Library
My library

+ Add to library

Contact us
24/7 Tech support | Rules regarding submitting

Send a message

Your tickets

Profile

Android.Locker.16910

Added to the Dr.Web virus database: 2023-06-23

Virus description added:

Technical information

Malicious functions:
Executes code of the following detected threats:
 • Android.Locker.14669
Network activity:
Connects to:
 • UDP(DNS) 8####.8.4.4:53
 • TCP(TLS/1.0) dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) 64.2####.164.94:443
 • TCP(TLS/1.0) www.googlet####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) h####.por####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) sto####.google####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) di.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) 1####.194.222.95:443
 • TCP(TLS/1.0) hw-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.google-####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) s####.g.doublec####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) m####.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.ru:443
 • TCP(TLS/1.0) 1####.251.1.95:443
 • TCP(TLS/1.0) ht-####.a####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.bimbo####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) cdn1-sm####.ph####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) rr9---s####.g####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) www.go####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) i.dy####.com:443
 • TCP(TLS/1.0) ads.traffic####.net:443
 • TCP(TLS/1.0) st####.traffic####.com:443
 • TCP(TLS/1.2) 64.2####.164.94:443
 • TCP(TLS/1.2) 1####.251.1.95:443
 • TCP(TLS/1.2) 64.2####.161.139:443
 • UDP 1####.251.1.95:443
DNS requests:
 • ads.traffic####.net
 • cdn1-sm####.ph####.com
 • di.ph####.com
 • dy####.com
 • ei.ph####.com
 • h####.por####.com
 • ht-####.a####.com
 • hw-####.a####.com
 • i.bimbo####.com
 • i.dy####.com
 • m####.go####.com
 • m####.traffic####.net
 • rr9---s####.g####.com
 • s####.g.doublec####.net
 • st####.traffic####.com
 • sto####.google####.com
 • v.dy####.com
 • www.go####.com
 • www.go####.ru
 • www.google-####.com
 • www.googlet####.com
 • www.por####.com
File system changes:
Creates the following files:
 • /data/data/####/001d3a2121fcea12_0
 • /data/data/####/00cf2b893a682ef3_0
 • /data/data/####/01e4dbd76aa58e5d_0
 • /data/data/####/01e4dbd76aa58e5d_s
 • /data/data/####/025783d1208901f1_0
 • /data/data/####/025d14427f61a0c2_0
 • /data/data/####/0263b63cbfad2ee1_0
 • /data/data/####/0274a4e76444c395_0
 • /data/data/####/02d3f8086de2ad16_0
 • /data/data/####/0300253bb664c6ec_0
 • /data/data/####/03842287a50fabd9_0
 • /data/data/####/03b62337d1faf057_0
 • /data/data/####/043374ea09558892_0
 • /data/data/####/04371df229dfafb8_0
 • /data/data/####/04724f9813cef5f1_0
 • /data/data/####/04bbb626ffd0b832_0
 • /data/data/####/0507f22726810148_0
 • /data/data/####/05932495a0bf1957_0
 • /data/data/####/05df78018b25f8cf_0
 • /data/data/####/0618dd4d04396436_0
 • /data/data/####/066a31885c8b5f12_0
 • /data/data/####/067f925d61b6b423_0
 • /data/data/####/0694cd6ae710f2e4_0
 • /data/data/####/06e0c57c53f0b634_0
 • /data/data/####/078b7643c306c396_0
 • /data/data/####/0858c3bc06ab9eb7_0
 • /data/data/####/086f26772c01bdcc_0
 • /data/data/####/08c720283a876623_0
 • /data/data/####/08ce1c349c5e135a_0
 • /data/data/####/098b7f6819c09881_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_0
 • /data/data/####/0a364fb28e1eff70_1
 • /data/data/####/0a6359f7221886ca_0
 • /data/data/####/0a958e978494a14d_0
 • /data/data/####/0b5016725499c947_0
 • /data/data/####/0bab94aa0cbbf4b0_0
 • /data/data/####/0bbf26afae21889e_0
 • /data/data/####/0c24d022d733c19b_0
 • /data/data/####/0cc6f538aa1943fe_0
 • /data/data/####/0d1c883c63f6e0db_0
 • /data/data/####/0da8d053b8d7b754_0
 • /data/data/####/0dfb700435dcb891_0
 • /data/data/####/0e6021950d99d6c2_0
 • /data/data/####/0e6e15a3fb69d1ca_0 (deleted)
 • /data/data/####/0e8040166e35e4d5_0
 • /data/data/####/0f5301645cbb5a45_0
 • /data/data/####/0f5ac371a1df2d6b_0
 • /data/data/####/0f81e82dcbca7aad_0
 • /data/data/####/0fdacaf0b23f640a_0
 • /data/data/####/1062454ec4b41643_0
 • /data/data/####/110172c6ad3ad242_0
 • /data/data/####/1151c34341e2e2a3_0
 • /data/data/####/1156232ffcbfc829_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_0
 • /data/data/####/11e6d0c100ef6553_1
 • /data/data/####/11eb81611211bf83_0
 • /data/data/####/11f46253574d04a0_0
 • /data/data/####/11fe6430c2883013_0
 • /data/data/####/128273efd3486cb8_0
 • /data/data/####/12a6ab2820351259_0
 • /data/data/####/13051b350c2d9e82_0
 • /data/data/####/1308872eb35d17c5_0
 • /data/data/####/13d2472b524bec67_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_0
 • /data/data/####/13e77088e80af0e8_1
 • /data/data/####/1419cc6473c87fb8_0
 • /data/data/####/14202cc946a6de92_0
 • /data/data/####/1527f1f04f607abf_0
 • /data/data/####/1553476877cc8b45_0
 • /data/data/####/15dbabf93ad43caa_0
 • /data/data/####/15ddf2f56b8e42ca_0
 • /data/data/####/15f2efe471bf78c0_0
 • /data/data/####/16c452dba299b451_0
 • /data/data/####/1702bcdbd2e41ead_0
 • /data/data/####/170a1b734d807bf0_0
 • /data/data/####/173e4c8ecaf6bf38_0
 • /data/data/####/1762ebeb42ada082_0
 • /data/data/####/17bbde1ecaa5f2a3_0
 • /data/data/####/1820d2f2ee5101cd_0
 • /data/data/####/19171be217766bc9_0
 • /data/data/####/192db80bfb27e682_0
 • /data/data/####/1aba7e73265de49d_0
 • /data/data/####/1ac466cc73c71a56_0
 • /data/data/####/1b4119a4641d6ea2_0
 • /data/data/####/1b44ff299774dd6b_0
 • /data/data/####/1bf6967b45686528_0
 • /data/data/####/1c10b71022095032_0
 • /data/data/####/1c7b27202a4c0c5a_0
 • /data/data/####/1d45279fe29398e6_0
 • /data/data/####/1d66eae5e5b59d45_0
 • /data/data/####/1d6a616a313c8c7a_0
 • /data/data/####/1de85f2a422b9e1b_0
 • /data/data/####/1e82426d1eb5d765_0
 • /data/data/####/1ef988a467c5808b_0
 • /data/data/####/1f2912b987d6d882_0
 • /data/data/####/1f2912b987d6d882_1
 • /data/data/####/1f47c7e88b97136f_0
 • /data/data/####/1f47c7e88b97136f_1
 • /data/data/####/1f52da09bb9480bf_0
 • /data/data/####/2036bb4cd7023a80_0 (deleted)
 • /data/data/####/207f3f8d850beaff_0
 • /data/data/####/2092b5a55b9bbb3c_0
 • /data/data/####/2093737977dd38b3_0
 • /data/data/####/20c3607a0fb73929_0
 • /data/data/####/2179a515c7bff436_0
 • /data/data/####/21a78cf26816bfb4_0
 • /data/data/####/21b435d5557d719f_0
 • /data/data/####/223cd70cd7c7d975_0
 • /data/data/####/230bcf7ed6c72825_0
 • /data/data/####/230eecb3071ee907_0
 • /data/data/####/233036d8e0b60a87_0
 • /data/data/####/235c0d1fd83b8acb_0
 • /data/data/####/23744c763bcc9ecb_0
 • /data/data/####/23a681fb7d60ecd4_0
 • /data/data/####/23ad48fb10631338_0
 • /data/data/####/2409e3b8e4eba208_0
 • /data/data/####/24179dcf2def8fcd_0
 • /data/data/####/2448e8caaa3cfdbc_0
 • /data/data/####/2453c3da4aec78fd_0
 • /data/data/####/24a47675ccc433c7_0
 • /data/data/####/26fa7380795f1233_0
 • /data/data/####/2930e986f9cbdeea_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_0
 • /data/data/####/2940195bd9870d6e_1
 • /data/data/####/298a2b21acf86c44_0
 • /data/data/####/29e88bb3eec77167_0
 • /data/data/####/29f284b3f8b7229c_0
 • /data/data/####/2a17790afa076da9_0
 • /data/data/####/2a582eb3e740ca69_0
 • /data/data/####/2a77a342253cbd5e_0
 • /data/data/####/2b388cfe78067bed_0
 • /data/data/####/2bb53c2e08df19f7_0
 • /data/data/####/2be908a14f4eba99_0
 • /data/data/####/2cbe0c72b36ffba0_0
 • /data/data/####/2cc80dabc69f58b6_0
 • /data/data/####/2cee1bbf287da500_0
 • /data/data/####/2d28d45b-0538-4486-b563-39c2c1a132a0.dex
 • /data/data/####/2d28d45b-0538-4486-b563-39c2c1a132a0.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/2d4883580263576d_0
 • /data/data/####/2d8a3a0a7dc028a6_0
 • /data/data/####/2dc8fe1bf8c15535_0
 • /data/data/####/2e13efd33bb76802_0
 • /data/data/####/2e445b7470df191d_0
 • /data/data/####/2ec6cc4269f80e52_0
 • /data/data/####/2fb0827464809868_0
 • /data/data/####/2fc6f5847749ebb3_0
 • /data/data/####/3044596b7a97a456_0
 • /data/data/####/30496dcf2b77bbef_0
 • /data/data/####/30ac8e42cce4a9eb_0
 • /data/data/####/312434cc547c811f_0
 • /data/data/####/312434cc547c811f_1
 • /data/data/####/31998091293807c6_0
 • /data/data/####/31c52405e8fc274e_0
 • /data/data/####/3200d1113c63bf42_0
 • /data/data/####/321a461b8c231c44_0
 • /data/data/####/32de58c476810fd6_0
 • /data/data/####/33d3ca6425b38afc_0
 • /data/data/####/3424017419a8b956_0
 • /data/data/####/346d0656855a3a65_0
 • /data/data/####/348f4a742e0cc440_0
 • /data/data/####/35347b594484fecc_0
 • /data/data/####/36778c8f78047623_0
 • /data/data/####/36d9a7d48b72486f_0
 • /data/data/####/3735f0ffcd9a80e1_0
 • /data/data/####/37d91741c0a654b2_0
 • /data/data/####/38125cf998136e54_0
 • /data/data/####/38c33b2e286dff30_0
 • /data/data/####/391742625dc226df_0
 • /data/data/####/39495f377cc739bd_0
 • /data/data/####/39938bfaae32da61_0
 • /data/data/####/39f686249d7a5209_0
 • /data/data/####/3a40e8f48f756057_0
 • /data/data/####/3a5b504b770eff77_0
 • /data/data/####/3a834681d06de049_0
 • /data/data/####/3acd840bdd563414_0
 • /data/data/####/3c410df04863e71c_0
 • /data/data/####/3c969f28546d719f_0
 • /data/data/####/3cbbe4382a28f452_0
 • /data/data/####/3de32165052d049e_0
 • /data/data/####/3e0d9baa603597db_0 (deleted)
 • /data/data/####/3e38521575fcc10a_0
 • /data/data/####/3e6f5c525d7e76ae_0 (deleted)
 • /data/data/####/3e74c4247e646f46_0
 • /data/data/####/3ea4d78ea985ea67_0
 • /data/data/####/3f45ac12286f84a7_0
 • /data/data/####/3f45ac12286f84a7_s
 • /data/data/####/3f64cb0ae7d328a0_0
 • /data/data/####/3fc9a202aaa42cde_0
 • /data/data/####/4087d4e5147bae3f_0
 • /data/data/####/408d3a802a4a9708_0
 • /data/data/####/40de25cb5ac59f63_0
 • /data/data/####/40ecba02beac40c4_0
 • /data/data/####/410f1fdbe490e1b9_0
 • /data/data/####/4120abf719a442f6_0
 • /data/data/####/4141738ead7fd037_0
 • /data/data/####/414cb51ee9bd984b_0
 • /data/data/####/415799cd437c7ea5_0
 • /data/data/####/421c9650-8484-4429-8b37-1a0407ccf0e3.dex
 • /data/data/####/421c9650-8484-4429-8b37-1a0407ccf0e3.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/4223831b2f3ab0ef_0
 • /data/data/####/4223831b2f3ab0ef_1
 • /data/data/####/4298228d65203cc5_0
 • /data/data/####/42e5eae11ed80266_0
 • /data/data/####/43dff7653ceee961_0
 • /data/data/####/43e65a0a37709f27_0
 • /data/data/####/44434cc5783ccdc8_0
 • /data/data/####/4457c57eb146d371_0
 • /data/data/####/4463ac1fdcfda6e3_0
 • /data/data/####/44714010e8b927c3_0
 • /data/data/####/44936710c268518e_0
 • /data/data/####/44a8106c922197fa_0
 • /data/data/####/44ebfd0291cedcf7_0
 • /data/data/####/464a3551e8769b5f_0
 • /data/data/####/47013c9db4c8e037_0
 • /data/data/####/4738f3eaf27c38a9_0
 • /data/data/####/476fba47532412b4_0
 • /data/data/####/476fba47532412b4_1
 • /data/data/####/4854cfab8bfae6d7_0
 • /data/data/####/48934b3507e23566_0 (deleted)
 • /data/data/####/49b21a7e793cead9_0
 • /data/data/####/4a0eddaa7f2f4875_0
 • /data/data/####/4a3c7a57a2968879_0
 • /data/data/####/4b482d9f778f0483_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_0
 • /data/data/####/4cb013792b196a35_1
 • /data/data/####/4d0b3f1253a4c920_0
 • /data/data/####/4d1f933ee59d8552_0
 • /data/data/####/4d7c0bef077175dc_0
 • /data/data/####/4de0830ee117156c_0
 • /data/data/####/4e55a3d506b9858f_0
 • /data/data/####/4e55a3d506b9858f_1
 • /data/data/####/4e56a8b06c6da7d0_0
 • /data/data/####/4e82927b37f07a86_0
 • /data/data/####/4eae7a9fef2f1c9d_0
 • /data/data/####/4ee254ad638a10cd_0
 • /data/data/####/5017243d370f988c_0
 • /data/data/####/503aa2a8ab6f37ad_0
 • /data/data/####/506e41836623a18e_0
 • /data/data/####/508735f7403e0a7f_0
 • /data/data/####/50b43b6a4dc244ff_0
 • /data/data/####/50bb61874673baef_0
 • /data/data/####/50f4ef14f683a2c4_0
 • /data/data/####/51b100fd9d08e462_0
 • /data/data/####/51f31a08a14bf511_0
 • /data/data/####/51fccc1a0f9c2dff_0
 • /data/data/####/5239560409ddafeb_0
 • /data/data/####/52f9f955889305aa_0
 • /data/data/####/530555be90c24b75_0
 • /data/data/####/530a1e047c8500f3_0
 • /data/data/####/53494ef70934c4e4_0
 • /data/data/####/549cd0945e28bf3c_0
 • /data/data/####/54bc0bdc0abb7c21_0
 • /data/data/####/54c9879fb1aefce2_0
 • /data/data/####/54fbf1f0db91887c_0
 • /data/data/####/55e246da6063876b_0 (deleted)
 • /data/data/####/56339bc4c3e63df1_0
 • /data/data/####/56421dd85e0719b8_0
 • /data/data/####/565607db7c5ed530_0
 • /data/data/####/56a523a47d42dbf7_0
 • /data/data/####/57acd8fe4bcc4d89_0
 • /data/data/####/57dd0aa4d60e9c54_0
 • /data/data/####/57f8fdde5797ad8e_0
 • /data/data/####/58ab406e5004456a_0
 • /data/data/####/58bce43e7c3eb393_0
 • /data/data/####/58bce43e7c3eb393_s
 • /data/data/####/592325aadad9441b_0
 • /data/data/####/594df5e837d97298_0
 • /data/data/####/596b02d6558f6231_0
 • /data/data/####/59b07daac155f53f_0
 • /data/data/####/5a10956f90e1b6ad_0
 • /data/data/####/5a5f6ad364193de2_0
 • /data/data/####/5a6b81e481257600_0
 • /data/data/####/5a819188a03df308_0
 • /data/data/####/5ac4bc54d70c1c47_0
 • /data/data/####/5bd505786ff71ebc_0
 • /data/data/####/5be9b642b9d16d52_0 (deleted)
 • /data/data/####/5c4f9933ff3b7270_0
 • /data/data/####/5d34ec6134c491ae_0
 • /data/data/####/5de7107c31747809_0
 • /data/data/####/5e607f7ca31bf008_0
 • /data/data/####/5f0f9c4c9d7c7a29_0
 • /data/data/####/5f5a4cab4914e874_0
 • /data/data/####/5f5e77c6d7a0d14b_0
 • /data/data/####/607fa6e3f53992d1_0
 • /data/data/####/61505b570b5a0c00_0
 • /data/data/####/61a1b58fbe187bbf_0
 • /data/data/####/61dddfa248e863e7_0
 • /data/data/####/6201de6755143d01_0
 • /data/data/####/622edb565065513c_0
 • /data/data/####/622edb565065513c_s
 • /data/data/####/6276bdbb16cb15ed_0
 • /data/data/####/62c7a4b13f61aac3_0
 • /data/data/####/6408882c5116736b_0
 • /data/data/####/642645a78c82798c_0
 • /data/data/####/647371707e792c50_0
 • /data/data/####/647f54b0bbbfbd0c_0
 • /data/data/####/64de48bfc6dc5e9b_0
 • /data/data/####/64ef996931873536_0
 • /data/data/####/6525569bba0cb3ba_0
 • /data/data/####/653a9f8350eded2d_0
 • /data/data/####/6546ef17e8befef3_0
 • /data/data/####/65a6f9c68346699b_0
 • /data/data/####/663bc7615d3e5032_0
 • /data/data/####/6652c922923b315f_0
 • /data/data/####/66a36a532c57be5d_0
 • /data/data/####/6786666ff88deceb_0
 • /data/data/####/67b0a8f7427c44fd_0
 • /data/data/####/67e215caa4a283b9_0
 • /data/data/####/67e5a398350fdb22_0
 • /data/data/####/68cf8590dff382a5_0
 • /data/data/####/691a3469e9a38f85_0
 • /data/data/####/697434842b001a4c_0
 • /data/data/####/697434842b001a4c_1
 • /data/data/####/6b6122f5e99ed867_0
 • /data/data/####/6b6e19bcba6efde8_0
 • /data/data/####/6bcffe2a36969236_0
 • /data/data/####/6bfc8f895aadcee5_0
 • /data/data/####/6c7da6a6eca9d8ba_0
 • /data/data/####/6d7956882f004680_0
 • /data/data/####/6dac3b4c8325ab3a_0
 • /data/data/####/6daf363b0968c00c_0
 • /data/data/####/6e270df83fb0b6a7_0
 • /data/data/####/6f6c8ce10c472171_0
 • /data/data/####/6fe8c1d0a61f5fdc_0
 • /data/data/####/700cfc473553e12c_0
 • /data/data/####/70435bc559c7c413_0
 • /data/data/####/7065ab4e9691fb0b_0
 • /data/data/####/7065ab4e9691fb0b_s
 • /data/data/####/70983512aa0c5f6e_0
 • /data/data/####/70a3e59cefc84555_0
 • /data/data/####/70b4f826b2d17c99_0
 • /data/data/####/70f6f5de258e499d_0
 • /data/data/####/711391686efde1fa_0
 • /data/data/####/71710b7e017dfddc_0
 • /data/data/####/71cde8aabfff6149_0
 • /data/data/####/7204214a3fa58cfd_0
 • /data/data/####/723e7e52d885ff4a_0
 • /data/data/####/7335cc9a4cb827e6_0
 • /data/data/####/73efb8e9619edeac_0
 • /data/data/####/74a62894ea10fee4_0
 • /data/data/####/7510b8cc6d764359_0
 • /data/data/####/7571f15867a5b05b_0
 • /data/data/####/7571f15867a5b05b_s
 • /data/data/####/762b835805904ab8_0 (deleted)
 • /data/data/####/762f29a4fd6c63b7_0
 • /data/data/####/788696865c2bd53a_0
 • /data/data/####/7899d96937eac08f_0
 • /data/data/####/78bf11af0e4a7833_0
 • /data/data/####/7953adc2ed8f3fe0_0
 • /data/data/####/79773ebcd9946dc0_0
 • /data/data/####/7abdfae2d2c33293_0
 • /data/data/####/7ae449b1826c879d_0
 • /data/data/####/7b0c2fa5a34ac748_0
 • /data/data/####/7b382d17755dc707_0
 • /data/data/####/7baf69b8ecbddc93_0
 • /data/data/####/7bf6796654db8e71_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_0
 • /data/data/####/7c36fcfeed892bef_1
 • /data/data/####/7d0372943b85ddae_0
 • /data/data/####/7d1980573c06dad3_0
 • /data/data/####/7d237f9a39ef54fc_0 (deleted)
 • /data/data/####/7dac50556c442b7d_0
 • /data/data/####/7e5633c6efad3040_0
 • /data/data/####/7e68f54051b6d55a_0
 • /data/data/####/7ec989bc84577fec_0
 • /data/data/####/7ee1fcc6ef46a1d0_0
 • /data/data/####/7f321e70b534c9c1_0
 • /data/data/####/7f3accb7b72407c7_0
 • /data/data/####/7fca387708368389_0 (deleted)
 • /data/data/####/7fd0043b20627493_0
 • /data/data/####/80425a97c1bc3da3_0
 • /data/data/####/8095e15102f4ec2a_0
 • /data/data/####/80c5c538010e2146_0
 • /data/data/####/810008438dc66b19_0
 • /data/data/####/814dbd5fe5f054c6_0
 • /data/data/####/81a0ad701fb80563_0
 • /data/data/####/81f901e120c1509d_0
 • /data/data/####/826cde98a2fc5977_0
 • /data/data/####/82a94c05068de0fd_0
 • /data/data/####/82b0b3a51a53c8d0_0
 • /data/data/####/83ae12cc17d0ed81_0
 • /data/data/####/83ae12cc17d0ed81_1
 • /data/data/####/83fa042de4d94b31_0
 • /data/data/####/844af48943c2e9f0_0
 • /data/data/####/845a70100a8900d0_0
 • /data/data/####/84aa6144a6bd61e2_0
 • /data/data/####/84ff9c606ff6bb27_0
 • /data/data/####/8546cca46c5bb2e7_0
 • /data/data/####/8588a5d71d8d1836_0
 • /data/data/####/86191fd96587275b_0
 • /data/data/####/8653d848ce1a63cc_0
 • /data/data/####/878729218558e098_0
 • /data/data/####/878a3d8f424e9132_0
 • /data/data/####/8853a51bfc352ab7_0
 • /data/data/####/88678922783bd367_0
 • /data/data/####/8881f52805ff5c2b_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_0
 • /data/data/####/8888bac454c36fa6_1
 • /data/data/####/88c9dc1b9caa461f_0
 • /data/data/####/89365c235af48afd_0
 • /data/data/####/89733de415481746_0
 • /data/data/####/89b11b9f6e0e49f2_0 (deleted)
 • /data/data/####/89c338a70f6df691_0
 • /data/data/####/8a7928e43c3f23ff_0
 • /data/data/####/8a7fa65e3bd2c42d_0
 • /data/data/####/8aaca17d94420a5c_0
 • /data/data/####/8ad6716c4e089cd6_0
 • /data/data/####/8ade94da5ec602c1_0
 • /data/data/####/8b70bad9e50fcc46_0
 • /data/data/####/8b9cbf140798267e_0
 • /data/data/####/8bf428ba1b6d6bfd_0
 • /data/data/####/8cc4d58a2b946ca6_0
 • /data/data/####/8cf73a76a844ab7a_0
 • /data/data/####/8d03a537b7b5d4ab_0
 • /data/data/####/8d13d21ca7e3ee7e_0
 • /data/data/####/8d1bc29eb3834a5e_0
 • /data/data/####/8e194b42ce860b24_0
 • /data/data/####/8e271bb7dc871e14_0
 • /data/data/####/8ed62bf86e2c5042_0
 • /data/data/####/90d2ff59616244f1_0
 • /data/data/####/90fcb70e8e65b044_0 (deleted)
 • /data/data/####/90ff3023cda5ae39_0
 • /data/data/####/91138498174f7926_0
 • /data/data/####/9194c1167dd15821_0
 • /data/data/####/919d7f5727dee2ed_0
 • /data/data/####/91c65fb5f8cf93fc_0
 • /data/data/####/9260501ca9991efe_0
 • /data/data/####/92bdfabb10f0948e_0
 • /data/data/####/92f87a7791750684_0
 • /data/data/####/931d277c7ed2ab71_0
 • /data/data/####/931d277c7ed2ab71_1
 • /data/data/####/935e7610842a8f39_0
 • /data/data/####/93835cab233805c4_0
 • /data/data/####/93956ba5815beb90_0
 • /data/data/####/9402ef73a016ffbb_0
 • /data/data/####/9403ca19684fec2a_0
 • /data/data/####/95cae56d052c205b_0
 • /data/data/####/963359d6b89b6282_0
 • /data/data/####/96549e26655239bf_0
 • /data/data/####/96d05efa46b122fa_0
 • /data/data/####/96e20a393176806f_0
 • /data/data/####/97260f2b1b154798_0
 • /data/data/####/979202d9953196c6_0
 • /data/data/####/9846f8c613a6387a_0
 • /data/data/####/9883685c06c3972e_0
 • /data/data/####/9889bd74a4f9f15f_0
 • /data/data/####/989e0ad66d687b62_0
 • /data/data/####/990a5ccf914eaa9c_0
 • /data/data/####/990a5ccf914eaa9c_1
 • /data/data/####/99599a85fe69c3a0_0
 • /data/data/####/9a9f13375c9914a6_0
 • /data/data/####/9ad84ae40284b8fb_0
 • /data/data/####/9b680a00b8876691_0
 • /data/data/####/9ba08bc51351b6a4_0
 • /data/data/####/9bb99f60f31af240_0
 • /data/data/####/9cce9649f9fb7cbd_0
 • /data/data/####/9d1b44e2edf843d2_0
 • /data/data/####/9d458f470cf80685_0
 • /data/data/####/9e5ab6e2d6b58235_0
 • /data/data/####/9eadbfd61427e37c_0
 • /data/data/####/9ef6af65c92b4e10_0
 • /data/data/####/9f02ef455adba233_0
 • /data/data/####/CURRENT
 • /data/data/####/Cookies-journal
 • /data/data/####/Databases.db-journal
 • /data/data/####/MANIFEST-000001
 • /data/data/####/QuotaManager-journal
 • /data/data/####/SnDwoADaP.dex
 • /data/data/####/SnDwoADaP.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/WebViewChromiumPrefs.xml
 • /data/data/####/a00b92d403c389aa_0
 • /data/data/####/a00b92d403c389aa_1
 • /data/data/####/a026fc1e8fa6c498_0
 • /data/data/####/a02fc5c38c5705bd_0
 • /data/data/####/a08d79b16ec53387_0
 • /data/data/####/a0cf0142dbd3b2d2_0
 • /data/data/####/a10262207d95968b_0
 • /data/data/####/a10262207d95968b_1
 • /data/data/####/a16986c30a46ff75_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_0
 • /data/data/####/a1a0eb390b604316_1
 • /data/data/####/a1b88fd5062c3b0c_0
 • /data/data/####/a1d645c34a5de45f_0
 • /data/data/####/a2c42cf643542758_0
 • /data/data/####/a477d2d4f902b346_0
 • /data/data/####/a50e220af1c270a9_0
 • /data/data/####/a5f779333fbc53d3_0
 • /data/data/####/a6198e49276ff811_0
 • /data/data/####/a67999d7606c27e3_0
 • /data/data/####/a73495d8f4eed396_0
 • /data/data/####/a82ada334f3040eb_0
 • /data/data/####/a88bc275dcdf7148_0
 • /data/data/####/a896981a23730a9a_0
 • /data/data/####/a8bd02270214ec2d_0
 • /data/data/####/a8c2cdb4ebd937d2_0
 • /data/data/####/a92baec8d8c33f1c_0
 • /data/data/####/a9854100411c00ee_0
 • /data/data/####/a9d56e07f351f496_0
 • /data/data/####/aa7371b4525831fd_0
 • /data/data/####/ab1084569fab9ff8_0
 • /data/data/####/ab7606b22b9657f0_0
 • /data/data/####/ad427cf8bddd1525_0
 • /data/data/####/adb2c8f52e0837a8_0
 • /data/data/####/ae2c892de52a3a86_0
 • /data/data/####/ae56dc7fe1bbe72f_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_0
 • /data/data/####/aeafe34adc808330_1
 • /data/data/####/aec5b5f07b0f77ad_0
 • /data/data/####/af2e7194862fd901_0
 • /data/data/####/af803d2ad1146738_0
 • /data/data/####/afb64d3e4e47a149_0
 • /data/data/####/b065a1bc259bea9e_0
 • /data/data/####/b17b160b97a8cf49_0
 • /data/data/####/b2237df64ff61bba_0
 • /data/data/####/b2237df64ff61bba_1
 • /data/data/####/b360b01c57123745_0
 • /data/data/####/b4bf54e5c8119f2f_0
 • /data/data/####/b4ca670ed28ed043_0
 • /data/data/####/b54af2c9b012532c_0
 • /data/data/####/b5691658b3a15f0a_0
 • /data/data/####/b601486215d5a0a2_0
 • /data/data/####/b625ea1ae15943b5_0
 • /data/data/####/b640b930b300e37a_0
 • /data/data/####/b756fc80daef6fc1_0
 • /data/data/####/b77987de141e7183_0
 • /data/data/####/b7df4e16066a6be6_0
 • /data/data/####/b8c78487ba98bec8_0
 • /data/data/####/b9377eba784e6471_0
 • /data/data/####/b94ad261bba7a220_0
 • /data/data/####/ba80fdec7d3db430_0
 • /data/data/####/ba9369e8a270e3d5_0
 • /data/data/####/bb13e21e2a900a01_0 (deleted)
 • /data/data/####/bb4d8ffcb8448efb_0
 • /data/data/####/bb70c9dd6dbf1789_0
 • /data/data/####/bb840f3fc057b8c2_0
 • /data/data/####/bbaded2f30b7f404_0
 • /data/data/####/bbd7e7e9decc804f_0 (deleted)
 • /data/data/####/bc00b8a88088b09a_0
 • /data/data/####/bc5bf099a94940b1_0
 • /data/data/####/bc69217a759bf5b5_0
 • /data/data/####/bc6b8f3fe1a7c726_0
 • /data/data/####/bc73f8734c001a33_0
 • /data/data/####/bc81283c6b0c2fb8_0
 • /data/data/####/bc83348e583e322e_0
 • /data/data/####/bd2214eba145b0d7_0
 • /data/data/####/bd49ffa69488246a_0
 • /data/data/####/be9a1ad3dab04afa_0
 • /data/data/####/be9a1ad3dab04afa_1
 • /data/data/####/be9e1d0d5a0f930f_0
 • /data/data/####/bee030ca6ab36e06_0
 • /data/data/####/bef0eb38-16c8-4f1d-bfb2-c6b75c4fcfc1.dex
 • /data/data/####/bef0eb38-16c8-4f1d-bfb2-c6b75c4fcfc1.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/bf43b954294ee619_0
 • /data/data/####/bf83cdc713e2e548_0
 • /data/data/####/bf8658e1bd9caa56_0
 • /data/data/####/bf882280db4bae07_0
 • /data/data/####/bf9da894618c5821_0
 • /data/data/####/bfcbde6fe21514c7_0
 • /data/data/####/c00c39458d85fcd8_0
 • /data/data/####/c01cc638d24e08b0_0
 • /data/data/####/c0e53557c27b9780_0
 • /data/data/####/c13d76841b77e3b2_0
 • /data/data/####/c14ca00c05ad58f4_0
 • /data/data/####/c1977debc162cff5_0
 • /data/data/####/c1ef159d2ccf2a40_0
 • /data/data/####/c20e2824c82cf7ba_0
 • /data/data/####/c2105e17606ccc88_0
 • /data/data/####/c2b0498212b44c0b_0
 • /data/data/####/c2c5925afdd8a538_0
 • /data/data/####/c45a8e044a9c05fc_0
 • /data/data/####/c4c837d661dca67d_0
 • /data/data/####/c4c837d661dca67d_s
 • /data/data/####/c4d39924b83944df_0
 • /data/data/####/c5a05895431b80bb_0
 • /data/data/####/c5a3f3b48e337ace_0
 • /data/data/####/c5b72b5bc9578518_0
 • /data/data/####/c5d5b9b923e97690_0
 • /data/data/####/c5d5cae59e71f300_0
 • /data/data/####/c5f14bdddfdc5f38_0
 • /data/data/####/c6c9d84ca9815447_0
 • /data/data/####/c6e8d28279463274_0
 • /data/data/####/c6efd9f73f05ec62_0
 • /data/data/####/c837e5235eaa70f8_0
 • /data/data/####/c85d5dd699487874_0
 • /data/data/####/c9578c9f589a25f9_0
 • /data/data/####/c99ec474fdcd82b2_0
 • /data/data/####/ca46a3089b3c35fb_0
 • /data/data/####/ca709a3ea8de6294_0 (deleted)
 • /data/data/####/cac58587e43b5fe8_0
 • /data/data/####/cb871da1f84686bc_0
 • /data/data/####/cba4464aac037b06_0
 • /data/data/####/cba4464aac037b06_1
 • /data/data/####/cc79dd1d9177817d_0
 • /data/data/####/ccb6ae163afebfc0_0
 • /data/data/####/cce86d36c5629cfc_0
 • /data/data/####/cd7b1de61ad30d22_0
 • /data/data/####/ceb7256f6331ab90_0
 • /data/data/####/cec83d32cd163740_0
 • /data/data/####/cff92c661aa46add_0
 • /data/data/####/com.bxalinovr_preferences.xml
 • /data/data/####/d007c91eb5773792_0
 • /data/data/####/d1047b26ba618cf4_0
 • /data/data/####/d151e52c8605dd6d_0 (deleted)
 • /data/data/####/d17a55b56e238e34_0
 • /data/data/####/d1bab5514848710e_0
 • /data/data/####/d1f7d887f33e83e8_0
 • /data/data/####/d2a672ed63d92cf5_0
 • /data/data/####/d3a738f134d1cae8_0
 • /data/data/####/d3c4963b13250374_0
 • /data/data/####/d3c4963b13250374_s
 • /data/data/####/d487bced0c8e9457_0
 • /data/data/####/d4e176a6e7874d3f_0
 • /data/data/####/d520afc2d5030b6e_0
 • /data/data/####/d56e6beba592ec22_0
 • /data/data/####/d57f06bf190a69c7_0
 • /data/data/####/d5b6fef1a86395a4_0
 • /data/data/####/d616f588fc8c5328_0
 • /data/data/####/d616f588fc8c5328_1
 • /data/data/####/d6c691d4d20ab1db_0
 • /data/data/####/d712fd280e85773a_0
 • /data/data/####/d71920f3c7ddf4e8_0
 • /data/data/####/d77d0d641d360f6e_0 (deleted)
 • /data/data/####/d7b5ec36fd1466ae_0
 • /data/data/####/d7df2cc472f1c0c8_0
 • /data/data/####/d7fbcbd99687fd01_0
 • /data/data/####/d8f4a38c80c630af_0
 • /data/data/####/d92064377d3f7f90_0
 • /data/data/####/d944abfd2d7fb3ca_0
 • /data/data/####/d971ec9d01a209b9_0
 • /data/data/####/d995f684be467f1d_0
 • /data/data/####/d9b5a5412f7e7b85_0
 • /data/data/####/d9da6edcf2ec636a_0
 • /data/data/####/db33400c78ed1102_0
 • /data/data/####/db8f3216b594e8bc_0 (deleted)
 • /data/data/####/dbc28863dd560b94_0
 • /data/data/####/dbd5bd69af5a5324_0
 • /data/data/####/dbd83d54df11c343_0
 • /data/data/####/dcf1852712d87afb_0
 • /data/data/####/dd0a5dfa04f432ee_0
 • /data/data/####/dd1e92a3c4cda7c8_0
 • /data/data/####/dd8e4aaaaafa52ca_0
 • /data/data/####/dd9f377062cb3b33_0
 • /data/data/####/de0624a28e92fc96_0
 • /data/data/####/de6859cbfd5dd723_0
 • /data/data/####/dec7f4fa722866a6_0
 • /data/data/####/df6d14d41b3c04d1_0
 • /data/data/####/e02fb251f66f5aad_0
 • /data/data/####/e04ecf0bca57320a_0
 • /data/data/####/e0f85e90f1d51fc9_0
 • /data/data/####/e1949ac2988a0b26_0
 • /data/data/####/e1bf69bd99f7420a_0
 • /data/data/####/e1bf69bd99f7420a_1
 • /data/data/####/e25af5b70be184f8_0
 • /data/data/####/e2cc748736261815_0 (deleted)
 • /data/data/####/e38b275de4f8a3e3_0
 • /data/data/####/e3b0b38d286e28e5_0
 • /data/data/####/e3be787288f5fcd7_0
 • /data/data/####/e4dd46dacb65ba7c_0
 • /data/data/####/e543e7a2a62525a6_0
 • /data/data/####/e58ab70a4e92ab9f_0
 • /data/data/####/e5e3942d037355d7_0
 • /data/data/####/e5fe184379e41db7_0
 • /data/data/####/e649f129b0ec9805_0
 • /data/data/####/e64efea123617d53_0
 • /data/data/####/e65d0b8cf91b00fe_0
 • /data/data/####/e65d3798cf5ca863_0
 • /data/data/####/e66b6e86dfaf46c2_0
 • /data/data/####/e695f0f7025b609b_0
 • /data/data/####/e75dc8afbd8e3da8_0
 • /data/data/####/e79c9855970a2333_0
 • /data/data/####/e82497673048a956_0
 • /data/data/####/e8a58aeb79fd6805_0
 • /data/data/####/e93114f932da088f_0
 • /data/data/####/e98c41d87d26671c_0
 • /data/data/####/ea3b4a1bf2e0e1e8_0 (deleted)
 • /data/data/####/ea5327b4af534e5e_0
 • /data/data/####/ea69e58fb9e17352_0
 • /data/data/####/ed1b01d1cb406cd5_0
 • /data/data/####/edec626325f20911_0
 • /data/data/####/ee883af6f976b2a2_0
 • /data/data/####/ef2a5df741768da0_0
 • /data/data/####/effd37cf07a9b470_0 (deleted)
 • /data/data/####/f109e1a0d3df16fd_0
 • /data/data/####/f147c1ad3afc9f8e_0
 • /data/data/####/f15abab729f708ee_0
 • /data/data/####/f1ad27135abed6c9_0
 • /data/data/####/f20f383709205048_0
 • /data/data/####/f22cac774b340629_0
 • /data/data/####/f24d980e4578c9c9_0
 • /data/data/####/f24d980e4578c9c9_s
 • /data/data/####/f2bd4f343e188b96_0
 • /data/data/####/f3dc1cc380ef58a3_0
 • /data/data/####/f5012edef1337f39_0
 • /data/data/####/f59c8e2f85784a8e_0
 • /data/data/####/f5bc03c36be99635_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_0
 • /data/data/####/f5fa9c6556e1c73b_1
 • /data/data/####/f6007e30c8e36a13_0
 • /data/data/####/f858a8abccc159e8_0
 • /data/data/####/f8ac517558024414_0
 • /data/data/####/f8d84e9829343152_0
 • /data/data/####/f99709d700ff3835_0
 • /data/data/####/fb61df7727d4cffa_0
 • /data/data/####/fbe50f65cd1d0c49_0
 • /data/data/####/fc2fb92cd0beb51f_0
 • /data/data/####/fc6d3f43c821ab76_0
 • /data/data/####/fdaf0e2c15891743_0
 • /data/data/####/fe854941f4db7149_0
 • /data/data/####/fe8a329ba6a028dc_0
 • /data/data/####/fee0599251a72195_0
 • /data/data/####/fee6ef73fdd6723e_0
 • /data/data/####/index
 • /data/data/####/lobBPc.dex
 • /data/data/####/lobBPc.dex.flock (deleted)
 • /data/data/####/metrics_guid
 • /data/data/####/the-real-index
 • /data/data/####/tuJFBDJ.dex
 • /data/data/####/tuJFBDJ.dex.flock (deleted)
 • /data/misc/####/primary.prof
Miscellaneous:
Gets information about network.
Gets information about phone status (number, IMEI, etc.).
Displays its own windows over windows of other apps.

Curing recommendations


Android

 1. If the mobile device is operating normally, download and install Dr.Web for Android Light. Run a full system scan and follow recommendations to neutralize the detected threats.
 2. If the mobile device has been locked by Android.Locker ransomware (the message on the screen tells you that you have broken some law or demands a set ransom amount; or you will see some other announcement that prevents you from using the handheld normally), do the following:
  • Load your smartphone or tablet in the safe mode (depending on the operating system version and specifications of the particular mobile device involved, this procedure can be performed in various ways; seek clarification from the user guide that was shipped with the device, or contact its manufacturer);
  • Once you have activated safe mode, install the Dr.Web для Android Light onto the infected handheld and run a full scan of the system; follow the steps recommended for neutralizing the threats that have been detected;
  • Switch off your device and turn it on as normal.

Find out more about Dr.Web for Android