Library
My library

+ Add to library

Contact us
24/7 Tech support | Rules regarding submitting

Send a message

Your tickets

Profile

Android.Locker.16718

Added to the Dr.Web virus database: 2023-05-23

Virus description added:

Technical information

Malicious functions:
Executes code of the following detected threats:
 • Android.Locker.14669
Network activity:
Connects to:
 • UDP(DNS) 8####.8.4.4:53
 • TCP(TLS/1.0) sto####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) md####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.googlet####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) m####.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) v.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.bimbo####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) cdn1-sm####.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) pla####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ads.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) www.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) hw-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) di.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) h####.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) st####.traffic####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) s####.g.doublec####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google-####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.ru:443
 • TCP(TLS/1.2) 1####.251.1.94:443
 • TCP(TLS/1.2) 1####.177.14.102:443
 • UDP md####.google####.com:443
DNS requests:
 • ads.traffic####.net
 • and####.google####.com
 • cdn1-sm####.ph####.com
 • di.ph####.com
 • dy####.com
 • ei.ph####.com
 • h####.por####.com
 • ht-####.a####.com
 • hw-####.a####.com
 • i.bimbo####.com
 • i.dy####.com
 • m####.go####.com
 • m####.traffic####.net
 • md####.google####.com
 • pla####.google####.com
 • s####.g.doublec####.net
 • st####.traffic####.com
 • sto####.google####.com
 • v.dy####.com
 • www.go####.com
 • www.go####.ru
 • www.google####.com
 • www.google-####.com
 • www.googlet####.com
 • www.por####.com
File system changes:
Creates the following files:
 • /data/data/####/0021a1bbae9d3405_0
 • /data/data/####/00c8ab8d4d260129_0
 • /data/data/####/0217504c313d0efd_0
 • /data/data/####/025306e2a3437950_0
 • /data/data/####/02c49ca034bdb9ca_0
 • /data/data/####/02d3f8086de2ad16_0
 • /data/data/####/02db6fa7137866d7_0
 • /data/data/####/04436673b49ad5af_0
 • /data/data/####/044fac04c75bdb07_0
 • /data/data/####/04aba34d447490b5_0
 • /data/data/####/04c6ba9b1863dc81_0
 • /data/data/####/056d928612681ac0_0
 • /data/data/####/05c1edd5d4a6ae8e_0
 • /data/data/####/05e4ba179e574a2a_0
 • /data/data/####/060a735768cb6d38_0
 • /data/data/####/06e2cee4a3a05915_0
 • /data/data/####/06e364c5e9a8e4b0_0
 • /data/data/####/070896432dc36eb0_0 (deleted)
 • /data/data/####/0755cd1e4c595b74_0
 • /data/data/####/0771bcb2d8eb173e_0
 • /data/data/####/0771bcb2d8eb173e_s
 • /data/data/####/0790ce85151d41af_0
 • /data/data/####/082539fd166ee0f9_0
 • /data/data/####/084398324ccfe227_0
 • /data/data/####/08549471aa442930_0
 • /data/data/####/096b259075d78dc6_0
 • /data/data/####/09881f6e1ab72816_0
 • /data/data/####/09b82d067ffdcc1e_0
 • /data/data/####/09b8e4ea727f00a9_0
 • /data/data/####/09e12781aebff501_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_1
 • /data/data/####/0a8c434867a5d9d9_0
 • /data/data/####/0d03f7cee8dc79e5_0
 • /data/data/####/0d6c8de2b997a320_0 (deleted)
 • /data/data/####/0da17a2e07e4e572_0
 • /data/data/####/0db9c5701de112d5_0
 • /data/data/####/0e55b50331c0fc95_0
 • /data/data/####/0e607e4db2d846c7_0
 • /data/data/####/0f29dbb1c0f0bc0a_0
 • /data/data/####/0f5c482256017e12_0
 • /data/data/####/0fa80698ae30e540_0 (deleted)
 • /data/data/####/100b9cb9cdd0905f_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_0 (deleted)
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_1
 • /data/data/####/12482dd598446f62_0
 • /data/data/####/125b58805054260e_0
 • /data/data/####/1279507e55fb5abc_0
 • /data/data/####/129a77ede03dfa7e_0
 • /data/data/####/129a77ede03dfa7e_0 (deleted)
 • /data/data/####/12a6ab2820351259_0
 • /data/data/####/138a1dd86c96d541_0
 • /data/data/####/13c0c6e497c68bfc_0
 • /data/data/####/13d2472b524bec67_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_0 (deleted)
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_1
 • /data/data/####/144d61fc01e8c5e7_0
 • /data/data/####/144d61fc01e8c5e7_1
 • /data/data/####/14a296763d274635_0
 • /data/data/####/14d53d62465ed36b_0
 • /data/data/####/14fac133455b76c7_0
 • /data/data/####/1534ddc34a4e50e3_0
 • /data/data/####/153b721982829551_0
 • /data/data/####/156d47050f598e3e_0
 • /data/data/####/1599cd3fc2469d15_0
 • /data/data/####/15bdf02931ba5dea_0
 • /data/data/####/15d746431e26482d_0
 • /data/data/####/15f8932287d876e2_0
 • /data/data/####/1626e2285cae1da1_0
 • /data/data/####/1677ba9bf132d08f_0
 • /data/data/####/16b9bc19b181104b_0
 • /data/data/####/16f33491f0c66a33_0
 • /data/data/####/16f47d8fe61a77a4_0
 • /data/data/####/17187d123d419a17_0
 • /data/data/####/171bfc0629960286_0
 • /data/data/####/1769afa8ffb89ef9_0
 • /data/data/####/1777699a9f736064_0
 • /data/data/####/178231ac7f933688_0
 • /data/data/####/189c45554378490b_0
 • /data/data/####/189c45554378490b_1
 • /data/data/####/1908611bcf288f49_0
 • /data/data/####/19ca1e0120a9c493_0
 • /data/data/####/1a25d5322ef8d3c0_0
 • /data/data/####/1a2a8cbff4e7a555_0
 • /data/data/####/1ad500bb0709533d_0
 • /data/data/####/1b3bd598a1e558f4_0
 • /data/data/####/1b8f15ecdf7906ef_0
 • /data/data/####/1bfbbc9b364dcd0e_0
 • /data/data/####/1c1b0a09d3a6ac68_0
 • /data/data/####/1c1b0a09d3a6ac68_0 (deleted)
 • /data/data/####/1c262e847132d9cc_0
 • /data/data/####/1c8c5a2c4507d656_0
 • /data/data/####/1d1065b53d03e27b_0
 • /data/data/####/1d7469ddc8b31249_0
 • /data/data/####/1d8680a8c73a65ef_0
 • /data/data/####/1fa86d113ba07499_0
 • /data/data/####/1fa86d113ba07499_1
 • /data/data/####/20e35633daeca851_0
 • /data/data/####/20e35633daeca851_1
 • /data/data/####/22bc76feb5027215_0
 • /data/data/####/23438522b15bb8e5_0
 • /data/data/####/23438522b15bb8e5_1
 • /data/data/####/235c0d1fd83b8acb_0
 • /data/data/####/23ed19829be7e7dc_0
 • /data/data/####/24987ebd1b7adf8c_0
 • /data/data/####/24987ebd1b7adf8c_1
 • /data/data/####/25527e866524b842_0
 • /data/data/####/255f715ec0890894_0
 • /data/data/####/25928ad82ec94093_0
 • /data/data/####/263e815007db2019_0
 • /data/data/####/267b2586d80f1295_0
 • /data/data/####/267b2586d80f1295_1
 • /data/data/####/26cce9c28e5c51b6_0
 • /data/data/####/26e9225e3087f9c0_0
 • /data/data/####/26e9225e3087f9c0_s
 • /data/data/####/2711035efec1ad58_0
 • /data/data/####/27ab8339926c249e_0
 • /data/data/####/27d840aa5563f25e_0
 • /data/data/####/27e36e0982c639e1_0
 • /data/data/####/28e86cceb88cddde_0
 • /data/data/####/290347cd73e628ae_0
 • /data/data/####/29066defdadaffcc_0
 • /data/data/####/29066defdadaffcc_1
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_1
 • /data/data/####/29d14370f9e9509c_0
 • /data/data/####/2a0a6100224d4b79_0
 • /data/data/####/2a181b50e5073679_0
 • /data/data/####/2a503b47409012fe_0
 • /data/data/####/2ad8270a075d1c30_0
 • /data/data/####/2b5168cb785db783_0
 • /data/data/####/2b527737092c8b35_0
 • /data/data/####/2b7728b6eb967c62_0
 • /data/data/####/2be4e86377b35bab_0
 • /data/data/####/2bfa8b1987477735_0
 • /data/data/####/2c7855beef520195_0
 • /data/data/####/2c7855beef520195_1
 • /data/data/####/2c7e1f721510b079_0
 • /data/data/####/2cc06e3f7c55a822_0
 • /data/data/####/2cc80dabc69f58b6_0
 • /data/data/####/2cdfdd09e64ec26d_0
 • /data/data/####/2fa0e08b184915aa_0
 • /data/data/####/300055cc2290bb9a_0
 • /data/data/####/303e7fd2b6aa731e_0
 • /data/data/####/30c4d86cdfebb530_0
 • /data/data/####/30e7fbe61a2feaca_0
 • /data/data/####/314fbfefd8632fd9_0
 • /data/data/####/3199bc7e1882d92f_0
 • /data/data/####/329fb56ee109a6ab_0
 • /data/data/####/33474d826c1f993c_0
 • /data/data/####/337ee30bf45935bb_0
 • /data/data/####/33b0fe9d9863a051_0
 • /data/data/####/33d6d0011a6086e0_0
 • /data/data/####/33e37e3b61fc91d5_0
 • /data/data/####/33eef44b085e4934_0
 • /data/data/####/33fa42b65d56bfb4_0
 • /data/data/####/3534b2e4ad71ada0_0
 • /data/data/####/35e6054ba64823dd_0
 • /data/data/####/35e6054ba64823dd_1
 • /data/data/####/3628129ff5d9de06_0
 • /data/data/####/36433482b9be98e7_0
 • /data/data/####/36a4e045adc340b4_0
 • /data/data/####/37b96bcb7a4a94b9_0
 • /data/data/####/37bc1331731d79df_0
 • /data/data/####/37e7af1406b63d78_0
 • /data/data/####/381544805c578d23_0
 • /data/data/####/381ac78c76e7bbc3_0
 • /data/data/####/3880544441bcb95b_0
 • /data/data/####/3895de91cdddf23d_0
 • /data/data/####/38991d33c2ed5ccc_0
 • /data/data/####/38991d33c2ed5ccc_1
 • /data/data/####/38bb44f88d69740f_0
 • /data/data/####/38f3a4376a884356_0
 • /data/data/####/39ee2baadafa00d8_0
 • /data/data/####/3a6e1615ed0a2dc6_0
 • /data/data/####/3ad67917d2e8c63f_0
 • /data/data/####/3b9788edaab5acee_0
 • /data/data/####/3bf7a67ca9eef9cc_0
 • /data/data/####/3d45136bb8ae5f9c_0
 • /data/data/####/3e0aae74aa965c35_0
 • /data/data/####/3ea4d78ea985ea67_0
 • /data/data/####/3ec9a6468b84bb8a_0
 • /data/data/####/3f2eb2c014cd9392_0
 • /data/data/####/3f5609459144103e_0
 • /data/data/####/3f7c1011af1562ad_0
 • /data/data/####/4075598fa429cebf_0
 • /data/data/####/4147a4bab020ef11_0
 • /data/data/####/417424906a776e25_0
 • /data/data/####/4184e607c84717fb_0
 • /data/data/####/41bf9ce91dcebcbb_0
 • /data/data/####/4289b761d46fda0d_0
 • /data/data/####/42ae9024636dd0d3_0
 • /data/data/####/43801c64284a2400_0
 • /data/data/####/43c10093a78ec9c4_0
 • /data/data/####/43d3f882fcf2a9c6_0
 • /data/data/####/4475e3daa805fc6f_0 (deleted)
 • /data/data/####/44eeb4d8bc419c56_0
 • /data/data/####/4509b0f120bec3c7_0
 • /data/data/####/4569b9fef349e247_0
 • /data/data/####/460d77b099d3059b_0
 • /data/data/####/465f087ecb6e022c_0
 • /data/data/####/4669262a0bd4d66d_0
 • /data/data/####/46cc29c8226cc975_0
 • /data/data/####/480731f76cd8cb43_0
 • /data/data/####/48f2573aa08560e7_0
 • /data/data/####/497073d03a258df9_0
 • /data/data/####/49764816cb3356db_0
 • /data/data/####/4a0c0f2b6fe06481_0
 • /data/data/####/4aff697ae85610d0_0
 • /data/data/####/4bbd16f76cc3a677_0
 • /data/data/####/4bbd16f76cc3a677_s
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_1
 • /data/data/####/4cb1672020862521_0
 • /data/data/####/4cc22ffb82f100eb_0
 • /data/data/####/4d1be1bab935840b_0
 • /data/data/####/4e0839bf33b85443_0
 • /data/data/####/4e29dff9e646028d_0
 • /data/data/####/4e62a9fb9c4389a5_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_1
 • /data/data/####/4f360235ea512fe2_0
 • /data/data/####/4f9ebfd3975c75c3_0
 • /data/data/####/4fa40b145c8726ee_0
 • /data/data/####/4fa40b145c8726ee_1
 • /data/data/####/50e786178e95d3c0_0
 • /data/data/####/512f251765e32851_0
 • /data/data/####/526ce4673deb9288_0
 • /data/data/####/527804bfebe9e59d_0
 • /data/data/####/52ecec9440d91f2a_0
 • /data/data/####/52ecec9440d91f2a_0 (deleted)
 • /data/data/####/530b201d97ec886a_0 (deleted)
 • /data/data/####/5389e05c6ca892a3_0
 • /data/data/####/53925009ef2f30e8_0
 • /data/data/####/53947bec104ee55f_0
 • /data/data/####/539a67bcda7a3284_0
 • /data/data/####/541917aeb92bd321_0
 • /data/data/####/553a4b373be3dd80_0
 • /data/data/####/556b00d49d2f0647_0
 • /data/data/####/561838bf801c9dce_0
 • /data/data/####/56270704fa8832bf_0
 • /data/data/####/5633099786211acb_0
 • /data/data/####/5635df1720395893_0
 • /data/data/####/569efc95b378e4b4_0
 • /data/data/####/57b9bf85222797c8_0
 • /data/data/####/5801287c2976b6b3_0
 • /data/data/####/581543684eafef48_0
 • /data/data/####/5847d8a59ed98c0e_0 (deleted)
 • /data/data/####/593b44babcd72eff_0
 • /data/data/####/598bd5253adc9c0b_0
 • /data/data/####/5a0760986feb0e70_0 (deleted)
 • /data/data/####/5a3549206b344be7_0
 • /data/data/####/5b15940a5861c29a_0
 • /data/data/####/5b42207f5489b105_0
 • /data/data/####/5b4e79695e47a8f2_0
 • /data/data/####/5c1379be159f9538_0
 • /data/data/####/5ca8cef2943f7023_0
 • /data/data/####/5cefa6e07aef7971_0
 • /data/data/####/5d828ffcfc5b317a_0
 • /data/data/####/5d83743cdd70f406_0
 • /data/data/####/5dd7d0ec1bb9fe34_0
 • /data/data/####/5e15a7c242618ff5_0
 • /data/data/####/5e2bc18ffd429c26_0
 • /data/data/####/5e46b164c3657816_0
 • /data/data/####/5e592fc3d0447da3_0
 • /data/data/####/5e5d329998f2e2e9_0
 • /data/data/####/5edf067867dd9538_0
 • /data/data/####/601de4facd2c6e78_0
 • /data/data/####/602c21553c2600b7_0
 • /data/data/####/6030200bf20e7cb1_0
 • /data/data/####/60e20b0e115585ae_0
 • /data/data/####/624ec724120c0f62_0
 • /data/data/####/62aeebead4b8bb69_0
 • /data/data/####/62aeebead4b8bb69_1
 • /data/data/####/62bf2ef2a742abea_0
 • /data/data/####/62c7a4b13f61aac3_0
 • /data/data/####/63764d96fc1c80ac_0
 • /data/data/####/63ac881da97756d6_0
 • /data/data/####/63e3991bcfabb6d4_0
 • /data/data/####/640f8590e67571de_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_1
 • /data/data/####/64d9244b4aba8a98_0
 • /data/data/####/64f1b97e8d226e71_0
 • /data/data/####/653f6073f63e5a35_0
 • /data/data/####/65542ac1c375ff1b_0
 • /data/data/####/6649eb2378cb9942_0
 • /data/data/####/66e6820456e8cd93_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_1
 • /data/data/####/675c0294dcb9c76c_0
 • /data/data/####/676a746722dba097_0
 • /data/data/####/6849bc2b8c90f19d_0
 • /data/data/####/68d331d2f946ed70_0
 • /data/data/####/691040083501d45b_0 (deleted)
 • /data/data/####/69165bbf05cb3093_0
 • /data/data/####/69646651839dc043_0
 • /data/data/####/6a0f0c120648b772_0
 • /data/data/####/6a28dfa36d027303_0
 • /data/data/####/6a8de4bf59b566a8_0
 • /data/data/####/6b0ba1e8eac36fde_0
 • /data/data/####/6b6263918d56e81b_0
 • /data/data/####/6bab58fe5f8b9714_0
 • /data/data/####/6bab58fe5f8b9714_1
 • /data/data/####/6bba4777b0e65942_0
 • /data/data/####/6c58e604dcfb6218_0
 • /data/data/####/6cf8a266766c39c6_0
 • /data/data/####/6cfd84375fb7f940_0
 • /data/data/####/6e178f8d0f0c587b_0
 • /data/data/####/6e3404e3d1da5fa8_0
 • /data/data/####/6ec2dbe4e701cfc1_0 (deleted)
 • /data/data/####/6f0d93b2e1f289b2_0
 • /data/data/####/7025d89e50105529_0
 • /data/data/####/707f65da52c22764_0
 • /data/data/####/70983512aa0c5f6e_0
 • /data/data/####/72531b33820fa312_0
 • /data/data/####/7345ec41afc1d2e4_0
 • /data/data/####/735f7860516cd9c5_0
 • /data/data/####/73893c5725eeb953_0
 • /data/data/####/740d54dffff52643_0
 • /data/data/####/7571f15867a5b05b_0
 • /data/data/####/7571f15867a5b05b_s
 • /data/data/####/774df310d80fd74c_0 (deleted)
 • /data/data/####/784006db8990a22b_0
 • /data/data/####/78c0a79ae0eaf16f_0
 • /data/data/####/7932f52679ba5fe6_0
 • /data/data/####/794008c88ac6de0f_0
 • /data/data/####/79648dd643728881_0
 • /data/data/####/79b84fed6e8090af_0
 • /data/data/####/7a1810e3737fb158_0
 • /data/data/####/7a1810e3737fb158_1
 • /data/data/####/7a24207962c27463_0
 • /data/data/####/7a4403d038d4bb30_0
 • /data/data/####/7ad672b86c99b323_0
 • /data/data/####/7b29267894fd3010_0
 • /data/data/####/7b29267894fd3010_0 (deleted)
 • /data/data/####/7b29267894fd3010_1
 • /data/data/####/7c28e6eb840fcb74_0
 • /data/data/####/7c2a948e65281bd5_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_1
 • /data/data/####/7e504f706e0e3dae_0
 • /data/data/####/7e5055b2e75f9607_0
 • /data/data/####/7f11cafd7ccfed25_0
 • /data/data/####/7f6fdfbb4e6ab636_0
 • /data/data/####/7f95919ee367063a_0 (deleted)
 • /data/data/####/7faa8330975d9bbc_0
 • /data/data/####/7faa8330975d9bbc_1
 • /data/data/####/7fb1dd49f5c0b676_0
 • /data/data/####/808bbee888c24d01_0
 • /data/data/####/80a590d7731d27ba_0
 • /data/data/####/80f468ecf75b6b3f_0
 • /data/data/####/814c4c73513c25f8_0
 • /data/data/####/81a208e780ae68ba_0
 • /data/data/####/81d7c6195e8aeee2_0 (deleted)
 • /data/data/####/81dd0528ec61f8c1_0
 • /data/data/####/8251623939fe23c4_0
 • /data/data/####/82c3177b9169ea97_0
 • /data/data/####/82e15ed2db5fbc9a_0
 • /data/data/####/832a2cf0c261d136_0
 • /data/data/####/8386d11d46a60f6f_0
 • /data/data/####/83c27c7d02510afd_0
 • /data/data/####/848d3474aee24d95_0
 • /data/data/####/85117249c22e2918_0
 • /data/data/####/85117249c22e2918_0 (deleted)
 • /data/data/####/869ae8a2a55067e0_0
 • /data/data/####/869ae8a2a55067e0_s
 • /data/data/####/8752e96d011d86de_0
 • /data/data/####/882f1574a7c8a67c_0
 • /data/data/####/887e5d07c0a98bab_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_1
 • /data/data/####/88b3b19f4134047a_0
 • /data/data/####/8922198372bfb559_0
 • /data/data/####/8922198372bfb559_1
 • /data/data/####/8945c1c43ff02128_0
 • /data/data/####/8979780a7b24cb95_0
 • /data/data/####/897c4bf387158f8a_0
 • /data/data/####/8a038c84105b64b2_0
 • /data/data/####/8a36bcf58cee094d_0
 • /data/data/####/8a3a5a571d6ae606_0
 • /data/data/####/8a6f6f6bd0ce3cde_0 (deleted)
 • /data/data/####/8a923f656088306f_0
 • /data/data/####/8b1e6d3c96918474_0
 • /data/data/####/8b38bc495d56513f_0
 • /data/data/####/8ba55f6076f2c905_0
 • /data/data/####/8c0b999b105489e4_0
 • /data/data/####/8c3cee66e572cd97_0
 • /data/data/####/8cb4c671d03f204f_0
 • /data/data/####/8cdd515be8942695_0
 • /data/data/####/8d340854b0c93cfe_0
 • /data/data/####/8d6fd8e47946b8c4_0
 • /data/data/####/8d8539ff8008988c_0
 • /data/data/####/8d9862fc19537f3a_0
 • /data/data/####/8dc20b019aa6c3f3_0
 • /data/data/####/8ebe8f3fbd2b919a_0
 • /data/data/####/8f206af4253112d9_0
 • /data/data/####/8f754cad0058dc05_0
 • /data/data/####/8fe8523f022cc528_0
 • /data/data/####/90784334d4f02710_0
 • /data/data/####/90978c185ccbb319_0
 • /data/data/####/90eb6d837373ec61_0
 • /data/data/####/9104afebca29cc54_0
 • /data/data/####/91417ef04092a6be_0
 • /data/data/####/91bf21ccec54257d_0
 • /data/data/####/91ec435d59b097ce_0
 • /data/data/####/92131a23f681d12c_0
 • /data/data/####/9241cc8a00af54d6_0
 • /data/data/####/926e1d13d4e52e66_0
 • /data/data/####/92a6030ca1e10d96_0 (deleted)
 • /data/data/####/93216bdbaf852933_0
 • /data/data/####/935cc2388c734226_0
 • /data/data/####/9402ef73a016ffbb_0
 • /data/data/####/9402ef73a016ffbb_0 (deleted)
 • /data/data/####/947d92742b3c8bc6_0
 • /data/data/####/9499a7bebb42e19a_0
 • /data/data/####/94f0ca6d21a5ee9b_0
 • /data/data/####/95bb72c119203d83_0
 • /data/data/####/95cae56d052c205b_0
 • /data/data/####/9636eb77ce213953_0
 • /data/data/####/9684b55c30333c90_0
 • /data/data/####/989a010b99e2d841_0
 • /data/data/####/989a010b99e2d841_1
 • /data/data/####/989acf4c05e5b8f3_0
 • /data/data/####/98b23df52008f6d0_0
 • /data/data/####/993ddb4b4ed02530_0
 • /data/data/####/9a163a362137e23e_0
 • /data/data/####/9a37bf4d1edce7ab_0
 • /data/data/####/9ae69a6659ea6973_0
 • /data/data/####/9b138b17cd927647_0
 • /data/data/####/9b138b17cd927647_0 (deleted)
 • /data/data/####/9badfb6bb357f967_0
 • /data/data/####/9c7ce998e95c1b6b_0
 • /data/data/####/9cc154cc3d787c50_0
 • /data/data/####/9cc29f60b31d7f25_0
 • /data/data/####/9ccfe68734389dc8_0
 • /data/data/####/9d0ec0b1c17328a2_0
 • /data/data/####/9d19d8083e57d07f_0
 • /data/data/####/9d95ec8f7bba531c_0
 • /data/data/####/9e0b82f113007f8e_0
 • /data/data/####/9e33441a731af5dd_0 (deleted)
 • /data/data/####/9e3e224ad3ddab01_0
 • /data/data/####/9e9c42f9cf8f5dfb_0
 • /data/data/####/9ee3c36fd1b25d65_0
 • /data/data/####/9f00c21e9d8af0ce_0
 • /data/data/####/CURRENT
 • /data/data/####/Cookies-journal
 • /data/data/####/Databases.db-journal
 • /data/data/####/DzvaywTt.dex
 • /data/data/####/DzvaywTt.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/EIFNudc.dex
 • /data/data/####/EIFNudc.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/MANIFEST-000001
 • /data/data/####/QuotaManager-journal
 • /data/data/####/SXCyj.dex
 • /data/data/####/SXCyj.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/VuaAULvLZ.dex
 • /data/data/####/VuaAULvLZ.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/WebViewChromiumPrefs.xml
 • /data/data/####/a005edecd3d7f7cd_0
 • /data/data/####/a0e24c9c1f671393_0
 • /data/data/####/a13599ea00034369_0
 • /data/data/####/a1731f7fd9875dd8_0
 • /data/data/####/a1731f7fd9875dd8_1
 • /data/data/####/a17bc125869ba024_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_0 (deleted)
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_1
 • /data/data/####/a1a5f49b0f2fe846_0
 • /data/data/####/a1c4dc935b272c74_0
 • /data/data/####/a20f4d99ac7a6ac3_0
 • /data/data/####/a23ff8e18c78f8e3_0
 • /data/data/####/a2ae0c71a9459895_0
 • /data/data/####/a2db3a82cfe667ab_0
 • /data/data/####/a2f7f3e2fefed834_0
 • /data/data/####/a326619a5f9702fb_0
 • /data/data/####/a47984676ef44172_0
 • /data/data/####/a49ecd20dc961816_0
 • /data/data/####/a4be54151ff95ef4_0
 • /data/data/####/a55156195b8c2abb_0
 • /data/data/####/a5599c79dd959b05_0
 • /data/data/####/a5856ad155295686_0
 • /data/data/####/a7902735e5779d88_0
 • /data/data/####/a7f0e64b417bb0db_0
 • /data/data/####/a8093488fae7da3c_0
 • /data/data/####/a978eb1046c59bc9_0
 • /data/data/####/a9a80cf377b98424_0
 • /data/data/####/a9d56e07f351f496_0
 • /data/data/####/aa44f2e5efd1c257_0
 • /data/data/####/aa70a66a6f4ed16b_0
 • /data/data/####/aa70a66a6f4ed16b_1
 • /data/data/####/aaac21da30cbfa43_0
 • /data/data/####/ab0728f64554bf26_0
 • /data/data/####/ab0728f64554bf26_1
 • /data/data/####/ab0944a766f954b0_0
 • /data/data/####/abda42b45f0d3d51_0
 • /data/data/####/acddf071572eecc4_0
 • /data/data/####/ad2adc83d1e6cd92_0
 • /data/data/####/ad840a191c6128bc_0
 • /data/data/####/ae8f9bbcb48f5b38_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_0 (deleted)
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_1
 • /data/data/####/b005f0e09bcda986_0
 • /data/data/####/b05b9341d293b576_0
 • /data/data/####/b0a5b2727701a253_0
 • /data/data/####/b0bf2c10446c5621_0
 • /data/data/####/b19ba92bc7fa230f_0
 • /data/data/####/b1cb104592c88735_0
 • /data/data/####/b1f9cbfd7ad826dc_0
 • /data/data/####/b203cb59f8f1992d_0 (deleted)
 • /data/data/####/b235f3fe5c0461d0_0
 • /data/data/####/b278c8a4b39c2a7e_0
 • /data/data/####/b2dfc9c4f557efa4_0
 • /data/data/####/b36fb7a232fcc2c8_0
 • /data/data/####/b3e55eb1a484e936_0 (deleted)
 • /data/data/####/b3f627e16f0e7a84_0
 • /data/data/####/b54230f05840400b_0
 • /data/data/####/b562be181a102776_0
 • /data/data/####/b591be946c16e62e_0
 • /data/data/####/b63718c66a60a03e_0
 • /data/data/####/b68e9b5f1e98c5ec_0
 • /data/data/####/b723e3c490831a6a_0
 • /data/data/####/b72565ad2eb383ef_0
 • /data/data/####/b72565ad2eb383ef_s
 • /data/data/####/b736445424efd0b2_0
 • /data/data/####/b74288f217aacd45_0
 • /data/data/####/b75bb3de16c00efc_0
 • /data/data/####/b823f48836636d0f_0 (deleted)
 • /data/data/####/b839466495072bc1_0
 • /data/data/####/b857490943958dc4_0
 • /data/data/####/b88577c386904e31_0
 • /data/data/####/b89b80244a8cb121_0
 • /data/data/####/b8e4db1946a17b4c_0
 • /data/data/####/b902acf79335f0e5_0
 • /data/data/####/b9559227775b8c69_0
 • /data/data/####/b96b47331096a7b5_0
 • /data/data/####/ba95b7b94f888bef_0
 • /data/data/####/bb460466d969b085_0
 • /data/data/####/bb4d8ffcb8448efb_0
 • /data/data/####/bbfbebb6c4ad4a14_0
 • /data/data/####/bc2349e44dd1bd9a_0
 • /data/data/####/bc597b9182954d08_0
 • /data/data/####/bc7ee60d2cef7b3c_0
 • /data/data/####/bcda643b9303c771_0
 • /data/data/####/bd49ffa69488246a_0
 • /data/data/####/bded253c3159ce5f_0
 • /data/data/####/be0fbe41a7a2ec7f_0
 • /data/data/####/be67f642f72208d3_0
 • /data/data/####/bf09b72d390b58ad_0
 • /data/data/####/bf23e63bd2a7f370_0
 • /data/data/####/bf30177e3e3d294f_0
 • /data/data/####/bfa70b2e9c3a8c12_0
 • /data/data/####/bfd8f7b82902f519_0
 • /data/data/####/c086e53b6ff36c6c_0
 • /data/data/####/c0e58edb945a4ec1_0
 • /data/data/####/c1b61d1845d7b5bf_0
 • /data/data/####/c1c04583f42f46ec_0
 • /data/data/####/c1ec2ad982216ec5_0
 • /data/data/####/c24490114a9cedea_0
 • /data/data/####/c281f7888a4df1a5_0
 • /data/data/####/c28af97ac1cf342f_0
 • /data/data/####/c32f444099af95f4_0
 • /data/data/####/c38ccbe6ef017dcc_0
 • /data/data/####/c38ccbe6ef017dcc_1
 • /data/data/####/c3b7f75ab229848e_0
 • /data/data/####/c3fdf88a1955ad00_0
 • /data/data/####/c55119a9f765df7b_0
 • /data/data/####/c551a48fc9bd5a2e_0
 • /data/data/####/c5847c7769458fe9_0
 • /data/data/####/c5ba778380129029_0
 • /data/data/####/c5c0b24b80a8ba9b_0
 • /data/data/####/c6828fb4c98f5ee7_0
 • /data/data/####/c6a83d252f0b1be7_0
 • /data/data/####/c78605b60ac26e80_0
 • /data/data/####/c867fb610e82f18b_0
 • /data/data/####/c8b5ca4dee1580a6_0
 • /data/data/####/c9201b8a06267ccc_0
 • /data/data/####/c946995cbd566094_0
 • /data/data/####/c9e599566c4820fd_0
 • /data/data/####/ca27267616e4a977_0
 • /data/data/####/ca3a2d6dd957483f_0
 • /data/data/####/ca3a2d6dd957483f_1
 • /data/data/####/ca58de0edd185247_0
 • /data/data/####/cb50ded423a57128_0
 • /data/data/####/cb959d75a5564203_0
 • /data/data/####/cb959d75a5564203_0 (deleted)
 • /data/data/####/ccb6ae163afebfc0_0
 • /data/data/####/cd564c32a5a61edb_0
 • /data/data/####/cd59cb7f1348f910_0
 • /data/data/####/cd67258a210c5e5e_0
 • /data/data/####/cde08d455983447d_0
 • /data/data/####/ce00a8bd67d36643_0
 • /data/data/####/ce54e9e94742c598_0
 • /data/data/####/ce55c2dedc997ac8_0
 • /data/data/####/ce63711c7be27a9f_0
 • /data/data/####/ce6667df5b8b848d_0 (deleted)
 • /data/data/####/ce7670fe00abd896_0
 • /data/data/####/ce8a0339a160b501_0
 • /data/data/####/ce93fc67ddd1daca_0
 • /data/data/####/cf7047557e0b6950_0
 • /data/data/####/com.hay_preferences.xml
 • /data/data/####/d09564e0a5e6b878_0
 • /data/data/####/d0cf6356870e7060_0
 • /data/data/####/d0f94f1a84951ccd_0
 • /data/data/####/d1431030b1d162a7_0
 • /data/data/####/d1df0c06cf6ab684_0
 • /data/data/####/d2080f9fb5d3be04_0
 • /data/data/####/d2552a27f551fdf4_0
 • /data/data/####/d2552a27f551fdf4_1
 • /data/data/####/d26e7ea5458a253b_0
 • /data/data/####/d37c11fa6fd5fbfc_0
 • /data/data/####/d3b71d680cc85720_0
 • /data/data/####/d410871115c65835_0
 • /data/data/####/d419db3afe189859_0
 • /data/data/####/d44cb6973ef56919_0
 • /data/data/####/d478c6d5d34c7d71_0
 • /data/data/####/d49281a647c57da6_0
 • /data/data/####/d4ae55b8f4febec6_0
 • /data/data/####/d4e8666613bd9154_0
 • /data/data/####/d4ffa0c6a4eda20c_0
 • /data/data/####/d5b73a213d7f4bbf_0
 • /data/data/####/d6097934ed430de2_0
 • /data/data/####/d6097934ed430de2_1
 • /data/data/####/d68815a968f5e82e_0
 • /data/data/####/d6e2595136bfda9c_0
 • /data/data/####/d727a2bb0445aaa4_0
 • /data/data/####/d7ada45f66459310_0
 • /data/data/####/d8aff96e51e4d76b_0
 • /data/data/####/d8aff96e51e4d76b_s
 • /data/data/####/d8fb9e46ed459e22_0
 • /data/data/####/d902bfbe00a1059d_0
 • /data/data/####/d922f9740d4ce710_0
 • /data/data/####/d96128e4b82d9117_0
 • /data/data/####/d992c70432b86ba0_0
 • /data/data/####/d9dc7474aaacde5a_0
 • /data/data/####/da7977c87226f9e2_0
 • /data/data/####/daaf16f5afcc822b_0
 • /data/data/####/db099f9104f4a362_0
 • /data/data/####/db099f9104f4a362_1
 • /data/data/####/db7aed9237363e91_0
 • /data/data/####/dbf7aeec1e29585d_0
 • /data/data/####/dc12d0315a364667_0
 • /data/data/####/dc12d0315a364667_1
 • /data/data/####/dd0ac8917086d865_0
 • /data/data/####/ddb810ed65f3737b_0
 • /data/data/####/de0e5dea587e12cf_0
 • /data/data/####/de179d03083ded78_0
 • /data/data/####/de4359e6e9d13050_0
 • /data/data/####/de6c61f89d9296f5_0
 • /data/data/####/df03704d5c6fe948_0
 • /data/data/####/df1581bfec122163_0
 • /data/data/####/df1581bfec122163_1
 • /data/data/####/dfb6d0898b03fa12_0
 • /data/data/####/e0ab5e167cb1dcdb_0
 • /data/data/####/e0cd788dc3d8d734_0
 • /data/data/####/e0f18c37f6778657_0
 • /data/data/####/e16adb5713fce02c_0
 • /data/data/####/e1d25815f5c25a88_0
 • /data/data/####/e23c9d634ead4de0_0
 • /data/data/####/e31bc60c7aa21714_0 (deleted)
 • /data/data/####/e3242fb6533bd589_0
 • /data/data/####/e35004211dd5c7d9_0
 • /data/data/####/e462a79b3dd39ef6_0
 • /data/data/####/e57ce780b7c7b41f_0
 • /data/data/####/e58c0a62853b0a82_0
 • /data/data/####/e5ca852882545340_0
 • /data/data/####/e620d4a4604b2fe6_0
 • /data/data/####/e6bf93d2e62d9434_0
 • /data/data/####/e6d9c388ad2bb4b0_0
 • /data/data/####/e7cabdd028b70b0d_0
 • /data/data/####/e8912f4b84f023c1_0
 • /data/data/####/e894a8259a4e7fd6_0
 • /data/data/####/e91337a63e71d6b9_0
 • /data/data/####/ea0f3fe4983c08d1_0
 • /data/data/####/ea2be62b3e4364f7_0
 • /data/data/####/ea691fc840865116_0
 • /data/data/####/ea8dbbb6c40329ce_0
 • /data/data/####/eaab8ef7c94052d3_0
 • /data/data/####/eb7c62a02f5fa257_0
 • /data/data/####/ec263263508a7162_0
 • /data/data/####/ec263263508a7162_1
 • /data/data/####/ec40071079bf01f2_0
 • /data/data/####/ef1be628a478335e_0
 • /data/data/####/ef32e8658102fd1d_0
 • /data/data/####/ef82f7ad183e80cd_0
 • /data/data/####/ef82f7ad183e80cd_1
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0 (deleted)
 • /data/data/####/f02c7ff8ef6b9314_0
 • /data/data/####/f0ae0fdf3aa707ae_0
 • /data/data/####/f0ae76236ae3f546_0
 • /data/data/####/f1525dc4d26c7ce4_0
 • /data/data/####/f17012803a1de1f1_0
 • /data/data/####/f203c8016b8af842_0
 • /data/data/####/f2137a0f2032b3f3_0
 • /data/data/####/f349130eb38c14ba_0
 • /data/data/####/f399d2cbabe0ad69_0
 • /data/data/####/f3cf60c0986f47fa_0
 • /data/data/####/f3d53db9d746804f_0
 • /data/data/####/f41e90fd3e046bdf_0
 • /data/data/####/f48552f807af663b_0
 • /data/data/####/f4cb50196b6b0afa_0
 • /data/data/####/f4eb124fca70a0d9_0
 • /data/data/####/f5894d213783cae2_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_1
 • /data/data/####/f6897ccd00b951db_0
 • /data/data/####/f85f50dd5f0a6771_0
 • /data/data/####/f865d96e50c0a9a0_0
 • /data/data/####/f865d96e50c0a9a0_1
 • /data/data/####/f88b0211d212eef8_0 (deleted)
 • /data/data/####/f9e433d101c661fe_0 (deleted)
 • /data/data/####/fa1e1372d379e26c_0
 • /data/data/####/fa97d2f13f4e5ca7_0
 • /data/data/####/fb4daf629a4e64be_0
 • /data/data/####/fb7d23930534821e_0
 • /data/data/####/fba96c8010dcf438_0
 • /data/data/####/fc6d314c49c2f708_0
 • /data/data/####/fc9ac5d1dd50bc7b_0
 • /data/data/####/fcc68ad93ebcdec3_0
 • /data/data/####/fd0151d46cc8dbef_0
 • /data/data/####/fd0151d46cc8dbef_1
 • /data/data/####/fda4641a6608565e_0
 • /data/data/####/fe038b811df8e41e_0
 • /data/data/####/fee6ef73fdd6723e_0
 • /data/data/####/ff092888d4cd9f74_0
 • /data/data/####/ff1e23084f159d74_0
 • /data/data/####/ff2bebd3fa70ac32_0
 • /data/data/####/ff5c2bc1c4e24b8b_0
 • /data/data/####/index
 • /data/data/####/metrics_guid
 • /data/data/####/the-real-index
 • /data/misc/####/primary.prof
Miscellaneous:
Gets information about network.
Gets information about phone status (number, IMEI, etc.).
Displays its own windows over windows of other apps.

Curing recommendations


Android

 1. If the mobile device is operating normally, download and install Dr.Web for Android Light. Run a full system scan and follow recommendations to neutralize the detected threats.
 2. If the mobile device has been locked by Android.Locker ransomware (the message on the screen tells you that you have broken some law or demands a set ransom amount; or you will see some other announcement that prevents you from using the handheld normally), do the following:
  • Load your smartphone or tablet in the safe mode (depending on the operating system version and specifications of the particular mobile device involved, this procedure can be performed in various ways; seek clarification from the user guide that was shipped with the device, or contact its manufacturer);
  • Once you have activated safe mode, install the Dr.Web для Android Light onto the infected handheld and run a full scan of the system; follow the steps recommended for neutralizing the threats that have been detected;
  • Switch off your device and turn it on as normal.

Find out more about Dr.Web for Android