Library
My library

+ Add to library

Contact us
24/7 Tech support | Rules regarding submitting

Send a message

Your tickets

Profile

Android.Locker.16568

Added to the Dr.Web virus database: 2023-04-15

Virus description added:

Technical information

Malicious functions:
Executes code of the following detected threats:
 • Android.Locker.14669
Network activity:
Connects to:
 • UDP(DNS) 8####.8.4.4:53
 • TCP(TLS/1.0) digital####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ads.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) c####.liveja####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.bimbo####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google-####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) di.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) s####.g.doublec####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) h####.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) hw-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) 1####.194.222.139:443
 • TCP(TLS/1.0) sto####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) galle####.awe####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) m####.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) pt-sta####.js####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) st####.traffic####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) 64.2####.162.94:443
 • TCP(TLS/1.0) ei.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) rr12---####.g####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) cdn1-sm####.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.googlet####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.ru:443
 • TCP(TLS/1.0) f####.gst####.com:443
 • TCP(TLS/1.2) digital####.google####.com:443
DNS requests:
 • ads.traffic####.net
 • and####.cli####.go####.com
 • c####.liveja####.com
 • cdn1-sm####.ph####.com
 • di.ph####.com
 • digital####.google####.com
 • dy####.com
 • ei.ph####.com
 • f####.gst####.com
 • galle####.awe####.com
 • galle####.awe####.com
 • galle####.awe####.com
 • galle####.awe####.com
 • h####.por####.com
 • ht-####.a####.com
 • https:/####.go####.com
 • https:/####.go####.com.####.8
 • https:/####.googl####.net
 • https:/####.googl####.net.####.8
 • hw-####.a####.com
 • i.bimbo####.com
 • i.dy####.com
 • m####.go####.com
 • m####.traffic####.net
 • pla####.googleu####.com
 • pt-sta####.js####.com
 • pt-sta####.js####.com
 • pt-sta####.js####.com
 • rr12---####.g####.com
 • s####.g.doublec####.net
 • st####.traffic####.com
 • sto####.google####.com
 • v.dy####.com
 • www.go####.com
 • www.go####.ru
 • www.google-####.com
 • www.googlet####.com
 • www.por####.com
File system changes:
Creates the following files:
 • /data/data/####/001d3a2121fcea12_0
 • /data/data/####/0037ab75f5162478_0
 • /data/data/####/010590a88e7844de_0 (deleted)
 • /data/data/####/01474f08cf420458_0
 • /data/data/####/020a6f06fad61e1a_0
 • /data/data/####/022a1c254e794b95_0
 • /data/data/####/024d40e82017455c_0
 • /data/data/####/02dd1be15416e2ef_0
 • /data/data/####/032057426358501f_0
 • /data/data/####/032d760cd2daee2e_0
 • /data/data/####/032d760cd2daee2e_1
 • /data/data/####/039d1a48e435156c_0 (deleted)
 • /data/data/####/03b6ef1d5a203b11_0
 • /data/data/####/03b9d7140f5f1102_0
 • /data/data/####/03b9d7140f5f1102_1
 • /data/data/####/03d63ca3be435e00_0
 • /data/data/####/043374ea09558892_0
 • /data/data/####/044bdeb76987894c_0
 • /data/data/####/0473a93b7d8057fc_0
 • /data/data/####/04b1963877e08bb6_0
 • /data/data/####/04b1963877e08bb6_1
 • /data/data/####/04bbb626ffd0b832_0
 • /data/data/####/04cc47c769f96e70_0
 • /data/data/####/0509d57a33ffd729_0
 • /data/data/####/067ef651841c6da3_0
 • /data/data/####/06a4176da8bf0e29_0
 • /data/data/####/06a96a1717bde22d_0
 • /data/data/####/06b24eea69445bfa_0
 • /data/data/####/07132fa2bf8409c1_0
 • /data/data/####/071cbd01b40187f3_0
 • /data/data/####/076b1927c63d54ca_0
 • /data/data/####/08230f0fe33119e3_0
 • /data/data/####/08c720283a876623_0
 • /data/data/####/08d3713179bc6c17_0
 • /data/data/####/094e47e91a1cd6a2_0
 • /data/data/####/098cda93dd1ec957_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_1
 • /data/data/####/0aaa18d9b0d4dfff_0
 • /data/data/####/0ae9b2a83a855a06_0
 • /data/data/####/0ae9b2a83a855a06_1
 • /data/data/####/0b18ed0f93c3f9a1_0
 • /data/data/####/0c21a656f76f3777_0
 • /data/data/####/0c88d7858c978245_0
 • /data/data/####/0cbd88b66d85230c_0
 • /data/data/####/0e6cf2aff85c4423_0
 • /data/data/####/0f107556fce5036f_0
 • /data/data/####/0f16c715d75b239f_0
 • /data/data/####/0f18c9ae359ff598_0
 • /data/data/####/0f3fdce9c650fe84_0
 • /data/data/####/0f42fdcc7f1f79dd_0
 • /data/data/####/10b607efb3f04f82_0
 • /data/data/####/10c32d079fab66d7_0
 • /data/data/####/110172c6ad3ad242_0
 • /data/data/####/1139346c521e5502_0
 • /data/data/####/117e40f138138333_0
 • /data/data/####/118691574369e928_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_1
 • /data/data/####/11ebd968df924d62_0
 • /data/data/####/11ebd968df924d62_1
 • /data/data/####/1266b11937c588ca_0
 • /data/data/####/126f2fd0cd6060a0_0
 • /data/data/####/12a6ab2820351259_0
 • /data/data/####/1306b3f95d79db91_0
 • /data/data/####/1353bd6f209a3d52_0
 • /data/data/####/135b85bddb1a550f_0 (deleted)
 • /data/data/####/1372f6f98b0f8ab8_0
 • /data/data/####/13872c63dd30f272_0
 • /data/data/####/13d2472b524bec67_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_0 (deleted)
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_1
 • /data/data/####/1416fd55088dbb40_0
 • /data/data/####/147efb0249a4320d_0
 • /data/data/####/1566e7dba46d3e3b_0
 • /data/data/####/15e74ab3dca6bb12_0 (deleted)
 • /data/data/####/15eed18f066ee2d8_0
 • /data/data/####/15f2efe471bf78c0_0
 • /data/data/####/15f8932287d876e2_0 (deleted)
 • /data/data/####/164ac706fdf26faf_0
 • /data/data/####/1673f7b9cca65a82_0 (deleted)
 • /data/data/####/16ae955e945828d7_0
 • /data/data/####/16bf401933c75923_0
 • /data/data/####/16e32ce32ebf90fc_0
 • /data/data/####/1756e6fdc0b163e8_0
 • /data/data/####/17efe189043f1542_0
 • /data/data/####/1843d59b1a28302c_0
 • /data/data/####/18d0b8bb85236125_0
 • /data/data/####/192d7772184ed975_0
 • /data/data/####/1951472b5fba92cf_0
 • /data/data/####/196033c662637ab3_0
 • /data/data/####/1985f1ff031a5f6c_0
 • /data/data/####/1ab6a6cc1f8fca0a_0
 • /data/data/####/1aef2437433f8b52_0
 • /data/data/####/1bed7695d77e363f_0
 • /data/data/####/1c692ec7a2c075eb_0
 • /data/data/####/1cb9930981638f26_0
 • /data/data/####/1e17c6ff1062b220_0
 • /data/data/####/1e66d5ae06adcf8f_0
 • /data/data/####/1f3b4d56d486223f_0
 • /data/data/####/1faea4423f6493c9_0
 • /data/data/####/1fe00fcfe013b47b_0
 • /data/data/####/1fe67aef41882b98_0
 • /data/data/####/203bfcfad8287684_0
 • /data/data/####/2093737977dd38b3_0
 • /data/data/####/20df00bada6f8584_0
 • /data/data/####/20e7c7371f6534ca_0
 • /data/data/####/21323d5a4174cd69_0
 • /data/data/####/21323d5a4174cd69_1
 • /data/data/####/217cee5406b48476_0
 • /data/data/####/21a439788c861474_0
 • /data/data/####/2204e1db811780fb_0
 • /data/data/####/2228ad8cc0144ebd_0
 • /data/data/####/227f0fe3f6c4ade5_0
 • /data/data/####/235c0d1fd83b8acb_0
 • /data/data/####/2389dcdcfb3c5335_0
 • /data/data/####/246112e7de7ef692_0
 • /data/data/####/25b9b144496a98ff_0
 • /data/data/####/272bebb1f82fbdc7_0
 • /data/data/####/27e44e87446e49ef_0
 • /data/data/####/27fffd1d74107aeb_0
 • /data/data/####/286ae31429d661fd_0
 • /data/data/####/28788bd94c0a3653_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_1
 • /data/data/####/297c9ee2d6c60233_0
 • /data/data/####/2a17790afa076da9_0
 • /data/data/####/2b21a149d361ae47_0
 • /data/data/####/2bc11d36d14d7bec_0
 • /data/data/####/2be1b454fce790b0_0
 • /data/data/####/2c01ff2a82b3146f_0
 • /data/data/####/2c551982f6766af2_0
 • /data/data/####/2c71fe22df6dec29_0
 • /data/data/####/2ca6042d7172e877_0
 • /data/data/####/2cbe0c72b36ffba0_0
 • /data/data/####/2cc80dabc69f58b6_0
 • /data/data/####/2cfcb127f0ec90ec_0
 • /data/data/####/2d03fa58cb42ded8_0
 • /data/data/####/2e0ace16b3b86ecc_0
 • /data/data/####/2e1fe1c1d4ec63c7_0
 • /data/data/####/2e938d59a559ed11_0 (deleted)
 • /data/data/####/2ef7c03b135cde77_0
 • /data/data/####/2f426867b7cfc027_0
 • /data/data/####/2fd29031bb9cdb48_0
 • /data/data/####/307785524fd942a8_0
 • /data/data/####/30a4fbd8d3338c95_0
 • /data/data/####/30ac8e42cce4a9eb_0
 • /data/data/####/31d78452ff4ba372_0
 • /data/data/####/31f70ac4a2e0e433_0
 • /data/data/####/32e9f2a7e75fe322_0
 • /data/data/####/32e9f2a7e75fe322_0 (deleted)
 • /data/data/####/33474d826c1f993c_0
 • /data/data/####/33a8d3f6fa4dfa74_0
 • /data/data/####/346d0656855a3a65_0
 • /data/data/####/34874f8d04a16b7a_0
 • /data/data/####/3501238a2fc2afd3_0
 • /data/data/####/35775a61ad14b803_0
 • /data/data/####/35c7fbbeb55a1f0c_0
 • /data/data/####/3690fc9a66681fe8_0
 • /data/data/####/36b251d552cf5bb9_0
 • /data/data/####/377c58adebfd0868_0
 • /data/data/####/37fccb742f9d6f7d_0
 • /data/data/####/384bf1b1f3be196a_0
 • /data/data/####/38c2f74e17e2cd2b_0
 • /data/data/####/38de50a495f85bde_0
 • /data/data/####/38e6305ea8d184c0_0
 • /data/data/####/392b6541043d211b_0
 • /data/data/####/392b6541043d211b_1
 • /data/data/####/3948b9c5220007ca_0
 • /data/data/####/3aa0f676153185cc_0
 • /data/data/####/3aa0f676153185cc_0 (deleted)
 • /data/data/####/3acd840bdd563414_0
 • /data/data/####/3ad18ee9bfd8b008_0
 • /data/data/####/3b9eb5742cf98a4e_0
 • /data/data/####/3c7ddd8f7d5f5a6c_0
 • /data/data/####/3c7ddd8f7d5f5a6c_1
 • /data/data/####/3cf3550545b6205e_0
 • /data/data/####/3d3f8db4b2051d96_0
 • /data/data/####/3d8d2d337ea1b081_0
 • /data/data/####/3d8d2d337ea1b081_1
 • /data/data/####/3df797a561dec7ff_0
 • /data/data/####/3dffa0d619383ef3_0
 • /data/data/####/3ea4d78ea985ea67_0
 • /data/data/####/3ec364f89a655bf1_0 (deleted)
 • /data/data/####/3f64cb0ae7d328a0_0
 • /data/data/####/3f6602041f7abecd_0
 • /data/data/####/4007e718484680fc_0
 • /data/data/####/40432c6e00466ce2_0
 • /data/data/####/4082de05a0ce69a9_0
 • /data/data/####/4082de05a0ce69a9_1
 • /data/data/####/4087d4e5147bae3f_0
 • /data/data/####/40b1ab1a09ac8719_0
 • /data/data/####/40c05c6678ed25da_0
 • /data/data/####/40e7a3ed1d10e8b6_0
 • /data/data/####/4120abf719a442f6_0
 • /data/data/####/4160792839d9d729_0
 • /data/data/####/41b3eadcc875f3ef_0
 • /data/data/####/41bf9ce91dcebcbb_0
 • /data/data/####/42ae9024636dd0d3_0
 • /data/data/####/42e498561129f7a5_0
 • /data/data/####/4336d916341c5421_0
 • /data/data/####/4336d916341c5421_1
 • /data/data/####/4368770c15bd9202_0
 • /data/data/####/43fa3f308f854890_0 (deleted)
 • /data/data/####/44434cc5783ccdc8_0
 • /data/data/####/4463ac1fdcfda6e3_0
 • /data/data/####/4494db0b97846883_0
 • /data/data/####/4494db0b97846883_1
 • /data/data/####/44dc0fc7bc723e3f_0
 • /data/data/####/458dc1f1aa37bebd_0
 • /data/data/####/45cd39359c9a1766_0
 • /data/data/####/45cd39359c9a1766_1
 • /data/data/####/464914d9594c5bb8_0
 • /data/data/####/4738f3eaf27c38a9_0
 • /data/data/####/47814e9b4808b7a3_0
 • /data/data/####/4793b63b233b4bda_0
 • /data/data/####/47b6038b99afe89c_0
 • /data/data/####/48e2d48587367c57_0
 • /data/data/####/4951300844370f4f_0
 • /data/data/####/4a4782b27fcb86c6_0
 • /data/data/####/4ae7a31d3753dc5c_0
 • /data/data/####/4aff74e5f1e44e7b_0
 • /data/data/####/4b0fae0b979d09ae_0
 • /data/data/####/4b29cb2b9a3491cf_0
 • /data/data/####/4b3fa13cbf2c8f5f_0
 • /data/data/####/4b482d9f778f0483_0
 • /data/data/####/4bbd16f76cc3a677_0
 • /data/data/####/4bbd16f76cc3a677_s
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_1
 • /data/data/####/4cc37eda3b329289_0
 • /data/data/####/4d63d26e14a86f71_0
 • /data/data/####/4e068ffb818a2c69_0
 • /data/data/####/4e32e25bb38813d8_0
 • /data/data/####/4e3de1162a680456_0
 • /data/data/####/4ea040937570e8ed_0
 • /data/data/####/4ea040937570e8ed_0 (deleted)
 • /data/data/####/4eb5cc3f4d7ea727_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_0
 • /data/data/####/4ed92342b9895a0f_1
 • /data/data/####/4eecc57f6000d1f8_0
 • /data/data/####/50389600af89dbf1_0
 • /data/data/####/508735f7403e0a7f_0
 • /data/data/####/50a70dfda4508cb4_0 (deleted)
 • /data/data/####/50b43b6a4dc244ff_0
 • /data/data/####/51108c6e70620b95_0
 • /data/data/####/51b100fd9d08e462_0
 • /data/data/####/52120692f7288c2b_0
 • /data/data/####/531335562cec28ec_0
 • /data/data/####/547436ccf1232475_0
 • /data/data/####/559b86ae972fcccf_0
 • /data/data/####/560276ea67366430_0
 • /data/data/####/56206f1d8add3bc4_0
 • /data/data/####/565d750ee3d14fc5_0
 • /data/data/####/566afe464318eaa7_0
 • /data/data/####/56cbfccaf25bb48a_0
 • /data/data/####/57a4d148fbee48ce_0
 • /data/data/####/58628c74611fe199_0
 • /data/data/####/5922629148445e10_0
 • /data/data/####/5922629148445e10_1
 • /data/data/####/5945c8af8e6b93ae_0
 • /data/data/####/597b6c7f968cdc99_0
 • /data/data/####/59d2bae0cdc8fdeb_0
 • /data/data/####/5a06267c53ff10fa_0
 • /data/data/####/5a10956f90e1b6ad_0
 • /data/data/####/5a3d415ba1468275_0
 • /data/data/####/5aff976c8fc301c6_0
 • /data/data/####/5badd1a60e25e307_0
 • /data/data/####/5bc7aa2b85f8a88f_0
 • /data/data/####/5bd505786ff71ebc_0
 • /data/data/####/5bde60c9c4f763f9_0
 • /data/data/####/5c29e47f4d30f4d7_0
 • /data/data/####/5cade0ca941d1821_0
 • /data/data/####/5d60fdb9914ffb66_0
 • /data/data/####/5dd50c269c563b1d_0
 • /data/data/####/5e498d957322bbfc_0
 • /data/data/####/5e9db7b9cf74a7b2_0
 • /data/data/####/5ed0f0b28548c433_0
 • /data/data/####/5f01a510bc7aee3e_0 (deleted)
 • /data/data/####/5f5e77c6d7a0d14b_0
 • /data/data/####/5ff8e9e6757c35eb_0
 • /data/data/####/6036f0fe2fb80294_0
 • /data/data/####/60cb04e49dfa25d4_0
 • /data/data/####/62c7a4b13f61aac3_0
 • /data/data/####/630a901d44a0ef8d_0
 • /data/data/####/6399ac354803cfaa_0
 • /data/data/####/6408882c5116736b_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_0
 • /data/data/####/64508fa1cd46b0ab_1
 • /data/data/####/653cd132aa26597c_0 (deleted)
 • /data/data/####/65d85b636917bcd6_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_0
 • /data/data/####/66e7834481663201_1
 • /data/data/####/679280f5d9ffa780_0
 • /data/data/####/679280f5d9ffa780_1
 • /data/data/####/685c8bea023de19d_0
 • /data/data/####/688fa380e3fede15_0
 • /data/data/####/69b1e5daf78c9a27_0
 • /data/data/####/6a0fcd1256e45725_0
 • /data/data/####/6a6b087615d67497_0
 • /data/data/####/6a808579d348faac_0
 • /data/data/####/6ad8f6070631d564_0
 • /data/data/####/6bd2f2045fe48358_0
 • /data/data/####/6bf010ed305a688f_0
 • /data/data/####/6c5653c3da65f6e2_0
 • /data/data/####/6c74f21d5401a6ec_0
 • /data/data/####/6cc426a0ce5734dc_0
 • /data/data/####/6cc426a0ce5734dc_0 (deleted)
 • /data/data/####/6daf363b0968c00c_0
 • /data/data/####/6dfa1dd84057eb9b_0
 • /data/data/####/6dfa1dd84057eb9b_1
 • /data/data/####/6e2798e890a0c114_0
 • /data/data/####/6ecf02b8475aa299_0
 • /data/data/####/6f02a8580d0950a6_0
 • /data/data/####/6f02a8580d0950a6_s
 • /data/data/####/6f081f3c5249e2d0_0
 • /data/data/####/6f08893afcd8bdca_0
 • /data/data/####/6f428664fda2215c_0 (deleted)
 • /data/data/####/6f8c87a1de9088c1_0
 • /data/data/####/6fcb8b3a5ab168e9_0
 • /data/data/####/6fe20a31f5b35b3e_0
 • /data/data/####/700c1455ce8315ae_0
 • /data/data/####/7065ab4e9691fb0b_0
 • /data/data/####/7065ab4e9691fb0b_s
 • /data/data/####/706d4d99834db113_0 (deleted)
 • /data/data/####/709b73053fddef49_0
 • /data/data/####/7113f6b2da293006_0
 • /data/data/####/7129fff44b896b08_0
 • /data/data/####/7143d1e3f33b8eb3_0
 • /data/data/####/72eba509e247c42d_0
 • /data/data/####/72f3efe473a8ac1c_0
 • /data/data/####/73adb57afe60bc00_0
 • /data/data/####/73da93775b6778a8_0
 • /data/data/####/7453dfaa4eb2605c_0
 • /data/data/####/7515a93d4ca9069c_0
 • /data/data/####/75d3638e0be090f1_0
 • /data/data/####/760d4948db29e008_0
 • /data/data/####/76d3e2d38146e2bd_0
 • /data/data/####/76d3e2d38146e2bd_1
 • /data/data/####/777d3d2484936974_0
 • /data/data/####/77a52e31877ea3d3_0
 • /data/data/####/78153fcc96dd5041_0
 • /data/data/####/7899d96937eac08f_0
 • /data/data/####/789ea73f6efb05ab_0
 • /data/data/####/78b87f1edb1f1c39_0
 • /data/data/####/7963263f16451896_0
 • /data/data/####/79ee34dd6ab8c7df_0
 • /data/data/####/7a4d72e27b4d4361_0
 • /data/data/####/7a5ead2756f8efa4_0
 • /data/data/####/7abe2ec977ac53f8_0
 • /data/data/####/7ae3ca416d857c3d_0
 • /data/data/####/7ae449b1826c879d_0
 • /data/data/####/7b016c62ebb8c0f5_0
 • /data/data/####/7b016c62ebb8c0f5_1
 • /data/data/####/7b20c8c891296fc7_0
 • /data/data/####/7b9e899b5e34c9b0_0
 • /data/data/####/7c112e2c60d158a0_0
 • /data/data/####/7c11e330ac30cc42_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_1
 • /data/data/####/7d09371f2e5b7508_0
 • /data/data/####/7d56cab0168009ec_0
 • /data/data/####/7d65084dca56c685_0
 • /data/data/####/7d99c45e7f53d26d_0
 • /data/data/####/7f12968dba2a1694_0
 • /data/data/####/7fb9920898a658a4_0
 • /data/data/####/7fc5098027bcd897_0
 • /data/data/####/7feb6351885bd8d6_0
 • /data/data/####/8037a8cf62fcdc5d_0
 • /data/data/####/803edd5937c1c143_0
 • /data/data/####/80b73ee71f61454f_0
 • /data/data/####/80eec3c9539ccfaf_0
 • /data/data/####/80f21b8d894b22fa_0
 • /data/data/####/80f21b8d894b22fa_1
 • /data/data/####/8146fea50e93cc24_0
 • /data/data/####/8155809be0918a81_0
 • /data/data/####/81f901e120c1509d_0
 • /data/data/####/8233594fe25565d6_0
 • /data/data/####/829be9d2eff6771f_0
 • /data/data/####/835b6ba837898cd9_0
 • /data/data/####/8374ec347c4fe446_0
 • /data/data/####/837a6d7392af2e42_0
 • /data/data/####/837a6d7392af2e42_1
 • /data/data/####/84eff543c9591b80_0
 • /data/data/####/84ff9c606ff6bb27_0
 • /data/data/####/85cc6aa5040ff08a_0
 • /data/data/####/85f0c3429f007949_0
 • /data/data/####/85f67df08220fc1e_0
 • /data/data/####/862784edbc59782e_0
 • /data/data/####/865ee16d907d5030_0
 • /data/data/####/8666ab5d9fed7c00_0
 • /data/data/####/8666ab5d9fed7c00_1
 • /data/data/####/870901db63fa5fba_0
 • /data/data/####/8799867bebdbae42_0
 • /data/data/####/87be98819d7f6f62_0
 • /data/data/####/87defb48ce261f8e_0
 • /data/data/####/882df0c80ef1448d_0
 • /data/data/####/8885c00ab815f839_0
 • /data/data/####/88868591a4c077ae_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_1
 • /data/data/####/88ae6fdffd220046_0
 • /data/data/####/89365c235af48afd_0
 • /data/data/####/89736736d3f1f7d3_0
 • /data/data/####/89736736d3f1f7d3_1
 • /data/data/####/89db95ec4c898aec_0
 • /data/data/####/8aaca17d94420a5c_0
 • /data/data/####/8d790027c19d443e_0
 • /data/data/####/8d7d94d5b64d471e_0
 • /data/data/####/8d9360e8601663f0_0
 • /data/data/####/8da713120d611c7e_0
 • /data/data/####/8e5f104b8cbc8ca4_0
 • /data/data/####/8eb7e9680e0decbc_0
 • /data/data/####/8efcdb3d93fb1c3f_0
 • /data/data/####/8f1377bb1d9b1816_0
 • /data/data/####/8f7bad1dedb033b7_0
 • /data/data/####/8fb0fa9c1e166c8b_0
 • /data/data/####/902d53591b160041_0
 • /data/data/####/90496548864fbc1d_0
 • /data/data/####/90978c185ccbb319_0
 • /data/data/####/90d2ff59616244f1_0
 • /data/data/####/91c65fb5f8cf93fc_0
 • /data/data/####/91ec435d59b097ce_0
 • /data/data/####/9250b66bae6b190e_0
 • /data/data/####/933383ba2a198ba3_0
 • /data/data/####/9402ef73a016ffbb_0
 • /data/data/####/94701b01151754a4_0
 • /data/data/####/94848514e1ab204f_0
 • /data/data/####/94b978be9db84298_0
 • /data/data/####/95cae56d052c205b_0
 • /data/data/####/9718f0db9cce4a68_0
 • /data/data/####/9718f0db9cce4a68_1
 • /data/data/####/97260f2b1b154798_0
 • /data/data/####/974b848b799a6f2c_0
 • /data/data/####/977b7023392ee7e5_0 (deleted)
 • /data/data/####/97cee12d9fa67c2d_0
 • /data/data/####/989e0ad66d687b62_0
 • /data/data/####/98d4fe69e324dae9_0
 • /data/data/####/99664d957b7f7dd1_0
 • /data/data/####/99ce8e3cc1bca4d7_0
 • /data/data/####/9a844d6dccf50df9_0
 • /data/data/####/9a8c680430db73d2_0
 • /data/data/####/9a8c680430db73d2_0 (deleted)
 • /data/data/####/9ad84ae40284b8fb_0
 • /data/data/####/9b4000ca7c648bd1_0
 • /data/data/####/9c8867a7e189e9fb_0 (deleted)
 • /data/data/####/9d8d4649f3a3ad7b_0
 • /data/data/####/9d8d4649f3a3ad7b_0 (deleted)
 • /data/data/####/9d8d4649f3a3ad7b_s
 • /data/data/####/9d8d4649f3a3ad7b_s (deleted)
 • /data/data/####/9de412af3e0dd3c3_0
 • /data/data/####/9e6152a664afb5f9_0
 • /data/data/####/9f3a30c2ad4232f5_0
 • /data/data/####/9f3a30c2ad4232f5_1
 • /data/data/####/9fcfdecc5bcb0f4b_0
 • /data/data/####/CURRENT
 • /data/data/####/Cookies-journal
 • /data/data/####/Databases.db-journal
 • /data/data/####/MANIFEST-000001
 • /data/data/####/QuotaManager-journal
 • /data/data/####/UreBs.dex
 • /data/data/####/UreBs.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/WebViewChromiumPrefs.xml
 • /data/data/####/a0abb6a18cdc4227_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_1
 • /data/data/####/a1b6713df4854971_0
 • /data/data/####/a22e66c59e8efaa8_0
 • /data/data/####/a30913c479d3cde5_0
 • /data/data/####/a31b4ecec15da4ad_0 (deleted)
 • /data/data/####/a31d947139060bae_0
 • /data/data/####/a31d947139060bae_1
 • /data/data/####/a383ab09d341926a_0
 • /data/data/####/a46992c76a4aedc6_0 (deleted)
 • /data/data/####/a484ebd30bc5b8d0_0
 • /data/data/####/a589e812aef18923_0
 • /data/data/####/a5b81f3c56005064_0
 • /data/data/####/a5df40ad7c7b6d3e_0
 • /data/data/####/a5f4eda633c5beb5_0
 • /data/data/####/a61d48f3144649c9_0
 • /data/data/####/a815dbdf2474ace3_0
 • /data/data/####/a88bc275dcdf7148_0
 • /data/data/####/a8de071298122f4e_0
 • /data/data/####/a8de071298122f4e_1
 • /data/data/####/a9c39cd30ee9122a_0
 • /data/data/####/a9d56e07f351f496_0
 • /data/data/####/a9d611e9376b7a17_0
 • /data/data/####/a9fff1fd0bc1e9ba_0 (deleted)
 • /data/data/####/aa85f0a0dd75dbc5_0
 • /data/data/####/ac26bb651e4ea065_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_1
 • /data/data/####/aeccf5374c4e7a9b_0
 • /data/data/####/af6b9598f7e205d6_0
 • /data/data/####/afb64d3e4e47a149_0
 • /data/data/####/b0574c3b9e85c500_0
 • /data/data/####/b11b1968a1021b68_0
 • /data/data/####/b14f6028ffeab3ef_0
 • /data/data/####/b181c55abd3b037b_0
 • /data/data/####/b1ed31b72175a070_0
 • /data/data/####/b1f982720abbf10a_0
 • /data/data/####/b2575f6ecf380ef9_0
 • /data/data/####/b2b4f5ee47eca3da_0
 • /data/data/####/b2e18b521c24a87f_0
 • /data/data/####/b36af568ce335b45_0
 • /data/data/####/b3af55cbc7717b99_0
 • /data/data/####/b46f4b457623cbfc_0
 • /data/data/####/b4a2fc23044eb5c9_0
 • /data/data/####/b54af2c9b012532c_0
 • /data/data/####/b564a480d5c13a32_0
 • /data/data/####/b5691658b3a15f0a_0
 • /data/data/####/b65224243825bfd5_0
 • /data/data/####/b65224243825bfd5_1
 • /data/data/####/b666dbdb6ca3a6f0_0
 • /data/data/####/b687cca272a8a8f4_0
 • /data/data/####/b6896fa0db828ca3_0
 • /data/data/####/b773c9f0e779ff94_0
 • /data/data/####/b84bb4027a1640fa_0
 • /data/data/####/b8c1a8b148520ed5_0
 • /data/data/####/b8c78487ba98bec8_0
 • /data/data/####/b8d6d8e11062b365_0
 • /data/data/####/b9ac3ae98893449d_0
 • /data/data/####/ba31ef63003ebf0d_0
 • /data/data/####/ba96653aed944685_0
 • /data/data/####/bb70c9dd6dbf1789_0
 • /data/data/####/bb97b5a6e27e3329_0
 • /data/data/####/bc69217a759bf5b5_0
 • /data/data/####/bccf88decabce90a_0
 • /data/data/####/bd49ffa69488246a_0
 • /data/data/####/bd4c0f1b2a3c176b_0
 • /data/data/####/bd74769b30d0b62d_0
 • /data/data/####/be205afe3beca65a_0
 • /data/data/####/bff978232c45a04f_0
 • /data/data/####/bffdb6e9f37f926c_0
 • /data/data/####/c012af55ae17357e_0
 • /data/data/####/c02843beb683aeb0_0
 • /data/data/####/c07fb92f94f384b1_0
 • /data/data/####/c100d021f769e7f7_0
 • /data/data/####/c1bbbdf16e63e4a1_0
 • /data/data/####/c2105e17606ccc88_0
 • /data/data/####/c24d76ffc352f4ae_0
 • /data/data/####/c3412ddbcec663c7_0
 • /data/data/####/c4557d57e84e56c9_0
 • /data/data/####/c45a8e044a9c05fc_0
 • /data/data/####/c4ae501395ac0727_0
 • /data/data/####/c4d39924b83944df_0
 • /data/data/####/c4ed868805600070_0
 • /data/data/####/c54ce6f8cc13ff87_0
 • /data/data/####/c5774d0074cc309f_0
 • /data/data/####/c59e92c2f87aa813_0
 • /data/data/####/c60523688961627a_0
 • /data/data/####/c685fadd34910492_0
 • /data/data/####/c7055a2e0ac21a52_0
 • /data/data/####/c837e5235eaa70f8_0
 • /data/data/####/c84a4f97b9897a1e_0
 • /data/data/####/c8afe0d199e40d10_0
 • /data/data/####/c8c5c878d13b636e_0
 • /data/data/####/c8ddb9ab4030c025_0
 • /data/data/####/c8ed697e676d5dde_0
 • /data/data/####/ca10c68bda764425_0
 • /data/data/####/ca2b46404c0aef9d_0
 • /data/data/####/ca34ece0d351bb52_0
 • /data/data/####/ca7b5dca8ce2ac5d_0
 • /data/data/####/cb8d820c4c0c4495_0
 • /data/data/####/cc6d4a6f342047e4_0
 • /data/data/####/ccb6ae163afebfc0_0
 • /data/data/####/cd4d702fe801c3b4_0
 • /data/data/####/cd532abba7ee2ff6_0 (deleted)
 • /data/data/####/cd589e3d857b5e56_0
 • /data/data/####/cd5c51e88d98f673_0
 • /data/data/####/cd686318522505b9_0
 • /data/data/####/ceb7256f6331ab90_0
 • /data/data/####/cf1a195505df08b7_0
 • /data/data/####/cfcf1fc5bb93dfd4_0
 • /data/data/####/com.ctosgz_preferences.xml
 • /data/data/####/d04a1dee6b72687a_0
 • /data/data/####/d04c80b62154d98b_0
 • /data/data/####/d0ce08b816e3c6c1_0
 • /data/data/####/d1561d01308ce3a9_0
 • /data/data/####/d161db50f82eb33f_0
 • /data/data/####/d175b4607f7d3835_0
 • /data/data/####/d1b75415782359c6_0
 • /data/data/####/d27ed1b9f2c4aee3_0
 • /data/data/####/d2818319f8905f5c_0
 • /data/data/####/d286e674a4ce7de5_0
 • /data/data/####/d312a815c5ed75f9_0
 • /data/data/####/d33d7cc47ab2c106_0
 • /data/data/####/d3630b1c628b4549_0
 • /data/data/####/d3f9c68e0b18830c_0
 • /data/data/####/d3f9c68e0b18830c_1
 • /data/data/####/d4c604e12861c2fe_0
 • /data/data/####/d5201d4302d454b4_0
 • /data/data/####/d5470845c93b741e_0
 • /data/data/####/d57b01ba924d6a66_0
 • /data/data/####/d5882865c97f3b98_0
 • /data/data/####/d593fe1423edaf19_0
 • /data/data/####/d6a55e47f03fca4f_0
 • /data/data/####/d6a55e47f03fca4f_1
 • /data/data/####/d6a831f2ae2e9b99_0
 • /data/data/####/d70a8f65cc25ef67_0
 • /data/data/####/d70a8f65cc25ef67_0 (deleted)
 • /data/data/####/d74079b08dd16754_0
 • /data/data/####/d745c8c4dfbd0a47_0
 • /data/data/####/d7d9c7ac47b29a32_0
 • /data/data/####/d7d9c7ac47b29a32_1
 • /data/data/####/d83be58bfab4ece0_0
 • /data/data/####/d85d63f1a2ea62e9_0
 • /data/data/####/d86089459700f924_0
 • /data/data/####/d8db3be71f6d8338_0
 • /data/data/####/d8db3be71f6d8338_1
 • /data/data/####/d90c50a9382112d2_0
 • /data/data/####/d92064377d3f7f90_0
 • /data/data/####/d93831b136bfd070_0
 • /data/data/####/d9573f3b2fb4f8e0_0
 • /data/data/####/d9aacf402ae6ff65_0
 • /data/data/####/da53a5a1d034bc09_0
 • /data/data/####/da9a83b8b30955e5_0
 • /data/data/####/dac0d2db20889190_0
 • /data/data/####/dae890330812da81_0
 • /data/data/####/daeea62773933f92_0
 • /data/data/####/db9220b3063b6d39_0
 • /data/data/####/dc01ed24af2bf149_0
 • /data/data/####/dc2612247833e6a5_0
 • /data/data/####/dc64d73dc9d07f45_0
 • /data/data/####/dc64d73dc9d07f45_1
 • /data/data/####/dcaa211d07ca520d_0
 • /data/data/####/dcb56a5a18f150a6_0
 • /data/data/####/dd0a5dfa04f432ee_0
 • /data/data/####/de58bb0ab2173a1b_0
 • /data/data/####/dee1a17d588ce15b_0
 • /data/data/####/dee1a17d588ce15b_1
 • /data/data/####/deee14a1eb61bb89_0
 • /data/data/####/df1c572479e38130_0
 • /data/data/####/df39d88701e353fa_0
 • /data/data/####/df6d14d41b3c04d1_0
 • /data/data/####/e1ce3d904e6f6dd9_0
 • /data/data/####/e1e41895f0559583_0
 • /data/data/####/e1e41895f0559583_1
 • /data/data/####/e293fc3bdb073224_0
 • /data/data/####/e2f72842f0fe0117_0
 • /data/data/####/e3362aa0cf4a241c_0
 • /data/data/####/e33ba4ce1d7537a6_0
 • /data/data/####/e3b59f56401a2c34_0
 • /data/data/####/e429182defcab5a5_0
 • /data/data/####/e522e25ae9ec9dbf_0
 • /data/data/####/e543e7a2a62525a6_0
 • /data/data/####/e58c707b3e1a23ce_0
 • /data/data/####/e5910cbefa688c81_0
 • /data/data/####/e69aa9c3ee42b7c4_0
 • /data/data/####/e6a686f042c65ee0_0
 • /data/data/####/e6a7127962e31b4a_0
 • /data/data/####/e6da9cbead544823_0
 • /data/data/####/e74be4cfe255400a_0
 • /data/data/####/e8472a3f85f7982d_0
 • /data/data/####/e859be154c331968_0
 • /data/data/####/e8cd6a57baea79d1_0
 • /data/data/####/e8f16db6be40d6fe_0
 • /data/data/####/e8f16db6be40d6fe_1
 • /data/data/####/e9363534f785449f_0
 • /data/data/####/e97ae6192bdee0ab_0
 • /data/data/####/e9bbd7f0c4428445_0
 • /data/data/####/eb3c38ebde67f70b_0
 • /data/data/####/eb3de4b3894aec2b_0
 • /data/data/####/eb3de4b3894aec2b_s
 • /data/data/####/eb69f2bd2237d239_0
 • /data/data/####/eb69f2bd2237d239_s
 • /data/data/####/ec052d3b17c88506_0
 • /data/data/####/ec9a67bb0cffa461_0
 • /data/data/####/ec9f975ec13ae0b1_0
 • /data/data/####/ecbea731768f32ea_0 (deleted)
 • /data/data/####/ece9a38a1893ce33_0
 • /data/data/####/ed31269ca01ae8c2_0
 • /data/data/####/edcc4f83c569a63b_0
 • /data/data/####/edd34ef0aecdf513_0
 • /data/data/####/eea2bdd217d2246f_0
 • /data/data/####/eea8c0d313739324_0
 • /data/data/####/eee1c19d537b594b_0
 • /data/data/####/efb2b5f9c8acd1a2_0
 • /data/data/####/efc43f2e05e57f0d_0
 • /data/data/####/eff11c1cac2da0e6_0
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0 (deleted)
 • /data/data/####/f0235b87aad23a44_0
 • /data/data/####/f0bffbcab5fcefdf_0
 • /data/data/####/f0c8813a69c5497a_0
 • /data/data/####/f0d6e721eee067fb_0
 • /data/data/####/f0d6e721eee067fb_1
 • /data/data/####/f1068e25d618e0f8_0
 • /data/data/####/f107d936914c52ee_0
 • /data/data/####/f1230bdd05e3fe99_0
 • /data/data/####/f221f2091031f187_0
 • /data/data/####/f23c99e6f97a271a_0
 • /data/data/####/f2ba76c2ec74f8d3_0
 • /data/data/####/f3cec5c5afa85a49_0
 • /data/data/####/f3eadbd5773667c0_0
 • /data/data/####/f3ef7745f948c629_0
 • /data/data/####/f475769526acc05d_0
 • /data/data/####/f47cd42272c9547f_0
 • /data/data/####/f57f560316f49525_0
 • /data/data/####/f5c1c7aa5080c907_0
 • /data/data/####/f5d669474e831622_0
 • /data/data/####/f5e5a9718b221a94_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_1
 • /data/data/####/f6292e06e655e91b_0
 • /data/data/####/f65d4fc5e083f5bc_0
 • /data/data/####/f6de8665c7c065a2_0 (deleted)
 • /data/data/####/f6de996733f5525b_0
 • /data/data/####/f6f47db23b39f97f_0
 • /data/data/####/f75cf2c97306c14a_0
 • /data/data/####/f7654483a80e939c_0
 • /data/data/####/f8d84e9829343152_0
 • /data/data/####/f99709d700ff3835_0
 • /data/data/####/fa0f2d094470050c_0
 • /data/data/####/faabf270ac906a22_0
 • /data/data/####/faaf446569da61bb_0
 • /data/data/####/fad822be572fc15b_0
 • /data/data/####/fae5169342e7af54_0
 • /data/data/####/fc891c6243035f50_0
 • /data/data/####/fd31aa5f07528c17_0
 • /data/data/####/fd6bd7521f35db6c_0
 • /data/data/####/fd79c8a7632041d9_0
 • /data/data/####/fdf95d9fd708c7c1_0 (deleted)
 • /data/data/####/fe966c6202d43d5d_0
 • /data/data/####/feb9ade447fd5b09_0
 • /data/data/####/fee6ef73fdd6723e_0
 • /data/data/####/ff5520334a111548_0
 • /data/data/####/ffbd741f34997f28_0
 • /data/data/####/ffdd988eb3e45213_0
 • /data/data/####/index
 • /data/data/####/metrics_guid
 • /data/data/####/qLIfi.dex
 • /data/data/####/qLIfi.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/rDjja.dex
 • /data/data/####/rDjja.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/the-real-index
 • /data/misc/####/primary.prof
Miscellaneous:
Gets information about network.
Gets information about phone status (number, IMEI, etc.).
Displays its own windows over windows of other apps.

Curing recommendations


Android

 1. If the mobile device is operating normally, download and install Dr.Web for Android Light. Run a full system scan and follow recommendations to neutralize the detected threats.
 2. If the mobile device has been locked by Android.Locker ransomware (the message on the screen tells you that you have broken some law or demands a set ransom amount; or you will see some other announcement that prevents you from using the handheld normally), do the following:
  • Load your smartphone or tablet in the safe mode (depending on the operating system version and specifications of the particular mobile device involved, this procedure can be performed in various ways; seek clarification from the user guide that was shipped with the device, or contact its manufacturer);
  • Once you have activated safe mode, install the Dr.Web для Android Light onto the infected handheld and run a full scan of the system; follow the steps recommended for neutralizing the threats that have been detected;
  • Switch off your device and turn it on as normal.

Find out more about Dr.Web for Android