4:53
 • TCP(TLS/1.0) rr13---####.g####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) st####.traffic####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) di.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) cdn1-sm####.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google-####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ads.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) www.googlet####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) m####.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) www.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) sto####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) s####.g.doublec####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) p####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.bimbo####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ei.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) h####.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) hw-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) 1####.251.1.94:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.ru:443
 • TCP(TLS/1.2) 1####.251.1.94:443
 • TCP(TLS/1.2) 1####.250.150.113:443
 • TCP(TLS/1.2) p####.google####.com:443
DNS requests:
 • ads.traffic####.net
 • cdn1-sm####.ph####.com
 • di.ph####.com
 • dy####.com
 • ei.ph####.com
 • h####.por####.com
 • ht-####.a####.com
 • hw-####.a####.com
 • i.bimbo####.com
 • i.dy####.com
 • m####.go####.com
 • m####.traffic####.net
 • p####.google####.com
 • rr13---####.g####.com
 • s####.g.doublec####.net
 • st####.traffic####.com
 • sto####.google####.com
 • v.dy####.com
 • www.go####.com
 • www.go####.ru
 • www.google-####.com
 • www.googlet####.com
 • www.por####.com
File system changes:
Creates the following files:
 • /data/data/####/0021a1bbae9d3405_0
 • /data/data/####/004f2b5622dc87d5_0
 • /data/data/####/024657b2eafa53a1_0
 • /data/data/####/03f4265ea9d649ef_0
 • /data/data/####/04482983f6ed5c25_0
 • /data/data/####/04c039d8ea1f7f46_0
 • /data/data/####/0592c682de8e7c36_0
 • /data/data/####/0613cda615f03a24_0
 • /data/data/####/06af01a03ed279b9_0
 • /data/data/####/06e2cee4a3a05915_0
 • /data/data/####/074acbab0d028527_0
 • /data/data/####/0790ce85151d41af_0
 • /data/data/####/07c7fad19d48ff5d_0
 • /data/data/####/09881f6e1ab72816_0
 • /data/data/####/09cf4f3822b44b4f_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_1
 • /data/data/####/0ab4e31af72b8e3a_0
 • /data/data/####/0ae9610cfa69ac9e_0
 • /data/data/####/0b6c3bd569c0aff2_0
 • /data/data/####/0bca75ea41fcb32c_0 (deleted)
 • /data/data/####/0c5006e7612062e0_0
 • /data/data/####/0cba2c1e8b2bcde0_0 (deleted)
 • /data/data/####/0d035f037ab04930_0
 • /data/data/####/0e151db2e7e64597_0
 • /data/data/####/0ef4c9ace5ea1060_0
 • /data/data/####/0f09bcea3f842687_0
 • /data/data/####/0f29dbb1c0f0bc0a_0
 • /data/data/####/0f50c9b5cab34a23_0
 • /data/data/####/108a35709f007ff3_0
 • /data/data/####/108e9001c48d8e49_0
 • /data/data/####/11681d94fd44d4ba_0
 • /data/data/####/1181cee7abacf2e4_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_1
 • /data/data/####/1251c9deb44f08a1_0
 • /data/data/####/1251c9deb44f08a1_s
 • /data/data/####/12693b7645672da4_0
 • /data/data/####/129a77ede03dfa7e_0
 • /data/data/####/12a6ab2820351259_0
 • /data/data/####/13b7552804d4ef6a_0
 • /data/data/####/13d2472b524bec67_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_1
 • /data/data/####/142e550313549632_0
 • /data/data/####/144d61fc01e8c5e7_0
 • /data/data/####/144d61fc01e8c5e7_1
 • /data/data/####/146d06d154de130f_0
 • /data/data/####/14ea6979bee6e5c7_0
 • /data/data/####/158bd3cdcd619999_0
 • /data/data/####/15a7f54794f186f4_0 (deleted)
 • /data/data/####/1626e2285cae1da1_0
 • /data/data/####/1684b520f7484cb4_0
 • /data/data/####/16cf40d1c9f511f7_0
 • /data/data/####/1718418df72ec6d3_0
 • /data/data/####/1737d2c68cc08b53_0 (deleted)
 • /data/data/####/1777699a9f736064_0
 • /data/data/####/182ce6cac5651960_0
 • /data/data/####/190c9ffb02542b21_0
 • /data/data/####/194782edaf866907_0
 • /data/data/####/1a2a8cbff4e7a555_0
 • /data/data/####/1ac5b96ee8e5db35_0
 • /data/data/####/1acb6b2b469b772d_0
 • /data/data/####/1adde5ba23826d96_0
 • /data/data/####/1b045a55180f753a_0
 • /data/data/####/1bc6860bb03d3f8a_0
 • /data/data/####/1c1b0a09d3a6ac68_0
 • /data/data/####/1c3aae2ffc5a59d8_0
 • /data/data/####/1c4199eafb005916_0
 • /data/data/####/1c4199eafb005916_s
 • /data/data/####/1c9d0791f1810a50_0
 • /data/data/####/1ce738c7c461e190_0
 • /data/data/####/1d8680a8c73a65ef_0
 • /data/data/####/1fa86d113ba07499_0
 • /data/data/####/1fa86d113ba07499_1
 • /data/data/####/20e35633daeca851_0
 • /data/data/####/20e35633daeca851_1
 • /data/data/####/21ae6dfaeefdd663_0
 • /data/data/####/22a4b30c3189b018_0 (deleted)
 • /data/data/####/23438522b15bb8e5_0
 • /data/data/####/23438522b15bb8e5_1
 • /data/data/####/23ed19829be7e7dc_0
 • /data/data/####/24987ebd1b7adf8c_0
 • /data/data/####/24987ebd1b7adf8c_1
 • /data/data/####/24b2af68e0140a8b_0
 • /data/data/####/24cc24ad06b07631_0
 • /data/data/####/2507661abdcd1208_0
 • /data/data/####/267b2586d80f1295_0
 • /data/data/####/267b2586d80f1295_1
 • /data/data/####/26cce9c28e5c51b6_0
 • /data/data/####/272bebb1f82fbdc7_0
 • /data/data/####/2779a5f0fee69e65_0
 • /data/data/####/28e84f4c3ec2ef21_0
 • /data/data/####/29066defdadaffcc_0
 • /data/data/####/29066defdadaffcc_1
 • /data/data/####/293e61e6a86db45d_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_1
 • /data/data/####/2c7855beef520195_0
 • /data/data/####/2c7855beef520195_1
 • /data/data/####/2cc80dabc69f58b6_0
 • /data/data/####/2cd861b2910796e9_0
 • /data/data/####/2e225ab299ec4f0a_0
 • /data/data/####/2f9f6d47e06ae7a8_0
 • /data/data/####/2fb4885fff7bd002_0
 • /data/data/####/30307017f43d2bf6_0
 • /data/data/####/30307017f43d2bf6_s
 • /data/data/####/3046f8ded50eb41f_0
 • /data/data/####/30bee7ad65a9f92b_0
 • /data/data/####/31095393fa1573c9_0
 • /data/data/####/3199bc7e1882d92f_0
 • /data/data/####/32af7e57625d2d90_0
 • /data/data/####/32fa546ac56d409f_0
 • /data/data/####/33474d826c1f993c_0
 • /data/data/####/33cab104fd3f33cd_0
 • /data/data/####/348daef56013b724_0
 • /data/data/####/34f65bbeaf149e47_0 (deleted)
 • /data/data/####/35e6054ba64823dd_0
 • /data/data/####/35e6054ba64823dd_1
 • /data/data/####/36433482b9be98e7_0
 • /data/data/####/36ac7e2d67dec583_0
 • /data/data/####/373b91ec79792ecc_0
 • /data/data/####/387bc38bc2f6db91_0
 • /data/data/####/38991d33c2ed5ccc_0
 • /data/data/####/38991d33c2ed5ccc_1
 • /data/data/####/38e3491f0e32ede3_0
 • /data/data/####/390816ab82866504_0
 • /data/data/####/39ee2baadafa00d8_0
 • /data/data/####/3b4cf250778a8769_0
 • /data/data/####/3bf7a67ca9eef9cc_0
 • /data/data/####/3cc0949a5a8fd8b1_0
 • /data/data/####/3ccabe5398a1174a_0
 • /data/data/####/3d081f330f3e18b2_0
 • /data/data/####/3e77eb94ac9edb28_0
 • /data/data/####/3ea4d78ea985ea67_0
 • /data/data/####/3ee0df6ae849a608_0 (deleted)
 • /data/data/####/3f94d95af61d6870_0
 • /data/data/####/3fc2e5bd1e0081b1_0
 • /data/data/####/4049e4503d54601c_0
 • /data/data/####/4075598fa429cebf_0
 • /data/data/####/4084420f09e6be02_0
 • /data/data/####/40cdbf12d63ff390_0
 • /data/data/####/41192261f26a2e81_0 (deleted)
 • /data/data/####/41788e71d4efae19_0
 • /data/data/####/41bf9ce91dcebcbb_0
 • /data/data/####/41fb386a9d7a8dda_0 (deleted)
 • /data/data/####/439e4b15dd3b77e9_0
 • /data/data/####/43bb056573be5e2e_0
 • /data/data/####/44817c1c10771430_0
 • /data/data/####/45440df98dd6e1a5_0
 • /data/data/####/46419dfa9dc2dba6_0
 • /data/data/####/472e58c456998a58_0
 • /data/data/####/47b46aa342025d4e_0
 • /data/data/####/497073d03a258df9_0
 • /data/data/####/4a31527e82dc072a_0
 • /data/data/####/4ac6933fba16ee48_0
 • /data/data/####/4b396c1e52a787ff_0
 • /data/data/####/4d2b30d41d101827_0
 • /data/data/####/4d3fe6c180fc5f11_0
 • /data/data/####/4dc3c3a268470351_0
 • /data/data/####/4ddef5fad7fadbfa_0
 • /data/data/####/4e9d35a0265f4163_0
 • /data/data/####/4ecf467cdb6fd081_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_1
 • /data/data/####/4fa40b145c8726ee_0
 • /data/data/####/4fa40b145c8726ee_1
 • /data/data/####/5005224befa4799d_0
 • /data/data/####/507fb3328c67378d_0
 • /data/data/####/515fa18f5edf7a71_0
 • /data/data/####/51ca0064b95d273a_0
 • /data/data/####/52120692f7288c2b_0
 • /data/data/####/5217f0ae8b36d15b_0
 • /data/data/####/5232bee9b4c1941d_0
 • /data/data/####/52847b1dd1f67213_0
 • /data/data/####/52ecec9440d91f2a_0
 • /data/data/####/535849720bc80cdf_0
 • /data/data/####/53f8ec7c49099d70_0
 • /data/data/####/54182b2b6fc364d6_0
 • /data/data/####/541917aeb92bd321_0
 • /data/data/####/543650778f9843aa_0
 • /data/data/####/549e973aedb7314d_0
 • /data/data/####/56270704fa8832bf_0
 • /data/data/####/58033c0f8bb108e6_0
 • /data/data/####/583d828828d0fe63_0
 • /data/data/####/593b9149b2b40f25_0 (deleted)
 • /data/data/####/5a3b0d21dfa7f49b_0
 • /data/data/####/5adba85a858ff0eb_0
 • /data/data/####/5aeada1bfa91d789_0
 • /data/data/####/5cee73b9175ff7eb_0
 • /data/data/####/5d30e81a7cb19c62_0
 • /data/data/####/5d83743cdd70f406_0
 • /data/data/####/5dd78ea8f97a09c7_0
 • /data/data/####/5dd7d0ec1bb9fe34_0
 • /data/data/####/5e15a7c242618ff5_0
 • /data/data/####/5e2bc18ffd429c26_0
 • /data/data/####/5e366a0292d02731_0 (deleted)
 • /data/data/####/5eb1f867c54432cb_0
 • /data/data/####/5f74217898c9612a_0
 • /data/data/####/5fa595d16f85c031_0
 • /data/data/####/60097eec58d0e948_0
 • /data/data/####/6223a931d5cf0e62_0
 • /data/data/####/62aeebead4b8bb69_0
 • /data/data/####/62aeebead4b8bb69_1
 • /data/data/####/62c69ebb7f61ba2e_0
 • /data/data/####/62c7a4b13f61aac3_0
 • /data/data/####/6328d3131f2a06de_0
 • /data/data/####/632aed3e14d13d13_0
 • /data/data/####/638d6548791d9d0f_0
 • /data/data/####/63bcbd1481e393db_0
 • /data/data/####/63cc07fb611c953c_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_1
 • /data/data/####/647e228ca04c2987_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_1
 • /data/data/####/671f17279fb339c3_0
 • /data/data/####/676d8eeb07d0e07b_0
 • /data/data/####/6844a089b1e01949_0
 • /data/data/####/684db942514c4d57_0
 • /data/data/####/685bef9421a93086_0
 • /data/data/####/68cdf8b5982e7f72_0
 • /data/data/####/68d331d2f946ed70_0
 • /data/data/####/6989ae8cd04ae6fe_0
 • /data/data/####/6bab58fe5f8b9714_0
 • /data/data/####/6bab58fe5f8b9714_1
 • /data/data/####/6bec6a0849d8a437_0
 • /data/data/####/6cf8a266766c39c6_0
 • /data/data/####/6d07df1197fe438b_0
 • /data/data/####/6d2de008d8301cec_0
 • /data/data/####/6de9a29248088c84_0
 • /data/data/####/6e4bca30e71b89e8_0
 • /data/data/####/6f7f1d5dff3c3b7c_0
 • /data/data/####/70be2ebcfc0e10a5_0
 • /data/data/####/716c22110eab7550_0
 • /data/data/####/728127e78ad5556a_0 (deleted)
 • /data/data/####/729adec0d04545d1_0
 • /data/data/####/729d553a283cf92f_0
 • /data/data/####/730f2df581f147ce_0
 • /data/data/####/734151022703a189_0
 • /data/data/####/74f79efc53b76242_0
 • /data/data/####/75f462102affdde1_0
 • /data/data/####/7767c8c9d98bbc5e_0
 • /data/data/####/7a1810e3737fb158_0
 • /data/data/####/7a1810e3737fb158_1
 • /data/data/####/7a9ab3ccc0d49f52_0
 • /data/data/####/7b29267894fd3010_0
 • /data/data/####/7b29267894fd3010_1
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_1
 • /data/data/####/7c5d27073f907073_0
 • /data/data/####/7d27ec1c60134cfd_0
 • /data/data/####/7d59656b674ff3b5_0
 • /data/data/####/7e23c3e7c659f263_0
 • /data/data/####/7e2b20bced5e2500_0
 • /data/data/####/7e43e7e970114285_0
 • /data/data/####/7ec17a010d60d355_0
 • /data/data/####/7efb52bb38fe2749_0 (deleted)
 • /data/data/####/7f76fb8f1061ae4c_0
 • /data/data/####/7faa8330975d9bbc_0
 • /data/data/####/7faa8330975d9bbc_1
 • /data/data/####/7fe4f8749b31f1a7_0
 • /data/data/####/80f468ecf75b6b3f_0
 • /data/data/####/820162625478f70c_0
 • /data/data/####/8294f97b49fae2bd_0
 • /data/data/####/829cddb339d714f7_0
 • /data/data/####/82b084d7f8fa10fc_0
 • /data/data/####/83a7ba793820430f_0
 • /data/data/####/83ccb265b85c5c58_0
 • /data/data/####/83dbef19f725d0df_0
 • /data/data/####/84ec62bc5d24c609_0
 • /data/data/####/85117249c22e2918_0
 • /data/data/####/860ec19e381dceb2_0
 • /data/data/####/865cc12b9926319f_0
 • /data/data/####/86ff7e53922beeca_0
 • /data/data/####/87af7f615cc3101c_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_1
 • /data/data/####/889cdc123a2f269d_0
 • /data/data/####/88c4fa0a0ac6dd42_0
 • /data/data/####/88e0abecb3419fff_0
 • /data/data/####/8922198372bfb559_0
 • /data/data/####/8922198372bfb559_1
 • /data/data/####/8a36bcf58cee094d_0
 • /data/data/####/8c57f5df442c78c3_0
 • /data/data/####/8c67d483c8fcaab0_0 (deleted)
 • /data/data/####/8c72bdab7d01bc3a_0
 • /data/data/####/8d6fd8e47946b8c4_0
 • /data/data/####/8d763ffb38fb9acd_0
 • /data/data/####/8dfacc1be346c160_0
 • /data/data/####/8f0467a8d9c1bdb6_0
 • /data/data/####/9015da98a0c6d92c_0
 • /data/data/####/902d53591b160041_0
 • /data/data/####/9104afebca29cc54_0
 • /data/data/####/927c81f49c686279_0
 • /data/data/####/929671b7467e26f8_0
 • /data/data/####/9402ef73a016ffbb_0
 • /data/data/####/95964d62c9def653_0
 • /data/data/####/95cae56d052c205b_0 (deleted)
 • /data/data/####/9722ab2a2b26962b_0
 • /data/data/####/97dec5dc9132d54d_0 (deleted)
 • /data/data/####/989a010b99e2d841_0
 • /data/data/####/989a010b99e2d841_1
 • /data/data/####/989acf4c05e5b8f3_0
 • /data/data/####/98dc4975d85f24aa_0
 • /data/data/####/99f8202d5a1c0319_0
 • /data/data/####/9b138b17cd927647_0
 • /data/data/####/9c31d8ad336b7c8d_0
 • /data/data/####/9cef30d4e4ba4130_0
 • /data/data/####/9d0b2f1d5439c241_0
 • /data/data/####/9d0ec0b1c17328a2_0
 • /data/data/####/9d385bbe5cb4b472_0
 • /data/data/####/9df1fce02a2e0327_0
 • /data/data/####/9df30a11e1b9af51_0
 • /data/data/####/9e6906b8d5eda057_0
 • /data/data/####/9ea4b735086718a2_0
 • /data/data/####/9f33480f50a9a71d_0
 • /data/data/####/9faf69d944e61c05_0
 • /data/data/####/9ffd71979038173b_0
 • /data/data/####/CURRENT
 • /data/data/####/Cookies-journal
 • /data/data/####/DHKQAGpH.dex
 • /data/data/####/Databases.db-journal
 • /data/data/####/HkagjRS.dex
 • /data/data/####/HkagjRS.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/MANIFEST-000001
 • /data/data/####/QuotaManager-journal
 • /data/data/####/WebViewChromiumPrefs.xml
 • /data/data/####/a045ebee85271d2b_0
 • /data/data/####/a0afc8fdbe14b0ca_0
 • /data/data/####/a0d85f3c51ddd3ec_0
 • /data/data/####/a0e24c9c1f671393_0
 • /data/data/####/a1731f7fd9875dd8_0
 • /data/data/####/a1731f7fd9875dd8_1
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_1
 • /data/data/####/a20f4d99ac7a6ac3_0
 • /data/data/####/a220af5d647d0f55_0
 • /data/data/####/a23ff8e18c78f8e3_0
 • /data/data/####/a326619a5f9702fb_0
 • /data/data/####/a3d970d37df78be2_0
 • /data/data/####/a42ee90f2fecd39b_0
 • /data/data/####/a56d5b7bbde45be6_0
 • /data/data/####/a5aad13febc6a967_0
 • /data/data/####/a887e14cda142498_0
 • /data/data/####/a9beb2a4ce4cef7c_0
 • /data/data/####/a9d56e07f351f496_0
 • /data/data/####/aa11eb6d7bbbc3c7_0
 • /data/data/####/aa70a66a6f4ed16b_0
 • /data/data/####/aa70a66a6f4ed16b_1
 • /data/data/####/aaf4f5bb7d1ea62d_0
 • /data/data/####/aaf4f5bb7d1ea62d_1
 • /data/data/####/ab0728f64554bf26_0
 • /data/data/####/ab0728f64554bf26_1
 • /data/data/####/ac23679c84b122dc_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_1
 • /data/data/####/b012f052e5c8655e_0
 • /data/data/####/b088c912433d5779_0
 • /data/data/####/b12f47b824c35b76_0
 • /data/data/####/b14f6028ffeab3ef_0
 • /data/data/####/b1838d737df25916_0
 • /data/data/####/b253f4b682cd1ba2_0
 • /data/data/####/b2575f6ecf380ef9_0
 • /data/data/####/b2b8782541ec9875_0
 • /data/data/####/b3901079ea1077ec_0
 • /data/data/####/b44ae7d9bdf1146a_0
 • /data/data/####/b4df51fc6c13d1c5_0
 • /data/data/####/b4f84f75cccdcf71_0
 • /data/data/####/b577bb1ccc38cb62_0
 • /data/data/####/b5dba64610102ec8_0
 • /data/data/####/b63252ddd2d130d5_0
 • /data/data/####/b63b6670ee89dde0_0 (deleted)
 • /data/data/####/b72ca0ba3723566c_0
 • /data/data/####/b92e8f4ec0f95787_0
 • /data/data/####/b957ff640d7b461b_0
 • /data/data/####/b964166932e576a4_0
 • /data/data/####/ba3145df04d10ced_0
 • /data/data/####/bbe9e39d03164f2a_0
 • /data/data/####/bcba00c4e1eecce5_0
 • /data/data/####/bceec9c7fa9ed778_0
 • /data/data/####/bd49ffa69488246a_0
 • /data/data/####/bdaa1c47560ecdfd_0
 • /data/data/####/bef42152ad94b866_0 (deleted)
 • /data/data/####/bfb8519d286940c4_0
 • /data/data/####/c0522cd90a4f40e3_0
 • /data/data/####/c092d366388b6ba6_0
 • /data/data/####/c123cc5a206af76d_0
 • /data/data/####/c38ccbe6ef017dcc_0
 • /data/data/####/c38ccbe6ef017dcc_1
 • /data/data/####/c39f497a261e4aa5_0
 • /data/data/####/c3b7f75ab229848e_0
 • /data/data/####/c40cc76ebccc3517_0
 • /data/data/####/c4280d1d14312d8e_0
 • /data/data/####/c435155357560e7f_0
 • /data/data/####/c4420e5520ee7d4b_0
 • /data/data/####/c451cf81c01502b7_0
 • /data/data/####/c502bb41683a8999_0
 • /data/data/####/c54cde5672f8b7f3_0
 • /data/data/####/c702d7977f47fb36_0
 • /data/data/####/c7242a0617faada9_0
 • /data/data/####/c7e3d5e4c9762cd8_0
 • /data/data/####/c9403263b64c2c52_0 (deleted)
 • /data/data/####/ca3a2d6dd957483f_0
 • /data/data/####/ca3a2d6dd957483f_1
 • /data/data/####/ca504a0a146dd5a8_0
 • /data/data/####/ca58de0edd185247_0
 • /data/data/####/cab75ee20b294b81_0
 • /data/data/####/cb959d75a5564203_0
 • /data/data/####/cbafee9c7aa7db61_0
 • /data/data/####/cbb4edb83cb14ad0_0
 • /data/data/####/ccb6ae163afebfc0_0
 • /data/data/####/ccdc5c52035e7b54_0
 • /data/data/####/cd2d121893087462_0
 • /data/data/####/cd67258a210c5e5e_0
 • /data/data/####/cd6df9bdd189bffb_0
 • /data/data/####/ce48ac326feff842_0
 • /data/data/####/cf105bb09a86fe25_0
 • /data/data/####/cf3649b3443185c5_0
 • /data/data/####/cf6065bce46db94f_0
 • /data/data/####/cffd42f6973c6cde_0
 • /data/data/####/com.ntcw_preferences.xml
 • /data/data/####/d0a9d1b7166d1746_0
 • /data/data/####/d2552a27f551fdf4_0
 • /data/data/####/d2552a27f551fdf4_1
 • /data/data/####/d26a356579ad36a4_0
 • /data/data/####/d26e7ea5458a253b_0
 • /data/data/####/d2f5e6eed58e2d6d_0
 • /data/data/####/d49281a647c57da6_0
 • /data/data/####/d514afbdce703bbd_0
 • /data/data/####/d51933d34645ce70_0 (deleted)
 • /data/data/####/d6097934ed430de2_0
 • /data/data/####/d6097934ed430de2_1
 • /data/data/####/d7702cb1e409bd62_0
 • /data/data/####/d77d655ec40a4bfd_0
 • /data/data/####/d8e73036ad7c9e18_0
 • /data/data/####/d8fda58431a7c52e_0
 • /data/data/####/d922f9740d4ce710_0
 • /data/data/####/d97ac7dfd2b9e438_0
 • /data/data/####/d992c70432b86ba0_0
 • /data/data/####/da3084bc3e8cb0f8_0
 • /data/data/####/db099f9104f4a362_0
 • /data/data/####/db099f9104f4a362_1
 • /data/data/####/dc12d0315a364667_0
 • /data/data/####/dc12d0315a364667_1
 • /data/data/####/dc4d4a436c054191_0
 • /data/data/####/de970f715a646d52_0
 • /data/data/####/df1581bfec122163_0
 • /data/data/####/df1581bfec122163_1
 • /data/data/####/df9c053ae30901b5_0
 • /data/data/####/dff82a12f0a04e52_0
 • /data/data/####/e0dd0d5a7f86c72d_0
 • /data/data/####/e19dce5d170bf877_0
 • /data/data/####/e20fdce010e30d31_0
 • /data/data/####/e2b4ad83ed04ac6b_0
 • /data/data/####/e35004211dd5c7d9_0
 • /data/data/####/e45247409a1a612e_0
 • /data/data/####/e5d7615d706dabc2_0
 • /data/data/####/e662cb163497016a_0
 • /data/data/####/e7b5754ed668de7e_0
 • /data/data/####/e89f6a18a20a472b_0
 • /data/data/####/e8dea98c37bce5a8_0
 • /data/data/####/e991fbfedba2aab9_0
 • /data/data/####/ea0c7ed70355b665_0
 • /data/data/####/ea3142c59678136d_0
 • /data/data/####/ea420e2d7e655b78_0
 • /data/data/####/ea499e4bef7f9103_0
 • /data/data/####/eaf97140f55862cb_0
 • /data/data/####/ec263263508a7162_0
 • /data/data/####/ec263263508a7162_1
 • /data/data/####/ed10f93cc0815611_0
 • /data/data/####/ef82f7ad183e80cd_0
 • /data/data/####/ef82f7ad183e80cd_1
 • /data/data/####/ef92b74305b6595d_0
 • /data/data/####/ef92b74305b6595d_s
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0 (deleted)
 • /data/data/####/f0bea11eed716e67_0
 • /data/data/####/f1c08e7d8e817d30_0
 • /data/data/####/f240ad85a9dbeaaa_0
 • /data/data/####/f32edf5b48001bef_0
 • /data/data/####/f51faf95e1da813c_0
 • /data/data/####/f565fe5081498208_0 (deleted)
 • /data/data/####/f5cdd7f9391f9707_0
 • /data/data/####/f5fa0103cb5ea652_0 (deleted)
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_1
 • /data/data/####/f60c7249e7f33e40_0
 • /data/data/####/f689b2e6bd6b0da9_0
 • /data/data/####/f712b8394f0a4b9a_0
 • /data/data/####/f75b3f6afb775623_0
 • /data/data/####/f7ac427ab8211cf2_0
 • /data/data/####/f7adbba7c412048f_0
 • /data/data/####/f80a04e56bb6308e_0
 • /data/data/####/f865d96e50c0a9a0_0
 • /data/data/####/f865d96e50c0a9a0_1
 • /data/data/####/f9008af39836c1ad_0
 • /data/data/####/f9621f5cfdc5824e_0
 • /data/data/####/f9af25bf44c2445f_0
 • /data/data/####/fa840825c0ee5470_0 (deleted)
 • /data/data/####/fad35a043c981528_0
 • /data/data/####/fba96c8010dcf438_0
 • /data/data/####/fbb5b81205293157_0
 • /data/data/####/fbd7086de4ae604f_0
 • /data/data/####/fbfe34099967cfa8_0
 • /data/data/####/fd0151d46cc8dbef_0
 • /data/data/####/fd0151d46cc8dbef_1
 • /data/data/####/fd1c4712daa7f96c_0
 • /data/data/####/fda5e8deeb418265_0
 • /data/data/####/fddbcea3300fb530_0
 • /data/data/####/fee6ef73fdd6723e_0
 • /data/data/####/ff913dd4f5b48aaf_0
 • /data/data/####/ffb91d765ae18163_0
 • /data/data/####/index
 • /data/data/####/jtEQuFD.dex
 • /data/data/####/jtEQuFD.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/metrics_guid
 • /data/data/####/tcDqRs.dex
 • /data/data/####/tcDqRs.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/the-real-index
 • /data/misc/####/primary.prof
Miscellaneous:
Gets information about network.
Gets information about phone status (number, IMEI, etc.).
Displays its own windows over windows of other apps.

Curing recommendations


Android

 1. If the mobile device is operating normally, download and install Dr.Web for Android Light. Run a full system scan and follow recommendations to neutralize the detected threats.
 2. If the mobile device has been locked by Android.Locker ransomware (the message on the screen tells you that you have broken some law or demands a set ransom amount; or you will see some other announcement that prevents you from using the handheld normally), do the following:
  • Load your smartphone or tablet in the safe mode (depending on the operating system version and specifications of the particular mobile device involved, this procedure can be performed in various ways; seek clarification from the user guide that was shipped with the device, or contact its manufacturer);
  • Once you have activated safe mode, install the Dr.Web для Android Light onto the infected handheld and run a full scan of the system; follow the steps recommended for neutralizing the threats that have been detected;
  • Switch off your device and turn it on as normal.

Find out more about Dr.Web for Android